Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it

Yoga Roma Parioli Pony Express Raccomandate Roma

Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)

Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)

Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it


TitoMaccio Plauto

AULULARIAPersonae

LarFamiliarisPrologus

EuclioSenex

StaphylaAnus

EunomiaMatrona

MegadorusSenex

PythodicusServus

CongrioCocus Alter

AnthraxCocus Alter

StrobilusServus

LyconidesAdulescens

PhaedriaPuella

TibicinaePrologus

LarFamiliaris

Ne quismiretur qui simpaucis eloquar.

ego Larsum familiaris ex hac familia

undeexeuntem me aspexistis. hanc domum

iam multosannos est cum possideo et colo

patriavoque iam huius qui nunc hic habet.

sed miavos huius obsecrans concredidit

thensaurumauri clam omnis: in medio foco

defoditvenerans me ut id servarem sibi.

is quoniammoritur-- ita avido ingenio fuit--

numquamindicare id filio voluit suo

inopemqueoptavit potius eum relinquere

quam eumthensaurum commonstraret filio;

agrireliquit ei non magnum modum

quo cumlabore magno et misere viveret.

Ubi isobiit mortem qui mihi id aurum credidit

coepiobservareecqui maiorem filius

mihihonorem haberet quam eius habuisset pater.

atque illevero minus minusque impendio

curareminusque me impertire honoribus.

item a mecontra factum estnam item obiit diem.

is ex sehunc reliquit qui hic nunc habitat filium

paritermoratum ut pater avosque huius fuit.

huic filiauna est. ea mihi cottidie

aut tureaut vino aut aliqui semper supplicat

dat mihicoronas. eius honoris gratia

fecithensaurum ut hic reperiret Euclio

quo illamfacilius nuptumsi velletdaret

nam eamcompressit de summo adulescens loco.

is scitadulescens quae sit quam compresserit

illa illumnescitneque compressam autem pater.

Eam egohodie faciam ut hic senex de proxumo

sibiuxorem poscat. id ea faciam gratia

quo illeeam facilius ducat qui compresserat.

et hic quiposcet eam sibi uxorem senex

isadulescentis illius est avonculus

qui illamstupravit noctuCereris vigiliis.

sed hicsenex iam clamat intus ut solet.

anum forasextruditne sit conscia.

credoaurum inspicere voltne subreptum siet.ACTUSI

Eucl. Exiinquam. age exi. exeundum hercle tibi hinc est foras

circumspectatrixcum oculis emissiciis.

Staph. Namcur me miseram verberas?

Eucl. Utmisera sis

atque utte dignam mala malam aetatem exigas.

Staph. Namqua me nunc causa extrusisti ex aedibus?

Eucl. Tibiego rationem reddamstimulorum seges?

illucregredere ab ostio. illuc sis vide

utincedit. at scin quo modo tibi res se habet?

si herclehodie fustem cepero aut stimulum in manum

testudineumistum tibi ego grandibo gradum.

Staph.Utinam me divi adaxint ad suspendium

potiusquidem quam hoc pacto apud te serviam.

Eucl. Atut scelesta sola secum murmurat.

oculoshercle ego istosimprobaecfodiam tibi

ne meobservare possis quid rerum geram.

abscedeetiam nunc-- etiam nunc-- etiam-- ohe

isticastato. si hercle tu ex istoc loco

digitumtransvorsum aut unguem latum excesseris

aut sirespexisdonicum ego te iussero

continuohercle ego te dedam discipulam cruci.

scelestioremme hac anu certo scio

vidissenumquamnimisque ego hanc metuo male

ne mi exinsidiis verba imprudenti duit

neupersentiscat aurum ubi est absconditum

quae inoccipitio quoque habet oculos pessima.

nunc ibout visam sitne ita aurum ut condidi

quod mesollicitat plurimis miserum modis.

Staph.Noenum mecastor quid ego ero dicam meo

malae reievenisse quamve insaniam

queocomminisci; ita me miseram ad hunc modum

decies dieuno saepe extrudit aedibus.

nescio polquae illunc hominem intemperiae tenent:

pervigilatnoctes totastum autem interdius

quasiclaudus sutor domi sedet totos dies.

neque iamquo pacto celem erilis filiae

probrumpropinqua partitudo cui appetit

queocomminisci; neque quicquam meliust mihi

ut opinorquam ex me ut unam faciam litteram

longammeum laqueo collum quando obstrinxero.

I.2

Eucl. Nuncdefaecato demum animo egredior domo

postquamperspexi salva esse intus omnia.

redinunciam intro atque intus serva.

Staph.Quippini?

ego intusservem? an ne quis aedes auferat?

nam hicapud nos nihil est aliud quaesti furibus

itainaniis sunt oppletae atque araneis.

Eucl.Mirum quin tua me causa faciat Iuppiter

Philippumregem aut Dareumtrivenefica.

araneasmihi ego illas servari volo.

paupersum; fateorpatior; quod di dant fero.

abi introocclude ianuam. iam ego hic ero.

cavequemquam alienum in aedis intro miseris.

quodquispiam ignem quaeratextingui volo

ne causaequid sit quod te quisquam quaeritet.

nam siignis vivettu extinguere extempulo.

tum aquamaufugisse dicitosi quis petet.

cultrumsecurimpistillummortarium

quaeutenda vasa semper vicini rogant

furesvenisse atque abstulisse dicito.

profectoin aedis meas me absente neminem

volo intromitti. atque etiam hoc praedico tibi

si BonaFortuna veniatne intro miseris.

Staph. Polea ipsa credo ne intro mittatur cavet

nam adaedis nostras numquam aditquamquam prope est.

Eucl. Taceatque abi intro.

Staph.Taceo atque abeo.

Eucl.Occlude sis

foresambobus pessulis. iam ego hic ero.

discrucioranimiquia ab domo abeundum est mihi.

nimishercle invitus abeo. sed quid agam scio.

nam nosternostrae qui est magister curiae

dividereargenti dixit nummos in viros;

id sirelinquo ac non petoomnes ilico

mesuspicenturcredohabere aurum domi.

nam nonest veri similehominem pauperem

pauxillumparvi facere quin nummum petat.

nam nunccum celo sedulo omnisne sciant

omnesvidentur scire et me benignius

omnessalutant quam salutabant prius;

adeuntconsistuntcopulantur dexteras

rogitantme ut valeamquid agamquid rerum geram.

nunc quoprofectus sum ibo; postidea domum

me rursumquantum potero tantum recipiam.ACTUSII

Eun. Velimte arbitrari med haec verbafrater

meai fideituaique rei

causafacereut aequom est germanam sororem.

quamquamhaud falsa sum nos odiosas haberi;

nam multumloquaces merito omnes habemur

nec mutamprofecto repertam ullam esse

aut hodiedicunt mulierem aut ullo in saeclo.

verum hocfraterunum tamen cogitato

tibiproximam me mihique esse item te;

ita aequomest quod in rem esse utrique arbitremur

et mihi teet tibi me consulere et monere;

nequeoccultum id haberi neque per metum mussari

quinparticipem pariter ego te et tu me ut facias.

eo nuncego secreto ted huc foras seduxi

ut tuamrem ego tecum hic loquerer familiarem.

Mega. Damioptuma feminamanum.

Eun. Ubiea est? quis ea est nam optuma?

Mega. Tu.

Eun. Tuneais?

Mega. Sinegasnego.

Eun. Decette equidem vera proloqui;

nam optumanulla potest eligi:

alia aliapeiorfraterest.

Mega. Idemego arbitror

ned tibiadvorsari certum est de istac re umquamsoror.

Eun. Damihi operam amabo.

Mega.Tuastutere atque imperasi quid vis.

Eun. Idquod in rem tuam optumum esse arbitrorted id monitum advento.

Mega.Sorormore tuo facis.

Eun.Factum volo.

Mega. Quidest idsoror?

Eun. Quodtibi sempiternum

salutaresit: liberis procreandis--

ita difaxint-- volo te uxorem

domumducere.

Mega. Eioccidi.

Eun. Quidita?

Mega. Quiamihi misero cerebrum excutiunt

tua dictasoror: lapides loqueris.

Eun. Heiahoc face quod te iubet soror.

Mega. Silubeatfaciam.

Eun. Inrem hoc tuam est.

Mega. Utquidem emoriar prius quam ducam.

sed hislegibus si quam dare vis ducam:

quae crasveniatperendie foras feratur;

hislegibus dare vis? cedo: nuptias adorna.

Eun. Cummaxima possum tibifraterdare dote;

sed estgrandior natu: media est mulieris aetas.

eam siiubesfratertibi me poscereposcam.

Mega. Numnon vis me interrogare te?

Eun. Immosi quid visroga.

Mega. Postmediam aetatem qui media ducit uxorem domum

si eamsenex anum praegnatem fortuito fecerit

quiddubitasquin sit paratum nomen puero Postumus?

nunc egoistumsororlaborem demam et deminuam tibi.

egovirtute deum et maiorum nostrum dives sum satis.

istasmagnas factionesanimosdotes dapsiles

clamoresimperiaeburata vehiclapallaspurpuram

nil mororquae in servitutem sumptibus redigunt viros.

Eun. Dicmihiquaesoquis ea est quam vis ducere uxorem?

Mega.Eloquar.

nostinhunc senem Euclionem ex proximo pauperculum?

Eun. Novihominem haud malum mecastor.

Mega. Eiuscupio filiam

virginemmihi desponderi. verba ne faciassoror.

scio quiddictura es: hanc esse pauperem. haec pauper placet.

Eun. Dibene vortant.

Mega. Idemego spero.

Eun. Quidme? num quid vis?

Mega.Vale.

Eun. Ettufrater.

Mega. Egoconveniam Euclionemsi domi est.

sed eccumvideo. nescio unde sese homo recipit domum.

II.2

Eucl.Praesagibat mi animus frustra me irequom exibam domo;

itaqueabibam invitus; nam neque quisquam curialium

venitneque magister quem dividere argentum oportuit.

nunc domumproperare properonam egomet sum hicanimus domi est.

Mega.Salvos atque fortunatusEucliosemper sies.

Eucl. Dite amentMegadore.

Mega. Quidtu? recten atque ut vis vales?

Eucl. Nontemerarium estubi dives blande appellat pauperem.

iam illichomo aurum scit me habereeo me salutat blandius.

Mega. Aintu te valere?

Eucl. Polego haud perbene a pecunia.

Mega. Polsi est animus aequos tibisat habes qui bene vitam colas.

Eucl. Anushercle huic indicium fecit de auroperspicue palam est

cui egoiam linguam praecidam atque oculos effodiam domi.

Mega. Quidtu solus tecum loquere?

Eucl. Meampauperiem conqueror.

virginemhabeo grandemdote cassam atque inlocabilem

neque eamqueo locare cuiquam.

Mega.Tacebonum habe animumEuclio.

dabituradiuvabere a me. dicsi quid opustimpera.

Eucl. Nuncpetitcum pollicetur; inhiat aurum ut devoret.

alteramanu fert lapidempanem ostentat altera.

neminicredo qui large blandust dives pauperi:

ubi manuminicit benigneibi onerat aliqua zamia.

ego istosnovi polyposqui ubi quidquid tetigerunt tenent.

Mega. Dami operam parumper. paucisEuclioest quod te volo

de communire appellare mea et tua.

Eucl. Eimisero mihi

aurum miintus harpagatum est. nunc hic eam rem voltscio

mecumadire ad pactionem. verum intervisam domum.

Mega. Quoabis?

Eucl. Iamad te revortar: nunc est quod visam domum.

Mega.Credo edepolubi mentionem ego fecero de filia

mi utdespondeatsese a me derideri rebitur;

neque illoquisquam est alter hodie ex paupertate parcior.

Eucl. Dime servantsalva res est. salvom est si quid non perit.

nimis maletimui. prius quam intro rediiexanimatus fui.

redeo adteMegadoresi quid me vis.

Mega.Habeo gratiam.

quaesoquod te percontaborne id te pigeat proloqui.

Eucl. Dumquidem ne quid perconteris quod non lubeat proloqui.

Mega. Dicmihiquali me arbitrare genere prognatum?

Eucl.Bono.

Mega. Quidfide?

Eucl.Bona.

Mega. Quidfactis?

Eucl.Neque malis neque improbis.

Mega.Aetatem meam scis?

Eucl. Scioesse grandemitem ut pecuniam.

Mega.Certe edepol equidem te civem sine mala omni malitia

semper sumarbitratus et nunc arbitror.

Eucl.Aurum huic olet.

quid nuncme vis?

Mega.Quoniam tu me et ego te qualis sis scio

quae resrecte vortat mihique tibique tuaeque filiae

filiamtuam mi uxorem posco. promitte hoc fore.

Eucl.HeiaMegadorehaud decorum facinus tuis factis facis

ut inopematque innoxium abs te atque abs tuis me inrideas.

nam de teneque re neque verbis merui ut faceres quod facis.

Mega.Neque edepol ego te derisum venio neque derideoneque dignumarbitror.

Eucl. Curigitur poscis meam gnatam tibi?

Mega. Utpropter me tibi sit melius mihique propter te et tuos.

Eucl.Venit hoc mihiMegadorein mentemted esse hominem divitem

factiosumme autem esse hominem pauperum pauperrimum;

nunc sifiliam locassim meam tibiin mentem venit

te bovemesse et me esse asellum: ubi tecum coniunctus siem

ubi onusnequeam ferre pariteriaceam ego asinus in luto

tu me bosmagis haud respiciasgnatus quasi numquam siem.

et te utariniquiore et meus me ordo inrideat

neutrubihabeam stabile stabulumsi quid divorti fuat:

asini memordicibus scindantboves incursent cornibus.

hoc magnumest periclumab asinis ad boves transcendere.

Mega. Quamad probos propinquitate proxime te adiunxeris

tamoptumum est. tu condicionem hanc accipeausculta mihi

atque eamdesponde mi.

Eucl. Atnihil est dotis quod dem.

Mega. Neduas.

dum modomorata recte veniatdotata est satis.

Eucl. Eodicone me thensauros repperisse censeas.

Mega.Novine doceas. desponde.

Eucl.Fiat. sed pro Iuppiter

num egodisperii?

Mega. Quidtibi est?

Eucl. Quidcrepuit quasi ferrum modo?

Mega. Hicapud me hortum confodere iussi. sed ubi hic est homo?

abiitneque me certiorem fecit. fastidit mei

quia videtme suam amicitiam velle: more hominum facit;

nam siopulentus it petitum pauperioris gratiam

paupermetuit congrediriper metum male rem gerit.

idemquando occasio illaec periitpost sero cupit.

Eucl. Sihercle ego te non elinguandam dedero usque ab radicibus

imperoauctorque ego sumut tu me cuivis castrandum loces.

Mega.Video hercle ego te me arbitrariEucliohominem idoneum

quemsenecta aetate ludos faciashaud merito meo.

Eucl.Neque edepolMegadorefacionequesi cupiamcopia est.

Mega. Quidnunc? etiam mihi despondes filiam?

Eucl.Illis legibus

cum illadote quam tibi dixi.

Mega.Sponden ergo?

Eucl.Spondeo.

Mega. Dibene vertant.

Eucl. Itadi faxint. illud facito ut memineris

convenisseut ne quid dotis mea ad te afferret filia.

Mega.Memini.

Eucl. Atscio quo vos soleatis pacto perplexarier:

pactum nonpactum estnon pactum pactum estquod vobis lubet.

Mega.Nulla controversia mihi tecum erit. sed nuptias

num quaecausa est quin faciamus hodie?

Eucl. Immoedepol optuma.

Mega. Iboigiturparabo. numquid me vis?

Eucl.Istuc. ei et vale.

Mega.HeusPythodicesequere propere me ad macellum strenue.

Eucl.Illic hinc abiit. di immortalesobsecroaurum quid valet.

id inhiatea affinitatem hanc obstinavit gratia.

Ubi tu esquae deblateravisti iam vicinis omnibus

meae mefiliae daturum dotem? heusStaphylate voco.

II.3ecquid audis? vascula intus pure propera atque elue:

filiamdespondi ego: hodie huic nuptum Megadoro dabo.

Staph. Dibene vortant. verum ecastor non potestsubitum est nimis.

Eucl. Taceatque abi. curata fac sint cum a foro redeam domum;

atqueaedis occlude; iam ego hic adero.

Staph.Quid ego nunc agam?

nunc nobisprope adest exitiummi atque erili filiae

nuncprobrum atque partitudo prope adest ut fiat palam;

quodcelatum atque occultatum est usque adhucnunc non potest.

ibo introut erus quae imperavit factacum veniatsient.

namecastor malum maerore metuo ne mixtum bibam.

II.4

Pyth.Postquam obsonavit erus et conduxit coquos

tibicinasquehasce apud forumedixit mihi

utdispertirem obsonium hic bifariam.

Anthr. Mequidem hercledicam tibi palamnon divides.

si quo tutotum me ire visoperam dabo.

Cong.Bellum et pudicum vero prostibulum popli.

post siquis vellette haud non velles dividi.

Pyth.Atque ego istucAnthraxalio vorsum dixeram

non istucquo tu insimulas. sed erus nuptias

meus hodiefaciet.

Anthr.Cuius ducit filiam?

Pyth.Vicini huius Euclionis senis e proximo.

ei adeoobsoni hinc iussit dimidium dari

cocumalterum itidemque alteram tibicinam.

Anthr.Nempe huc dimidium dicisdimidium domum?

Pyth.Nempe sicut dicis.

Anthr.Quid? hic non poterat de suo

senexobsonari filiai nuptiis?

Pyth. Vah.

Anthr.Quid negotist?

Pyth. Quidnegoti sit rogas?

pumex nonaeque est aridus atque hic est senex.

Anthr. Aintandem?

Pyth. Itaesse ut dixi. tute existuma:

quin divomatque hominum clamat continuo fidem

suam remperiisse seque eradicarier

de suotigillo fumus si qua exit foras.

quin cumit dormitumfollem obstringit ob gulam.

Anthr.Cur?

Pyth. Nequid animae forte amittat dormiens.

Anthr.Etiamne obturat inferiorem gutturem

ne quidanimai forte amittat dormiens?

Pyth. Haecmihi te ut tibi med aequom estcredocredere.

Anthr.Immo equidem credo.

Pyth. Atscin etiam quomodo?

aquamhercle ploratcum lavatprofundere.

Anthr.Censen talentum magnum exorari pote

ab istocsene ut detqui fiamus liberi?

Pyth.Famem hercle utendam si rogesnumquam dabit.

quin ipsipridem tonsor unguis dempserat:

collegitomnia abstulit praesegmina.

Anthr.Edepol mortalem parce parcum praedicas.

Pyth.Censen vero adeo esse parcum et miserum vivere?

pulmentumpridem ei eripuit milvos:

homo adpraetorem plorabundus devenit;

infit ibipostulare ploranseiulans

ut sibiliceret milvom vadarier.

sescentasunt quae memoremsi sit otium.

sed utervestrorum est celerior? memora mihi.

Anthr.Egoet multo melior.

Pyth.Cocum egonon furem rogo.

Anthr.Cocum ergo dico.

Pyth. Quidtu ais?

Cong. Sicsum ut vides.

Anthr.Cocus ille nundinalestin nonum diem

solet irecoctum.

Cong. Tuntrium litterarum homo

mevituperas? fur.

Anthr.Etiam furtrifurcifer.

II.5

Pyth. Tacenunciam tuatque agnum hinc uter est pinguior

cape atqueabi intro ad nos.

Anthr.Licet.

Pyth. TuCongrio

quem illicreliquit agnumeum sume atque abi

introillucet vos illum sequimini.

vos ceteriite huc ad nos.

Cong.Hercle iniuria

dispertivisti:pinguiorem agnum isti habent.

Pyth. Atnunc tibi dabitur pinguior tibicina.

i sane cumilloPhrugia. tu autemEleusium

huc introabi ad nos.

Cong. OPythodice subdole

hucinedetrusti me ad senem parcissimum?

ubi siquid poscamusque ad ravim poscam prius

quamquicquam detur.

Pyth.Stultus et sine gratia es.

tibi rectefacerequando quod facias perit.

Cong. Quivero?

Pyth.Rogitas? iam principio in aedibus

turbaistic nulla tibi erit: siquid uti voles

domo abste adfertone operam perdas poscere.

hic autemapud nos magna turba ac familia est

supellexaurumvestisvasa argentea:

ibi siperierit quippiam-- quod te scio

facileabstinere possesi nihil obviam est--

dicant:coqui abstuleruntcomprehendite

vinciteverberatein puteum condite.

horum tibiistic nihil eveniet: quippe qui

ubi quidsubripias nihil est. sequere hac me.

Cong.Sequor.

II.6

Pyth.HeusStaphylaprodi atque ostium aperi.

Staph. Quivocat?

Pyth.Pythodicus.

Staph.Quid vis?

Pyth. Hosut accipias coquos

tibicinamqueobsoniumque in nuptias.

Megadorusiussit Euclioni haec mittere.

Staph.CererinPythodicehas sunt facturi nuptias?

Pyth. Qui?

Staph.Quia temeti nihil allatum intellego.

Pyth. Atiam afferetursi a foro ipsus redierit.

Staph.Ligna hic apud nos nulla sunt.

Cong. Suntasseres?

Staph.Sunt pol.

Cong. Suntigitur lignane quaeras foris.

Staph.Quidimpurate? quamquam Volcano studes

cenaenecausa aut tuae mercedis gratia

nosnostras aedis postulas comburere?

Cong. Haudpostulo.

Pyth. Ducistos intro.

Staph.Sequimini.

II.7

Pyth.Curate. ego intervisam quid faciant coqui;

quos polut ego hodie servemcura maxuma est.

nisi unumhoc faciamut in puteo cenam coquant:

indecoctam sursum subducemus corbulis.

si autemdeorsum comedentsi quid coxerint

superiincenati sunt et cenati inferi.

sed verbahic facioquasi negoti nil siet

rapacidarumubi tantum sit in aedibus.

II.8

Eucl.Volui animum tandem confirmare hodie meum

ut bene mehaberem filiai nuptiis.

venio admacellumrogito pisces: indicant

caros;agninam caramcaram bubulam

vitulinamcetumporcinam: cara omnia.

atque eofuerunt carioraaes non erat.

abeoiratus illincquoniam nihil est qui emam.

ita illisimpuris omnibus adii manum.

deindeegomet mecum cogitare intervias

occepi:festo die si quid prodegeris

profestoegere liceatnisi peperceris.

postquamhanc rationem ventri cordique edidi

accessitanimus ad meam sententiam

quamminimo sumptu filiam ut nuptum darem.

nunctusculum emi hoc et coronas floreas:

haecimponentur in foco nostro Lari

utfortunatas faciat gnatae nuptias.

sed quidego apertas aedis nostras conspicor?

etstrepitust intus. numnam ego compilor miser?

Cong.Aulam maioremsi poteex vicinia

pete: haecest parvacapere non quit.

Eucl. Eimihi

periihercle. aurum rapituraula quaeritur.

Apolloquaesosubveni mi atque adiuva

configesagittis fures thensaurarios

si cui inre tali iam subvenisti antidhac.

sed cessoprius quam prorsus perii currere?

II.9

Anthr.Dromodesquama piscis. tuMachaerio

congrummurenam exdorsua quantum potest.

ego hincartoptam ex proximo utendam peto

aCongrione. tu istum gallumsi sapis

glabrioremreddes mihi quam volsus ludiust.

sed quidhoc clamoris oritur hinc ex proximo?

coquiherclecredofaciunt officium suom.

fugiamintrone quid turbae hic itidem fuat.

ACTVSIII

Cong.Attatae! civespopularesincolaeaccolaeadvenae omnes

date viamqua fugere liceatfacite totae plateae pateant.

neque egoumquam nisi hodie ad Bacchas veni in Bacchanal coquinatum

ita memiserum et meos discipulos fustibus male contuderunt.

totusdoleo atque oppido periiita me iste habuit

senexgymnasium;

attatperii hercle ego miser

aperitbacchanaladest

sequitur.scio quam rem geram: hoc

ipsusmagister me docuit.

nequeligna ego usquam gentium praeberi vidi pulchrius

itaqueomnis exegit forasme atque hosonustos fustibus.

III.2

Eucl.Redi. quo fugis nunc? tenetene.

Cong.Quidstolideclamas?

Eucl. Quiaad tris viros iam ego deferam nomen tuom.

Cong. Quamob rem?

Eucl. Quiacultrum habes.

Cong.Cocum decet.

Eucl. Quidcomminatu's

mihi?

Cong.Istud male factum arbitrorquia non latus fodi.

Eucl. Homonullust te scelestior qui vivat hodie

neque quoiego de industria amplius male plus libens faxim.

Cong. Poletsi taceaspalam id quidem est: res ipsa testist;

itafustibus sum mollior magis quam ullus cinaedus.

sed quidtibi nos tactiostmendice homo?

Eucl. Quaeres?

etiamrogitas? an quia minus quam aequom erat feci?

Cong.Sineat hercle cum magno malo tuosi hoc caput sentit.

Eucl. Polego haud scio quid post fuat: tuom nunc caput sentit.

sed inaedibus quid tibi meis nam erat negoti

meabsentenisi ego iusseram? volo scire.

Cong. Taceergo.

quiavenimus coctum ad nuptias.

Eucl. Quidtumalumcuras

utrumcrudum an coctum ego edimnisi tu mi es tutor?

Cong. Volosciresinas an non sinas nos coquere hic cenam?

Eucl. Voloscire ego itemmeae domi mean salva futura?

Cong.Utinam mea mihi modo auferamquae adtulisalva:

me haudpaenitettua ne expetam.

Eucl.Scione docenovi.

Cong. Quidest qua prohibes nunc gratia nos coquere hic cenam?

quidfecimusquid diximus tibi secus quam velles?

Eucl.Etiam rogitassceleste homoqui angulos in omnis

mearumaedium et conclavium mihi pervium facitis?

ibi ubitibi erat negotiumad focum si adesses

nonfissile auferres caput: merito id tibi factum est.

adeo ut tumeam sententiam iam noscere possis

si adianuam huc accesserisnisi iusseropropius

ego tefaciam miserrimus mortalis uti sis.

scis iammeam sententiam.

Cong. Quoabis? redi rursum.

ita mebene amet Lavernauti te iamnisi reddi

mihi vasaiubespipulo te hic differam ante aedis.

quid egonunc agam? ne ego edepol veni huc auspicio malo.

nummo sumconductus: plus iam medico merce dest opus.

III.3

Eucl. Hocquidem herclequoquo ibomecum eritmecum feram

neque istiid in tantis periclis umquam committam ut siet.

ite sanenunciam omneset coqui et tibicinae

etiamintro ducesi visvel gregem venalium

coquitefacitefestinate nunciamquantum libet.

Cong.Temperipostquam implevisti fusti fissorum caput.

Eucl.Intro abiteopera huc conducta est vostranon oratio.

Cong.Heussenexpro vapulando hercle ego abs te mercedem petam.

coctumegonon vapulatumdudum conductus fui.

Eucl. Legeagito mecum. molestus ne sis. i et cenam coque

aut abi inmalum cruciatum ab aedibus.

Cong. Abitu modo.

III.4

Eucl.Illic hinc abiit. di immortalesfacinus audax incipit

qui cumopulento pauper homine coepit rem habere aut negotium.

velutiMegadorus temptat me omnibus miserum modis

quisimulavit mei honoris mittere huc causa coquos:

is eacausa misithoc qui surriperent misero mihi.

condigneetiam meus med intus gallus gallinacius

qui eratanu peculiarisperdidit paenissume.

ubi erathaec defossaoccepit ibi scalpurrire ungulis

circumcirca. quid opust verbis? ita mihi pectus peracuit:

capiofustemobtrunco gallumfurem manufestarium.

credoedepol ego illi mercedem gallo pollicitos coquos

si idpalam fecisset. exemi ex manu manubrium.

sedMegadorus meus affinis eccum incedit a foro.

iam huncnon ausim praeterirequin consistam et conloquar.

III.5

Mega.Narravi amicis multis consilium meum

decondicione hac. Euclionis filiam

laudant.sapienter factum et consilio bono.

nam meoquidem animo si idem faciant ceteri

opulentiorespauperiorum filias

utindotatas ducant uxores domum

et multofiat civitas concordior

et invidianos minore utamur quam utimur

et illaemalam rem metuant quam metuont magis

et nosminore sumptu simus quam sumus.

in maximamilluc populi partem est optimum;

inpauciores avidos altercatio est

quorumanimis avidis atque insatietatibus

neque lexneque sutor capere est qui possit modum.

namque hocqui dicat "quo illae nubent divites

dotataesi istud ius pauperibus ponitur?"

quolubeantnubantdum dos ne fiat comes.

hoc si itafiatmores meliores sibi

parentpro dote quos ferantquam nunc ferunt

ego faximmulipretio qui superant equos

sintviliores Gallicis cantheriis.

Eucl. Itame di amabunt ut ego hunc ausculto lubens.

nimislepide fecit verba ad parsimoniam.

Mega.Nulla igitur dicat "equidem dotem ad te adtuli

maioremmulto quam tibi erat pecunia;

enim mihiquidem aequomst purpuram atque aurum dari

ancillasmulosmulionespedisequos

salutigerulospuerosvehicla qui vehar."

Eucl. Utmatronarum hic facta pernovit probe.

moribuspraefectum mulierum hunc factum velim.

Mega. Nuncquoquo venias plus plaustrorum in aedibus

videasquam ruriquando ad villam veneris.

sed hocetiam pulchrum est praequam ubi sumptus petunt.

statfullophyrgioaurifexlanarius;

cauponespatagiariiindusiarii

flammariiviolariicarinarii;

stantmanuleariistant murobatharii

propolaelinteonescalceolarii;

sedentariisutores diabathrarii

soleariiastantastant molocinarii;

strophiariiastantastant semul sonarii.

iam hosceabsolutos censeas: ceduntpetunt

trecenicum stant thylacistae in atriis

textoreslimbulariiarcularii.

ducunturdatur aes. iam absolutos censeas

cumincedunt infectores corcotarii

aut aliquamala crux semper estquae aliquid petat.

Eucl.Compellarem ego illumni metuam ne desinat

memoraremores mulierum: nunc sic sinam.

Mega. Ubinugivendis res soluta est omnibus

ibi adpostremum cedit milesaes petit.

iturputatur ratio cum argentario;

milesinpransus astataes censet dari.

ubidisputata est ratio cum argentario

etiamipsus ultro debet argentario:

spesprorogatur militi in alium diem.

haec suntatque aliae multae in magnis dotibus

incommoditatessumptusque intolerabiles.

nam quaeindotata estea in potestate est viri;

dotataemactant et malo et damno viros.

sed eccumadfinem ante aedes. quid agisEuclio?

Eucl.Nimium lubenter edi sermonem tuom.

III.6

Mega. Anaudivisti?

Eucl.Usque a principio omnia.

Mega.Tamen meo quidem animo aliquanto facias rectius

sinitidior sis filiai nuptiis.

Eucl. Prore nitorem et gloriam pro copia

quihabentmeminerunt sese unde oriundi sient.

neque polMegadoremihi neque quoiquam pauperi

opinionemelius res structa est domi.

Mega. Immoest quod satis estet di faciant ut siet

plusplusque et istuc sospitent quod nunc habes.

Eucl.Illud mihi verbum non placet "quod nunc habes."

tam hocscit me habere quam egomet. anus fecit palam.

Mega. Quidtu te solus e senatu sevocas?

Eucl. Polego ut te accusem merito meditabar.

Mega. Quidest?

Eucl. Quidsit me rogitas? qui mihi omnis angulos

furumimplevisti in aedibus misero mihi

qui miintro misti in aedis quingentos coquos

cum senismanibusgenere Geryonaceo;

quos siArgus servet qui oculeus totus fuit

quemquondam Ioni Iuno custodem addidit

is numquamservet. praeterea tibicinam

quae miinterbibere solasi vino scatat

Corinthiensemfontem Pirenam potest.

tumobsonium autem--

Mega. Polvel legioni sat est.

etiamagnum misi.

Eucl. Quoquidem agno sat scio

magiscuriosam nusquam esse ullam beluam.

Mega. Voloego ex te scire qui sit agnus curio.

Eucl. Quiaossa ac pellis totustita cura macet.

quin extainspicere in sole ei vivo licet:

ita ispellucet quasi lanterna Punica.

Mega.Caedundum conduxi ego illum.

Eucl. Tumtu idem optumumst

locesefferendum; nam iamcredomortuost.

Mega.Potare ego hodieEucliotecum volo.

Eucl. Nonpotem ego quidem hercle.

Mega. Atego iussero

cadum unumvini veteris a me adferrier.

Eucl. Noloherclenam mihi bibere decretum est aquam.

Mega. Egote hodie reddam madidumsi vivoprobe

tibi cuidecretum est bibere aquam.

Eucl. Scioquam rem agat:

ut medeponat vinoeam adfectat viam

post hocquod habeo ut commutet coloniam.

ego idcavebonam alicubi abstrudam foris.

ego faxoet operam et vinum perdiderit simul.

Mega. Egonisi quid me viseo lavatumut sacruficem.

Eucl.Edepolne tuaulamultos inimicos habes

atqueistuc aurum quod tibi concreditum est.

nunc hocmihi factu est optumumut ted auferam

aulainFidei fanum: ibi abstrudam probe.

Fidesnovisti me et ego te: cave sis tibi

ne in memutassis nomensi hoc concreduo.

ibo ad tefretus tuaFidesfiducia.

ACTVSIV

Strob. Hocest servi facinus frugifacere quod ego persequor

ne moraemolestiaeque imperium erile habeat sibi.

nam quiero ex sententia servire servos postulat

in erummaturain se sera condecet capessere.

sindormitetita dormitetservom sese ut cogitet.

erileimperium ediscatut quod frons velit oculi sciant;

quodiubeat citis quadrigis citius properet persequi.

qui eacurabitabstinebit censione bubula

nec suaopera rediget umquam in splendorem compedes.

nunc erusmeus amat filiam huius Euclionis pauperis;

eam eronunc renuntiatum est nuptum huic Megadoro dari.

isspeculatum huc misit meut quae fierent fieret particeps.

nunc sineomni suspicione in ara hic adsidam sacra;

hinc egoet huc et illuc potero quid agant arbitrarier.

IV.2

Eucl. Tumodo cave quoiquam indicassis aurum meum esse isticFides:

non metuone quisquam inveniatita probe in latebris situmst.

edepol neillic pulchram praedam agatsi quis illam invenerit

aulamonustam auri; verum id te quaeso ut prohibessisFides.

nunclavabout rem divinam faciamne affinem morer

quin ubiaccersat meam extemplo filiam ducat domum.

videFidesetiam atque etiam nuncsalvam ut aulam abs te auferam:

tuae fideconcredidi aurumin tuo loco et fano est situm.

Strob. Diimmortalesquod ego hunc hominem facinus audivi loqui:

se aulamonustam auri abstrusisse hic intus in fano Fide.

cave tuilli fidelisquaesopotius fuerisquam mihi.

atque hicpater estut ego opinorhuius erus quam amatvirginis.

ibo hincintroperscrutabor fanumsi inveniam uspiam

aurumdumhic est occupatus. sed si reppereroo Fides

mulsicongialem plenam faciam tibi fideliam.

id adeotibi faciam; verum ego mihi bibamubi id fecero.

IV.3

Eucl. Nontemere est quod corvos cantat mihi nunc ab laeva manu;

semulradebat pedibus terram et voce croccibat sua:

continuomeum cor coepit artem facere ludicram

atque inpectus emicare. sed ego cesso currere?

IV.4

Eucl. Iforaslumbricequi sub terra erepsisti modo

qui modonusquam comparebasnunccum comparesperis.

ego poltepraestrigiatormiseris iam accipiam modis.

Strob.Quae te mala crux agitat? quid tibi mecum est commercisenex?

quid meadflictas? quid me raptas? qua me causa verberas?

Eucl.Verberabilissimeetiam rogitasnon fursed trifur?

Strob.Quid tibi surrupui?

Eucl.Redde huc sis.

Strob.Quid tibi vis reddam?

Eucl.Rogas?

Strob. Nilequidem tibi abstuli.

Eucl. Atillud quod tibi abstuleras cedo

ecquidagis?

Strob.Quid agam?

Eucl.Auferre non potes.

Strob.Quid vis tibi?

Eucl.Pone.

Strob. Idquidem pol te datare credo consuetumsenex.

Eucl. Ponehoc sisaufer cavillamnon ego nunc nugas ago.

Strob.Quid ego ponam? quin tu eloquere quidquid est suo nomine

non hercleequidem quicquam sumpsi nec tetigi.

Eucl.Ostende huc manus.

Strob. Emtibiostendieccas.

Eucl.Video. age ostende etiam tertiam.

Strob.Laruae hunc atque intemperiae insaniaeque agitant senem.

facisneiniuriam mihi?

Eucl.Fateorquia non pendesmaximam.

atque idquoque iam fietnisi fatere.

Strob.Quid fatear tibi?

Eucl. Quidabstulisti hinc?

Strob. Dime perdantsi ego tui quicquam abstuli

nive adeoabstulisse vellem.

Eucl.Agedumexcutedum pallium.

Strob. Tuoarbitratu.

Eucl. Neinter tunicas habeas.

Strob.Tempta qua lubet.

Eucl. Vahscelestus quam benigne: ut ne abstulisse intellegam.

novisycophantias. age rusum ostende huc manum

dexteram.

Strob. Em.

Eucl.  Nunc laevam ostende.

Strob.Quin equidem ambas profero.

Eucl. Iamscrutari mitto. redde huc.

Strob.Quid reddam?

Eucl. Anugas agis

certehabes.

Strob.Habeo ego? quid habeo?

Eucl. Nondicoaudire expetis.

id meumquidquid habesredde.

Strob.Insanis: perscrutatus es

tuoarbitratuneque tui me quicquam invenisti penes.

Eucl.Manemane. quis illic est? quis hic intus alter erat tecum simul?

periihercle: ille nunc intus turbathunc si amitto hic abierit.

postremohunc iam perscrutavihic nihil habet. abi quo lubet.

Strob.Iuppiter te dique perdant.

Eucl. Haudmale egit gratias.

ibo introatque illi socienno tuo iam interstringam gulam.

fugin hincab oculis? abin an non.

Strob.Abeo.

Eucl. Cavesis te videam.

IV.5

Strob.Emortuom ego me mavelim leto malo

quam nonego illi dem hodie insidias seni.

nam hiciam non audebit aurum abstrudere:

credoecferet iam secum et mutabit locum.

attatforis crepuit. senex eccum aurum ecfert foras.

tantisperhuc ego ad ianuam concessero.

IV.6

Eucl. Fidecensebam maxumam multo fidem

esseeasublevit os mihi paenissume:

nisubvenisset corvosperiissem miser.

nimishercle ego illum corvom ad me veniat velim

quiindicium fecitut ego illi aliquid boni

dicam; namquod edit tam duim quam perduim.

nunc hocubi abstrudam cogito solum locum.

Silvanilucus extra murum est avius

crebrosalicto oppletus. ibi sumam locum.

certumstSilvano potius credam quam Fide.

Strob.Eugeeugedi me salvom et servatum volunt.

iam egoilluc praecurram atque inscendam aliquam in arborem

indequeobservaboaurum ubi abstrudat senex.

quamquamhic manere me erus sese iusserat;

certumestmalam rem potius quaeram cum lucro.

IV.7

Lyc. Dixitibimateriuxta rem mecum tenes

superEuclionis filia. nunc te obsecro

resecroquematerquod dudum obsecraveram:

facmentionem cum avonculomater mea.

Eun. Scistute facta velle me quae tu velis

et istucconfido a fratre me impetrassere;

et causaiusta estsiquidem ita est ut praedicas

te eamcompressisse vinulentum virginem.

Lyc. Egoneut te advorsum mentiarmater mea?

Phaed.Periimea nutrix. obsecro teuterum dolet.

IunoLucinatuam fidem!

Lyc. Emmater mea

tibi rempotiorem verbo: clamatparturit.

Eun. Eihac intro mecumgnate miad fratrem meum

ut istucquod me oras impetratum ab eo auferam.

Lyc. Iiam sequar temater. sed servom meum

Strobilummiror ubi sitquem ego me iusseram

hicopperiri. nunc ego mecum cogito:

si mihidat operamme illi irasci iniurium est.

ibo introubi de capite meo sunt comitia.

IV.8

Strob.Picis divitiisqui aureos montes colunt

ego solussupero. nam istos reges ceteros

memorarenolohominum mendicabula:

ego sumille rex Philippus. o lepidum diem.

nam utdudum hinc abiimulto illo adveni prior

multoqueprius me conlocavi in arborem

indequespectabam aurum ubi abstrudebat senex.

ubi illeabiitego me deorsum duco de arbore

exfodioaulam auri plenam. inde ex eo loco

videorecipere se senem; ille me non videt

nam egodeclinavi paululum me extra viam.

attateccum ipsum. ibo ut hoc condam domum.

IV.9

Eucl.Perii interii occidi. quo curram? quo non curram? tenetene. quem?quis?

nescionil videocaecus eo atque equidem quo eam aut ubi sim aut qui sim

nequeo cumanimo certum investigare. obsecro vos egomi auxilio

oroobtestorsitis et hominem demonstretisquis eam abstulerit.

quid est?quid ridetis? novi omnesscio fures esse hic complures

quivestitu et creta occultant sese atque sedent quasi sint frugi.

quid aistu? tibi credere certum estnam esse bonum ex voltu cognosco.

hemnemohabet horum? occidisti. dic igiturquis habet? nescis?

heu memiserummisere perii

maleperdituspessime ornatus eo:

tantumgemiti et mali maestitiaeque

hic diesmi optulitfamem et pauperiem.

perditissimusego sum omnium in terra;

nam quidmi opust vitaqui tantum auri

perdidiquod concustodivi

sedulo?egomet me defraudavi

animumquemeum geniumque meum;

nunc eoalii laetificantur meo malo et damno. pati nequeo.

Lyc.Quinam homo hic ante aedis nostras eiulans conqueritur maerens?

atque hicquidem Euclio estut opinor. oppido ego interii: palamst res

scitpeperisse iamut ego opinorfiliam suam. nunc mi incertumst

abeam anmaneaman adeam an fugiam. quid agam edepol nescio.

IV.10

Eucl. Quishomo hic loquitur?

Lyc. Egosum miser.

Eucl. Immoego sumet misere perditus

cui tantamala maestitudoque optigit.

Lyc. Animobono es.

Eucl. Quoobsecropacto esse possum?

Lyc. Quiaistuc facinusquod tuom

sollicitatanimumid ego feci et fateor.

Eucl. Quidego ex te audio?

Lyc. Idquod verumst.

Eucl. Quidego de te commeruiadulescensmali

quam obrem ita faceres meque meosque perditum ires liberos?

Lyc. Deusimpulsor mihi fuitis me ad illam inlexit.

Eucl. Quomodo?

Lyc.Fateor peccavisse et me culpam commeritum scio;

id adeo teoratum advenio ut animo aequo ignoscas mihi.

Eucl. Curid ausu's facereut id quod non tuom esset tangeres?

Lyc. Quidvis fieri? factum est illud: fieri infectum non potest.

deos credovoluisse; nam ni vellentnon fieretscio.

Eucl. Atego deos credo voluisse ut apud me te in nervo enicem.

Lyc. Neistuc dixis.

Eucl. Quidtibi ergo meam me invito tactiost?

Lyc. Quiavini vitio atque amoris feci.

Eucl. Homoaudacissime

cumistacin te oratione huc ad me adire ausumimpudens!

nam siistuc ius est ut tu istuc excusare possies

luci claroderipiamus aurum matronis palam

post id siprehensi simusexcusemus ebrios

nosfecisse amoris causa. nimis vilest vinum atque amor

si ebrioatque amanti impune facere quod lubeat licet.

Lyc. Quintibi ultro supplicatum venio ob stultitiam meam.

Eucl. Nonmi homines placent qui quando male fecerunt purigant.

tu illamscibas non tuam esse: non attactamoportuit.

Lyc. Ergoquia sum tangere ausushaud causificor quin eam

ego habeampotissimum.

Eucl. Tunhabeas me invito meam?

Lyc. Haudte invito postulo; sed meam esse oportere arbitror.

quin tuiam inveniesinquammeam illam esse oportereEuclio.

Eucl. Iamquidem hercle te ad praetorem rapiam et tibi scribam dicam

nisirefers.

Lyc. Quidtibi ego referam?

Eucl. Quodsurripuisti meum.

Lyc.Surripui ego tuom? unde? aut quid id est?

Eucl. Itate amabit Iuppiter

ut tunescis.

Lyc. Nisiquidem tu mihi quid quaeras dixeris.

Eucl.Aulam auriinquamte resposcoquam tu confessu's mihi

teabstulisse.

Lyc. Nequeedepol ego dixi neque feci.

Eucl.Negas?

Lyc.Pernego immo. nam neque ego aurum neque istaec aula quae siet

scio necnovi.

Eucl.Illamex Silvani luco quam abstulerascedo.

irefer.dimidiam tecum potius partem dividam.

tam etsifur mihi esmolestus non ero. i verorefer.

Lyc. Sanustu non es qui furem me voces. ego teEuclio

de alia rerescivisse censuiquod ad me attinet;

magna estres quam ego tecum otiosesi otium estcupio loqui.

Eucl. Dicbona fide: tu id aurum non surripuisti?

Lyc. Bona.

Eucl.Neque eum scis qui abstulerit?

Lyc. Istucquoque bona.

Eucl.Atque id si scies

abstuleritmihi indicabis?

Lyc.Faciam.

Eucl.Neque partem tibi

ab eo quihabet indipisces neque furem excipies?

Lyc. Ita.

Eucl. Quidsi fallis?

Lyc. Tumme faciat quod volt magnus Iuppiter.

Eucl. Sathabeo. age nunc loquere quid vis.

Lyc. Si menovisti minus

genere quosim gnatus: hic mihi est Megadorus avonculus

meus paterfuit Antimachusego vocor Lyconides

mater estEunomia.

Eucl. Novigenus. nunc quid vis? id volo

noscere.

Lyc.Filiam ex te tu habes.

Eucl. Immoeccillam domi.

Lyc. Eamtu despondistiopinormeo avonculo?

Eucl.Omnem rem tenes.

Lyc. Is menunc renuntiare repudium iussit tibi.

Eucl.Repudium rebus paratisexornatis nuptiis?

ut illumdi immortales omnes deaeque quantum est perduint

quempropter hodie auri tantum perdidi infelixmiser.

Lyc. Bonoanimo esbene dice. nunc quae res tibi et gnatae tuae

benefeliciterque vortat-- ita di faxintinquito.

Euc. Itadi faciant.

Lyc. Etmihi ita di faciant. audi nunciam.

qui homoculpam admisit in senullust tam parvi preti

quompudeatquin purget sese. nunc te obtestorEuclio

ut si quidego erga te imprudens peccavi aut gnatam tuam

ut miignoscas eamque uxorem mihi desut leges iubent.

ego meiniuriam fecisse filiae fateor tuae

Cererisvigiliisper vinum atque impulsu adule scentiae.

Eucl. Eimihiquod ego facinus ex te audio?

Lyc. Cureiulas

quem egoavom feci iam ut esses filiai nuptiis?

nam tuagnata peperitdecumo mense post: numerum cape;

ea rerepudium remisit avonculus causa mea.

i introexquaeresitne ita ut ego praedico.

Eucl.Perii oppido

ita mihiad malum malae res plurimae se adglutinant.

ibo introut quid huius verum sit sciam.

Lyc. Iamte sequor.

haecpropemodum iam esse in vado salutis res videtur.

nuncservom esse ubi dicam meum Strobilum non reperio;

nisi etiamhic opperiar tamen paulisper; postea intro

huncsubsequar. nunc interim spatium ei dabo exquirendi

meumfactum ex gnatae pedisequa nutrice anu: ea rem novit.

ACTVSV

Strob. Diimmortalesquibus et quantis me donatis gaudiis.

quadrilibremaulam auro onustam habeo. quis me est ditior?

quis meAthenis nunc magis quisquam est homo cui di sint propitii?

Lyc. Certoenim ego vocem hic loquentis modo mi audire visus sum.

Strob.Hem

erumne egoaspicio meum?

Lyc.Videon ego hunc servom meum?

Strob.Ipsus est.

Lyc. Haudalius est.

Strob.Congrediar.

Lyc.Contollam gradum.

credo egoillumut iussieampse anum adiissehuius nutricem virginis.

Strob.Quin ego illi me invenisse dico hanc praedam?

igiturorabo ut manu me emittat. ibo atque eloquar

repperi--

Lyc. Quidrepperisti?

Strob. Nonquod pueri clamitant

in faba serepperisse.

Lyc. Iamneautemut soles? deludis.

Strob.Eremaneeloquar iamausculta.

Lyc. Ageergo loquere.

Strob.Repperi hodie

eredivitias nimias.

Lyc.Ubinam?

Strob.Quadrilibreminquam

aulam auriplenam.

Lyc. Quodego facinus audio ex te? Euclioni hic seni subripuit.

ubi id estaurum?

Strob. Inarca apud me. nunc volo me emitti manu.

Lyc. Egonete emittam manu

scelerumcumulatissume?

Strob.Abierescio quam rem geras.

lepidehercle animum tuom temptavi. iam ut eriperes apparabas:

quidfaceressi repperissem?

Lyc. Nonpotes probasse nugas.

ireddeaurum.

Strob.Reddam ego aurum?

Lyc.Reddeinquamut huic reddatur.

Strob.Unde?

Lyc. Quodmodo fassu's esse in arca.

Strob.Soleo hercle ego garrire nugas.

Lyc.

Strob. Italoquor.

Lyc. Atscin quomodo?

Strob. Velhercle enica

numquamhinc feres a me