Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it

Yoga Roma Parioli Pony Express Raccomandate Roma

Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)

Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)

Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it


C.Sallusti CrispiEpistulaMithridatis


1 RexMithridates regi Arsaci salutem. Omnes qui secundis rebus suis adbelli societatem orantur considerare debent liceatne tum pacem ageredein quod quaesitur satisne piumtutumgloriosum an indecorum sit.2 Tibi si perpetua pace frui licetnisi hostes opportuni etscelestissumi[ni] egregia famasi Romanos oppresserisfutura estneque petere audeam societatem et frustra mala mea cum bonis tuismisceri sperem. 3 Atque eaquae te morari posse videnturira inTigranem recentis belli et meae res parum prosperaesi veraexistumare volesmaxume hortabuntur. 4 Ille enim obnoxius qualem tuvoles societatem accipietmihi fortuna multis rebus ereptis usumdedit bene suadendi etquod florentibus optabile estego nonvalidissumus praebeo exemplumquo rectius tua componas.

5 NamqueRomanis cum nationibuspopulisregibus cunctis una et ea vetuscausa bellandi estcupido profunda imperi et divitiarum; qua primocum rege Macedonum Philippo bellum sumpseredum a Carthaginiensibuspremebantur amicitiam simulantes. 6 Ei subvenientem Antiochumconcessione Asiae per dolum avortereac mox fracto PhilippoAntiochus omni cis Taurum agro et decem milibus talentorum spoliatusest. 7 Persen deindePhilippi filiumpost multa et varia certaminaapud Samothracas deos acceptum in fidemcallidi et repertoresperfidiaequia pacto vitam dederantinsomniis occidere. 8 Eumenencuius amicitiam gloriose ostentantinitio prodidere Antiochopacismercedem: posthabitum custodiae agri captivisumptibus etcontumeliis ex rege miserrumum servorum effeceresimulatoque impiotestamento filium eius Aristonicumquia patrium regnum petiverathostium more per triumphum duxere. 9 Asia ab ipsis obsessa estpostremo Bithyniam Nicomede mortuo diripuerecum filius Nysaquamreginam appellaveratgenitus haud dubie esset.

10 Namquid ego me appellem? Quem diiunctum undique regnis et tetrarchiis abimperio eorumquia fama erat divitem neque serviturum esseperNicomedem bello lacessiveruntsceleris eorum haud ignarum et eaquae accideretestatum antea Cretensissolos omnium liberos eatempestateet regem Ptolemaeum. 11 Atque ego ultus iniuriasNicomedem Bithynia expuli Asiamque spolium regis Antiochi recepi etGraeciae dempsi grave servitium. 12 Incepta mea postremus servorumArchelaus exercitu prodito impedivitilliquequos ignavia aut pravacalliditasut meis laboribus tuti essentarmis abstinuitacerbissumas poenas solvuntPtolemaeus pretio in dies bellumprolatansCretenses impugnati semel iam neque finem nisi excidiohabituri.

13 Equidemcum milhi ob ipsorum interna mala dilata proelia magis quam pacemdatam intellegeremabnuente Tigranequi mea dicta sero probatteremoto proculomnibus aliis obnoxiisrursus tamen bellum coepiMarcumque CottamRomanum ducemapud Chalcedona terra fudimariexui classe pulcherruma. 14 Apud Cyzicum magno cum exercitu inobsidio moranti frumentum defuitnullo circum adnitente; simul hiemsmari prohibebat. Itasine vi hostium regredi conatus in patriumregnumnaufragiis apud Parium et Heracleam militum optumos cumclassibus amisi.

15Restituto deinde apud Cabiram exercitu et variis inter me atqueLucullum proeliisinopia rursus ambos iucessit; illi suberat regnumAriobarzanis bello intactumego vastis circum omnibus locisinArmeniam concessi; secutique Romani non mesed morem suum omniaregna subvortundiquia multitudinem artis locis pugna prohibuereimprudentiam Tigranis pro victoria ostentant.

16 Nuncquaesoconsidera nobis oppressis utrum firmiorem te ad resistunduman finem belli futurum putes? Scio equidem tibi magnas opes virorumarmorum et auri esse; et ea re a nobis ad societatem ab illis adpraedam peteris. Ceterum consilium estTigranis regno integromeismilitibus belli prudentibusprocul ab domoparvo labore per nostracorpora bellum conficerequo neque vincere neque vinci sine tuopericulo possumus.

17 Anignoras Romanospostquam ad occidentem pergentibus finem Oceanusfecitarma huc convortisse? Neque quicquam a principio nisi raptumhaberedomumconiugesagrosimperium? Convenus olim sine patriaparentibuspestem conditos orbis terrarumquibus non humana ullaneque divina obstantquin sociosamicosprocul iuxta sitosinopespotentisque trahant excindantomniaque non serva et maxume regnahostilia ducant.

18 Namquepauci libertatempars magna iustos dominos voluntnos suspectisumus aemuli et in tempore vindices affuturi. 19 Tu verocuiSeleuceamaxuma urbiumregnumque Persidis inclutis divitiis estquid ab illis nisi dolum in praesens et postea bellum expectas? 20Romani arma in omnis habentacerruma in eosquibus victis spoliamaxuma; audendo et fallundo et bella ex bellis serundo magni facti.21 Per hunc morem extinguent omnia aut occident . . . quod hauddifficile estsi tu Mesopotamianos Armenia circumgredimurexercitum sine frumentosine auxiliisfortuna aut nostris vitiisadhuc incolumem. 22 Teque illa fama sequeturauxilio profectummagnis regibus latrones gentium oppressisse. 23 Quod uti facias moneohortorqueneu malis pernicie nostra tuam prolatare quam societatevictor fieri.