Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it

Yoga Roma Parioli Pony Express Raccomandate Roma

Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)

Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)

Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it


Catulli
Carmina

 

I

[adCornelium.]

metrum: hendecasyllabuscuidono lepidum novum libellum
arida modo pumice expolitum?
Cornelitibi: namque tu solebas
meas esse aliquid putare nugas

5

iam tumcumausus es unus Italorum
omne aevum tribus explicare cartis
doctisIuppiteret laboriosis.
quare habe tibi quidquid hoclibelli
qualecumque; quodpatrona virgo

10

plus unomaneat perenne saeclo.

 

II

[fletus passeris Lesbiae.]

metrum:hendecasyllabuspasserdeliciae meae puellae
quicum luderequem in sinu tenere
cuiprimum digitum dare appetenti
et acris solet incitare morsus

5

cumdesiderio meo nitenti
carum nescio quid lubet iocari
etsolaciolum sui doloris
credo ut tum gravis acquiescatardor:
tecum ludere sicut ipsa possem

10

et tristisanimi levare curas!

 

IIa

[fragmentum.]

metrum:hendecasyllabus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

tamgratum est mihi quam ferunt puellae
pernici aureolum fuissemalum
quod zonam solvit diu ligatam.

 

 

III

[fletuspasseris Lesbiae.]

metrum: hendecasyllabuslugeteo Veneres Cupidinesque
et quantum est hominumvenustiorum!

passer mortuus est meae puellae
passerdeliciae meae puellae

5

quem plusilla oculis suis amabat.
nam mellitus erat suamque norat
ipsamtam bene quam puella matrem
nec sese a gremio illiusmovebat
sed circumsiliens modo huc modo illuc

10

ad solamdominam usque pipiabat.

qui nunc it per itertenebricosum
illucunde negant redire quemquam.
at vobis malesitmalae tenebrae
Orciquae omnia bella devoratis:

15

tam bellummihi passerem abstulistis
o factum male! o miselle passer!
tuanunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.

 

IV

[dephaselo.]

metrum: trimeteriambeusphaselusillequem videtishospites
ait fuisse navium celerrimus
nequeullius natantis impetum trabis
nequisse praeteriresive palmulis

5

opus foretvolare sive linteo.
et hoc negat minacis Hadriatici
negarelitus insulasve Cycladas
Rhodumque nobilem horridamqueThraciam
Propontida trucemve Ponticum sinum

10

ubi istepost phaselus antea fuit
comata silva; nam Cytorio iniugo
loquente saepe sibilum edidit coma.

Amastri Ponticaet Cytore buxifer
tibi haec fuisse et esse cognitissima

15

aitphaselus: ultima ex origine
tuo stetisse dicit in cacumine
tuoimbuisse palmulas in aequore
et inde tot per impotentiafreta
erum tulisselaeva sive dextera

20

vocaretaurasive utrumque Iuppiter
simul secundus incidisset inpedem;
neque ulla vota litoralibus deis
sibi esse factacumveniret a mari
novissimo hunc ad usque limpidum lacum.

25

sed haecprius fuere: nunc recondita
senet quiete seque dedicattibi
gemelle Castor et gemelle Castoris.

 

V

[adLesbiam.]

metrum: hendecasyllabusvivamusmea Lesbiaatque amemus
rumoresque senum severiorum
omnesunius aestimemus assis!
soles occidere et redire possunt:

5

nobis cumsemel occidit brevis lux
nox est perpetua una dormienda.
dami basia milledeinde centum
dein mille alteradein secundacentum
deinde usque altera milledeinde centum.

10

deincummilia multa fecerimus
conturbabimus illane sciamus
aut nequis malus invidere possit
cum tantum sciat esse basiorum.

 

VI

[adFlavium.]

metrum: hendecasyllabusFlavidelicias tuas Catullo
ni sint illepidae atqueinelegantes
velles dicere nec tacere posses.
verum nescioquid febriculosi

5

scortidiligis: hoc pudet fateri.
nam te non viduas iacerenoctes
nequiquam tacitum cubile clamat
sertis ac Syriofragrans olivo
pulvinusque peraeque et hic et ille

10

attritustremulique quassa lecti
argutatio inambulatioque.
nam nilstupra valet nihil tacere.
cur? non tam latera ecfututapandas
ni tu quid facias ineptiarum.

15

quarequidquid habes boni malique
dic nobis. volo te ac tuos amores
adcaelum lepido vocare versu.

 

VII

[adLesbiam.]

metrum: hendecasyllabusquaerisquot mihi basiationes
tuaeLesbiasint satis superque.
quammagnus numerus Libyssae harenae
lasarpiciferis iacet Cyrenis

5

oraclumIovis inter aestuosi
et Batti veteris sacrum sepulcrum;
autquam sidera multacum tacet nox
furtivos hominum videntamores:
tam te basia multa basiare

10

vesano satiset super Catullo est
quae nec pernumerare curiosi
possint necmala fascinare lingua.

 

VIII

[adse ipsum.]

metrum: choliambusmiserCatulledesinas ineptire
et quod vides perisse perditumducas.
fulsere quondam candidi tibi soles
cum ventitabas quopuella ducebat

5

amata nobisquantum amabitur nulla.
ibi illa multa cum iocosa fiebant
quaetu volebas nec puella nolebat
fulsere vere candidi tibisoles.

nunc iam illa non vult: tu quoque impotens noli

10

nec quaefugit sectarenec miser vive
sed obstinata mente perferobdura.
vale puellaiam Catullus obdurat
nec te requiret necrogabit invitam.
at tu dolebiscum rogaberis nulla.

15

scelestavaetequae tibi manet vita?
quis nunc te adibit? cui videberisbella?
quem nunc amabis? cuius esse diceris?
quem basiabis? cuilabella mordebis?
at tuCatulledestinatus obdura.

 

IX

[adVeranium.]

metrum: hendecasyllabusVeraniomnibus e meis amicis
antistans mihi milibus trecentis
venistinedomum ad tuos penates
fratresque unanimos anumque matrem?

5

venisti. omihi nuntii beati!
visam te incolumem audiamque Hiberum
narrantemlocafacta nationes
ut mos est tuusapplicansquecollum
iucundum os oculosque suaviabor.

10

o quantum esthominum beatiorum
quid me laetius est beatiusve?

 

 

X

[adVarum.]

metrum: hendecasyllabusVarusme meus ad suos amores
visum duxerat e foro otiosum
scortillumut mihi tum repente visum est
non sane illepidum nequeinvenustum

5

huc utvenimusincidere nobis
sermones variiin quibusquid esset
iamBithyniaquo modo se haberet
et quonam mihi profuissetaere.
respondi id quod eratnihil neque ipsis

10

necpraetoribus esse nec cohorti
cur quisquam caput unctiusreferret
praesertim quibus esset irrumator
praetornecfaceret pili cohortem.
«at certe tamen»inquiunt «quod illic

15

natumdicitur essecomparasti
ad lecticam homines.» egoutpuellae
unum me facerem beatiorem
«non»inquam «mihi tam fuit maligne
utprovincia quod malaincidisset

20

non possemocto homines parare rectos.»
at mi nullus erat nec hicneque illic
fractum qui veteris pedem grabati
in collo sibicollocare posset.
hic illaut decuit cinaediorem

25

«quaeso»inquit «mihimi Catullepaulum
istos commoda: namvolo ad Serapim
deferri.» «mane»inquii puellae
«istud quod modo dixeram mehabere
fugit me ratio: meus sodalis -

30

Cinna estGaius - is sibi paravit.
verumutrum illius an meiquid adme?
utor tam bene quam mihi pararim.
sed tu insulsa male etmolesta vivis
per quam non licet esse neglegentem.»

 

XI

[adFurium et Aurelium.]

metrum: SapphicusFuriet Aureli comites Catulli
sive in extremos penetrabitIndos
litus ut longe resonante Eoa
  tunditur unda

5

sive inHyrcanos Arabesve molles
seu Sagas sagittiferosve Parthos
sivequae septemgeminus colorat
  aequora Nilus

sivetrans altas gradietur Alpes

10

Caesarisvisens monimenta magni
Gallicum Rhenum horribile aequorulti-
  mosque Britannos

omnia haecquaecumqueferet voluntas
caelitumtemptare simul parati

15

paucanuntiate meae puellae
  non bona dicta.

cum suisvivat valeatque moechis
quos simul complexa tenettrecentos
nullum amans veresed identidem omnium

20

  iliarumpens;

nec meum respectetut anteamorem
qui illiusculpa cecidit velut prati
ultimi flospraetereunte postquam

25

  tactusaratro est.

 

XII

[adMarrucinum Asinium.]

metrum: hendecasyllabusMarrucineAsinimanu sinistra
non belle uteris: in ioco atque vino
tollislintea neglegentiorum.
hoc salsum esse putas? fugit teinepte:

5

quamvissordida res et invenusta est.
non credis mihi? credePollioni
fratriqui tua furta vel talento
mutari velit: estenim leporum
differtus puer ac facetiarum.

10

quare authendecasyllabos trecentos
exspectaaut mihi linteumremitte
quod me non movet aestimatione
verum est mnemosynummei sodalis.
nam sudaria Saetaba ex Hiberis

15

miserunt mihimuneri Fabullus
et Veranius: haec amem necesse est
utVeraniolum meum et Fabullum.

 

XIII

[adFabullum.]

metrum: hendecasyllabuscenabisbenemi Fabulleapud me
paucissi tibi di faventdiebus
sitecum attuleris bonam atque magnam
cenamnon sine candida puella

5

et vino etsale et omnibus cachinnis.
haec siinquamattulerisvenustenoster
cenabis bene; nam tui Catulli
plenus sacculus estaranearum.
sed contra accipies meros amores

10

seu quidsuavius elegantiusve est:
nam unguentum daboquod meaepuellae
donarunt Veneres Cupidinesque
quod tu cum olfaciesdeos rogabis
totum ut te faciantFabullenasum.

 

 

XIV

[adCalvum poetam.]

metrum: hendecasyllabusnite plus oculis meis amarem
iucundissime Calvemunereisto
odissem te odio Vatiniano:
nam quid feci ego quidve sumlocutus

5

cur me totmale perderes poetis?
isti di mala multa dent clienti
quitantum tibi misit impiorum.
quod siut suspicorhoc novum acrepertum
munus dat tibi Sulla litterator

10

non est mimalesed bene ac beate
quod non dispereunt tui labores.

dimagnihorribilem et sacrum libellum!
quem tu scilicet ad tuumCatullum
misticontinuo ut die periret

15

Saturnalibusoptimo dierum!
non non hoc tibifalsesic abibit.
nam siluxerit ad librariorum
curram scriniaCaesiosAquinos
Suffenumomnia colligam venena.

20

ac te hissuppliciis remunerabor.
vos hinc interea valete abite
illucunde malum pedem attulistis
saecli incommodapessimi poetae.

 

XIVa

[fragmentum.]

metrum:hendecasyllabussiqui forte mearum ineptiarum
lectores eritis manusque vestras
nonhorrebitis admovere nobis

 

XV

[adAurelium.]

metrum: hendecasyllabuscommendotibi me ac meos amores
Aureli. veniam peto pudentem
utsiquicquam animo tuo cupisti
quod castum expeteres et integellum

5

conservespuerum mihi pudice
non dico a populo - nihil veremur
istosqui in platea modo huc modo illuc
in re praetereunt sua occupati-
verum a te metuo tuoque pene

10

infestopueris bonis malisque.
quem tu qua lubetut lubet moveto
quantumvisubi erit foris paratum:
hunc unum excipiout putopudenter.
quod si te mala mens furorque vecors

15

in tantamimpuleritscelesteculpam
ut nostrum insidiis caput lacessas.
atum te miserum malique fati!
quem attractis pedibus patenteporta
percurrent raphanique mugilesque.

 

XVI

[adAurelium et Furium.]

metrum: hendecasyllabuspedicaboego vos et irrumabo
Aureli pathice et cinaede Furi
qui me exversiculis meis putastis
quod sunt molliculiparum pudicum.

5

nam castumesse decet pium poetam
ipsumversiculos nihil necesse est;
quitum denique habent salem ac leporem
si sunt molliculi ac parumpudici
et quod pruriat incitare possunt

10

non dicopuerissed his pilosis
qui duros nequeunt movere lumbos.
vosquod milia multa basiorum
legistismale me maremputatis?
pedicabo ego vos et irrumabo.

 

XVII

[adColoniam.]

metrum: PriapeusoColoniaquae cupis ponte ludere longo
et salire paratum habessed vereris inepta
crura ponticuli axulis stantis inredivivis
ne supinus eat cavaque in palude recumbat:

5

sic tibibonus ex tua pons libidine fiat
in quo vel Salisubsili sacrasuscipiantur
munus hoc mihi maximi daColoniarisus.
quendammunicipem meum de tuo volo ponte
ire praecipitem in lutum percaputque pedesque

10

verum totiusut lacus putidaeque paludis
lividissima maximeque est profundavorago.
insulsissimus est homonec sapit pueri instar
bimulitremula patris dormientis in ulna.
cui cum sit viridissimo nuptaflore puella

15

et puellatenellulo delicatior haedo
adservanda nigerrimis diligentiusuvis
ludere hanc sinit ut lubetnec pili facit uni
nec sesublevat ex sua partesed velut alnus
in fossa Liguri iacetsuppernata securi

20

tantundemomnia sentiens quam si nulla sit usquam;
talis iste meus stupornil videtnihil audit
ipse qui situtrum sit an non sitidquoque nescit.
nunc eum volo de tuo ponte mittere pronum
sipote stolidum repente excitare veternum

25

et supinumanimum in gravi derelinquere caeno
ferream ut soleam tenaci invoragine mula.

 

 

XXI

[adAurelium.]

metrum: hendecasyllabusAurelipater esuritionum
non harum modosed quot aut fuerunt
autsunt aut aliis erunt in annis
pedicare cupis meos amores.

5

nec clam:nam simul esiocaris una
haerens ad latus omniaexperiris.
frustra: nam insidias mihi instruentem
tangam teprior irrumatione.
atque id si faceres saturtacerem:

10

nunc ipsum iddoleoquod esurire
me me puer et sitire discet.
quare desinedum licet pudico
ne finem faciassed irrumatus.

 

XXII

[adVarum.]

metrum: choliambusSuffenusisteVarequem probe nosti
homo est venustus et dicax eturbanus
idemque longe plurimos facit versus.
puto esse egoilli milia aut decem aut plura

5

perscriptanec sic ut fit in palimpsesto
relata: cartae regiaenovilibri
novi umbilicilora rubra membranae
derecta plumbo etpumice omnia aequata.
haec cum legas tubellus ille et urbanus

10

Suffenusunus caprimulgus aut fossor
rursus videtur: tantum abhorret acmutat.
hoc quid putemus esse? qui modo scurra
aut si quid hacre scitius videbatur
idem infaceto est infacetior rure

15

simulpoemata attigitneque idem umquam
aeque est beatus ac poema cumscribit:
tam gaudet in se tamque se ipse miratur.

nimirumidem omnes fallimurneque est quisquam
quem non in aliqua revidere Suffenum

20

possis. suuscuique attributus est error;
sed non videmus manticae quod intergo est.

 

XXIII

[adFurium.]

metrum: hendecasyllabusFuricui neque servus est neque arca
nec cimex neque araneus nequeignis
verum est et pater et novercaquorum
dentes velsilicem comesse possunt

5

est pulcretibi cum tuo parente
et cum coniuge lignea parentis.
necmirum: bene nam valetis omnes
pulcre concoquitisnihiltimetis
non incendianon graves ruinas

10

non factaimpianon dolos veneni
non casus alios periculorum.
atquecorpora sicciora cornu
aut siquid magis aridum est habetis
soleet frigore et esuritione.

15

quare nontibi sit bene ac beate?
a te sudor abestabest saliva
mucusqueet mala pituita nasi.
hanc ad munditiem adde mundiorem
quodculus tibi purior salillo est

20

nec totodecies cacas in anno;
atque id durius est faba et lapillis.
quodtu si manibus teras fricesque
non umquam digitum inquinareposses.

haec tu commoda tam beataFuri

25

noli spernerenec putare parvi
et sestertia quae soles precari
centumdesine: nam sat es beatus.

 

XXIV

[adIuventium.]

metrum: hendecasyllabusoqui flosculus es Iuventiorum
non horum modosed quot autfuerunt
aut posthac aliis erunt in annis
mallem divitiasMidae dedisses

5

isticuineque servus est neque arca
quam sic te sineres ab illoamari.
«qui? non est homo bellus?» inquies.est:
sed bello huic neque servus est neque arca.
hoc tu quamlubet abice elevaque:

10

nec servumtamen ille habet neque arcam.

 

XXIVa

[ad Iuventium.]

metrum:hendecasyllabusoqui flosculus es Iuventiorum
non horum modosed quot autfuerunt
aut posthac aliis erunt in annis
mallem divitiasMidae dedisses

5

isticuineque servus est neque arca
quam sic te sineres ab illoamari.
«qui? non est homo bellus?» inquies.est:
sed bello huic neque servus est neque arca.
hoc tu quamlubet abice elevaque:

10

nec servumtamen ille habet neque arcam.

 

XXV

[adThallum.]

metrum: septenariusiambeuscinaedeThallemollior cuniculi capillo
vel anseris medullula vel imulaoricilla
vel pene languido senis situque araneoso
idemqueThalleturbida rapacior procella

5

cum +divamulier aries ostendit+ oscitantes
remitte pallium mihi meumquod involasti
sudariumque Saetabum catagraphosqueThynos
ineptequae palam soles habere tamquam avita.
quaenunc tuis ab unguibus reglutina et remitte

10

ne laneumlatusculum manusque mollicellas
inusta turpiter tibi flagellaconscribillent
et insolenter aestuesvelut minuta magno
deprensanavis in marivesaniente vento.

 

XXVI

[adFurium.]

metrum: hendecasyllabusFurivillula vestra non ad Austri
flatus opposita est neque adFavoni
nec saevi Boreae aut Apheliotae
verum ad miliaquindecim et ducentos.

5

o ventumhorribilem atque pestilentem!

 

 

XXVII

[hicmerus est Thyonianus.]

metrum: hendecasyllabusministervetuli puer Falerni
inger mi calices amariores
ut lexPostumiae iubet magistrae
ebriosa acina ebriosioris.

5

at vos quolubet hinc abitelymphae
vini pernicieset ad severos
migrate.hic merus est Thyonianus.

 

 

XXVIII

[adVeranium et Fabullum.]

metrum: hendecasyllabusPisoniscomitescohors inanis
aptis sarcinulis et expeditis
Veranioptime tuque mi Fabulle
quid rerum geritis? satisne cum isto

5

vappafrigoraque et famem tulistis?
ecquidnam in tabulis patetlucelli
expensumut mihiqui meum secutus
praetorem referodatum lucello?
o Memmibene me ac diu supinum

10

tota istatrabe lentus irrumasti.
sedquantum videopari fuistis
casu:nam nihilo minore verpa
farti estis. pete nobiles amicos!
atvobis mala multa di deaeque

15

dentopprobria Romuli Remique.

 

XXIX

[inMamurram.]

metrum: trimeteriambeusquishoc potest viderequis potest pati
nisi impudicus et vorax etaleo
Mamurram habere quod Comata Gallia
habebat uncti etultima Britannia?

5

cinaedeRomule haec videbis et feres?
et ille nunc superbus etsuperfluens
perambulabit omnium cubilia
ut albulus columbusaut Adoneus?
cinaede Romulehaec videbis et feres?

10

es impudicuset vorax et aleo.
eone nomineimperator unice
fuisti inultima occidentis insula
ut ista vestra diffututamentula
ducenties comesset aut trecenties?

15

quid estalid sinistra liberalitas?
parum expatravit an parum elluatusest?
paterna prima lancinata sunt bona
secunda praedaPonticainde tertia
Hiberaquam scit amnis aurifer Tagus:

20

nunc Galliaetimetur et Britanniae.
quid hunc malum fovetis? aut quid hicpotest
nisi uncta devorare patrimonia?
eone nomine urbisopulentissime
socer generqueperdidistis omnia?

 

XXIX

[inMamurram.]

metrum: trimeteriambeusquishoc potest viderequis potest pati
nisi impudicus et vorax etaleo
Mamurram habere quod Comata Gallia
habebat uncti etultima Britannia?

5

cinaedeRomule haec videbis et feres?
et ille nunc superbus etsuperfluens
perambulabit omnium cubilia
ut albulus columbusaut Adoneus?
cinaede Romulehaec videbis et feres?

10

es impudicuset vorax et aleo.
eone nomineimperator unice
fuisti inultima occidentis insula
ut ista vestra diffututamentula
ducenties comesset aut trecenties?

15

quid estalid sinistra liberalitas?
parum expatravit an parum elluatusest?
paterna prima lancinata sunt bona
secunda praedaPonticainde tertia
Hiberaquam scit amnis aurifer Tagus:

20

nunc Galliaetimetur et Britanniae.
quid hunc malum fovetis? aut quid hicpotest
nisi uncta devorare patrimonia?
eone nomine urbisopulentissime
socer generqueperdidistis omnia?

 

XXX

[adAlphenum.]

metrum: AsclepiadeusmaiorAlpheneimmemor atque unanimis false sodalibus
iam te nil miseretduretui dulcis amiculi?
iam me prodereiam non dubitas fallereperfide?
nec facta impia fallacum hominum caelicolis placent.

5

quae tuneglegis ac me miserum deseris in malis.
eheu quid faciantdichomines cuive habeant fidem?
certe tute iubebas animam tradereinique<me>
inducens in amoremquasi tuta omnia miforent.
idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque

10

ventos irritaferre ac nebulas aereas sinis.
si tu oblitus esat di memineruntmeminit Fides
quae te ut paeniteat postmodo facti faciet tui.

 

XXXI

[adSirmium insulam.]

metrum: choliambuspaeneinsularumSirmioinsularumque
ocellequascumque in liquentibusstagnis
marique vasto fert uterque Neptunus
quam te libenterquamque laetus inviso

5

vix mi ipsecredens Thyniam atque Bithynos
liquisse campos et videre te intuto!

o quid solutis est beatius curis
cum mens onusreponitac peregrino
labore fessi venimus larem ad nostrum

10

desideratoqueacquiescimus lecto?
hoc est quod unum est pro laboribustantis.
salveo venusta Sirmioatque ero gaude
gaudentevosqueo Lydiae lacus undae
ridete quidquid est domicachinnorum!

 

 

XXXII

[adIpsitillam.]

metrum: hendecasyllabusamabomea dulcis Ipsitilla
meae deliciaemei lepores
iube ad teveniam meridiatum.
et si iusserisillud adiuvato

5

ne quisliminis obseret tabellam
neu tibi lubeat foras abire
seddomi maneas paresque nobis
novem continuas fututiones.
verumsi quid agesstatim iubeto:

10

nam pransusiaceo et satur supinus
pertundo tunicamque palliumque.

 

XXXIII

[adVibennios.]

metrum: hendecasyllabusofurum optime balneariorum
Vibenni pater et cinaede fili
(namdextra pater inquinatiore
culo filius est voraciore)

5

cur nonexilium malasque in oras
itis? quandoquidem patris rapinae
notaesunt populoet natis pilosas
filinon potes asse venditare?

 

 

XXXIV

[carmenDianae.]

metrum: Glyconeuset PherecrateusDianaesumus in fide
puellae et pueri integri:
<Dianam pueriintegri>
  puellaeque canamus.

5

o Latoniamaximi
magna progenies Iovis
quam mater propeDeliam
  deposivit olivam

montium domina utfores

10

silvarumquevirentium
saltuumque reconditorum
  amniumquesonantum:

tu Lucina dolentibus
Iuno dicta puerperis

15

tu potensTrivia et notho es
  dicta lumine Luna.

tucursudeamenstruo
metiens iter annuum
rustica agricolaebonis

20

  tectafrugibus exples.

sis quocumque tibi placet
sancta nomineRomulique
antique ut solita esbona
  sospites opegentem.

 

XXXV

[adCaecilium iubet libello loqui.]

metrum:hendecasyllabuspoetaeteneromeo sodali
velim Caeciliopapyredicas
VeronamveniatNovi relinquens
Comi moenia Lariumque litus.

5

nam quasdamvolo cogitationes
amici accipiat sui meique.
quaresi sapietviam vorabit
quamvis candida milies puella
euntem revocetmanusque collo

10

ambasiniciens roget morari.
quae nuncsi mihi vera nuntiantur
illumdeperit impotente amore.
nam quo tempore legit incohatam
Dindymidominamex eo misellae

15

ignesinteriorem edunt medullam.
ignosco tibiSapphica puella
musadoctior; est enim venuste
Magna Caecilio incohata Mater.

 

XXXVI

[adVolusi cacatam.]

metrum: hendecasyllabusannalesVolusicacata carta
votum solvite pro mea puella.
namsanctae Veneri Cupidinique
vovitsi sibi restitutus essem

5

desissemquetruces vibrare iambos
electissima pessimi poetae
scriptatardipedi deo daturam
infelicibus ustulanda lignis.
et hocpessima se puella vidit

10

iocoselepide vovere divis.

nunc o caeruleo creata ponto
quaesanctum Idalium Uriosque apertos
quaeque Ancona Cnidumqueharundinosam
colis quaeque Amathunta quaeque Golgos

15

quaequeDurrachium Hadriae tabernam
acceptum face redditumque votum
sinon illepidum neque invenustum est.
at vos interea venite inignem
pleni ruris et inficetiarum.

20

annalesVolusicacata carta!

 

XXXVII

[adcontubernales et Egnatium.]

metrum: choliambussalaxtaberna vosque contubernales
a pilleatis nona fratribuspila
solis putatis esse mentulas vobis
solis licerequidquid est puellarum

5

confutuereet putare ceteros hircos?
ancontinenter quod sedetisinsulsi
centum an ducentinon putatis ausurum
me una ducentosirrumare sessores?
atqui putate: namque totius vobis

10

frontemtabernae sopionibus scribam.
puella nam miquae meo sinufugit
amata tantum quantum amabitur nulla
pro qua mihi suntmagna bella pugnata
consedit istic. hanc boni beatique

15

omnesamatiset quidemquod indignum est
omnes pusilli et semitariimoechi;
tu praeter omnes une de capillatis
cuniculosaeCeltiberiae fili
Egnati. opaca quem bonum facit barba

20

et densHibera defricatus urina.

 

XXXVIII

[adCornificium.]

metrum: hendecasyllabusmalestCornificituo Catullo
malestme herculeet laboriose
etmagis magis in dies et horas.
quem tuquod minimum facillimumqueest

5

qua solatuses allocutione?
irascor tibi. sic meos amores?
paulum quidlubet allocutionis
maestius lacrimis Simonideis.

 

XXXIX

[adEgnatium.]

metrum: choliambusEgnatiusquod candidos habet dentes
renidet usque quaque. si ad reiventum est
subselliumcum orator excitat fletum
renidetille; si ad pii rogum fili

5

lugeturorba cum flet unicum mater
renidet ille. quidquid estubicumqueest
quodcumque agitrenidet: hunc habet morbum
nequeelegantemut arbitrorneque urbanum.
quare monendum est temihibone Egnati.

10

si urbanusesses aut Sabinus aut Tiburs
aut pinguis Umber aut obesusEtruscus
aut Lanuvinus ater atque dentatus
aut Transpadanusut meos quoque attingam
aut quilubetqui puriter lavit dentes

15

tamenrenidere usque quaque te nollem:
nam risu inepto res ineptiornulla est.
nunc Celtiber es: Celtiberia in terra
quod quisqueminxithoc sibi solet mane
dentem atque russam defricaregingivam

20

ut quo istevester expolitior dens est
hoc te amplius bibisse praedicet loti.

 

XL

[adRavidum.]

metrum: hendecasyllabusquaenamte mala mensmiselle Ravide
agit praecipitem in meosiambos?
quis deus tibi non bene advocatus
vecordem paratexcitare rixam?

5

an utpervenias in ora vulgi?
quid vis? qualubet esse notus optas?
erisquandoquidem meos amores
cum longa voluisti amare poena.

 

XLI

[adAmeanam.]

metrum: hendecasyllabusAmeanapuella defututa
tota milia me decem poposcit
ista turpiculopuella naso
decoctoris amica Formiani.

5

propinquiquibus est puella curae
amicos medicosque convocate:
non estsana puellanec rogare
qualis sit solet aes imaginosum.

 

XLII

[adhendecasyllabos.]

metrum: hendecasyllabusadestehendecasyllabiquot estis
omnes undiquequotquot estisomnes.
iocum me putat esse moecha turpis
et negat mihi nostrareddituram

5

pugillariasi pati potestis.
persequamur eam et reflagitemus.
quae sitquaeritis? illaquam videtis
turpe incederemimice acmoleste
ridentem catuli ore Gallicani.

10

circumsistiteeamet reflagitate:
  «moecha putidareddecodicillos
  redde putida moechacodicillos!&raquo;

non assis facis? o lutumlupanar
autsi perditius potes quid esse.

15

sed non esttamen hoc satis putandum.
quod si non aliud potest ruborem
ferreocanis exprimamus ore.
conclamate iterum altiorevoce:
  «moecha putideredde codicillos

20

  reddeputida moechacodicillos!&raquo;

sed nil proficimusnihil movetur.
mutanda est ratio modusque vobis
siquidproficere amplius potestis:
  «pudica etprobaredde codicillos.&raquo;

 

XLIII

[adAmeanam.]

metrum: hendecasyllabussalvenec minimo puella naso
nec bello pede nec nigris ocellis
neclongis digitis nec ore sicco
nec sane nimis elegante lingua

5

decoctorisamica Formiani.
ten provincia narrat esse bellam?
tecum Lesbianostra comparatur?
o saeclum insapiens et infacetum!

 

XLIV

[adfundum.]

metrum: choliambusofunde noster seu Sabine seu Tiburs
(nam te esse Tiburtemautumantquibus non est
cordi Catullum laedere; at quibus cordiest
quovis Sabinum pignore esse contendunt)

5

sed seuSabine sive verius Tiburs
fui libenter in tua suburbana
villamalamque pectore expuli tussim
non inmerenti quam mihi meusventer
dum sumptuosas appetodeditcenas.

10

namSestianus dum volo esse conviva
orationem in Antiumpetitorem
plenam veneni et pestilentiae legi.
hic me gravedofrigida et frequens tussis
quassavit usquedum in tuum sinumfugi

15

et merecuravi otioque et urtica.
quare refectus maximas tibigrates
agomeum quod non es ulta peccatum.
nec deprecor iamsi nefaria scripta
Sesti recepsoquin gravedinem et tussim

20

non misedipsi Sestio ferat frigus
qui tunc vocat mecum malum librumlegi.

 

 

XLV

[adSeptimium.]

metrum: hendecasyllabusAcmenSeptimius suos amores
tenens in gremio «mea&raquo;inquit «Acme
ni te perdite amo atque amare porro
omnessum assidue paratus annos

5

quantum quipote plurimum perire
solus in Libya Indiaque tosta
caesioveniam obvius leoni.&raquo;
hoc ut dixitAmor sinistra utante
dextra sternuit approbationem.

10

at Acmeleviter caput reflectens
et dulcis pueri ebrios ocellos
illopurpureo ore suaviata
«sic&raquo; inquit«mea vita Septimille
huic uni domino usque serviamus

15

ut multomihi maior acriorque
ignis mollibus ardet in medullis.&raquo;
hocut dixitAmor sinistra ut ante
dextra sternuitapprobationem.

nunc ab auspicio bono profecti

20

mutuisanimis amant amantur.
unam Septimius misellus Acmen
mavultquam Syrias Britanniasque:
uno in Septimio fidelis Acme
facitdelicias libidinisque.

25

quis ulloshomines beatiores
viditquis Venerem auspicatiorem?

 

XLVI

[adcomites.]

metrum: hendecasyllabusiamver egelidos refert tepores
iam caeli furoraequinoctialis
iucundis Zephyri silescit aureis.
linquanturPhrygiiCatullecampi

5

Nicaeaequeager uber aestuosae:
ad claras Asiae volemus urbes.
iam menspraetrepidans avet vagari
iam laeti studio pedes vigescunt.
odulces comitum valete coetus

10

longe quossimul a domo profectos
diversae varie viae reportant.

 

XLVII

[adPorcium et Socrationem.]

metrum: hendecasyllabusPorciet Socrationduae sinistrae
Pisonisscabies famesque mundi
vosVeraniolo meo et Fabullo
verpus praeposuit Priapus ille?

5

vos convivialauta sumptuose
de die facitismei sodales
quaerunt in triviovocationes?

 

XLVIII

[adIuventium.]

metrum: hendecasyllabusmellitosoculos tuosIuventi
si quis me sinat usque basiare
usque admilia basiem trecenta
nec numquam videar satur futurus

5

non sidensior aridis aristis
sit nostrae seges osculationis.

 

XLIX

[adMarcum Tullium Ciceronem.]

metrum:hendecasyllabusdisertissimeRomuli nepotum
quot sunt quotque fuereMarce Tulli
quotquepost aliis erunt in annis
gratias tibi maximas Catullus

5

agit pessimusomnium poeta
tanto pessimus omnium poeta
quanto tu optimusomnium patronus.

 

L

[adLicinium Calvum.]

metrum: hendecasyllabushesternoLicinidie otiosi
multum lusimus in meis tabellis
utconvenerat esse delicatos:
scribens versiculos uterque nostrum

5

ludebatnumero modo hoc modo illoc
reddens mutua per iocum atquevinum.
atque illinc abii tuo lepore
incensusLicinifacetiisque
ut nec me miserum cibus iuvaret

10

nec somnustegeret quiete ocellos
sed toto indomitus furore lecto
versarercupiens videre lucem
ut tecum loquerersimulque ut essem.
atdefessa labore membra postquam

15

semimortualectulo iacebant
hociucundetibi poema feci
ex quoperspiceres meum dolorem.

nunc audax cave sisprecesquenostras
oramuscave despuasocelle

20

ne poenasNemesis reposcat a te.
est vehemens dea: laedere hanc caveto.

 

LI

[adLesbiam.]

metrum: Sapphicusillemi par esse deo videtur
illesi fas estsuperare divos
quisedens adversus identidem te
  spectat et audit

5

dulceridentemmisero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simulte
Lesbiaaspexinihil est super mi
  <Lesbiavocis>

lingua sed torpettenuis sub artus

10

flammademanatsonitu suopte
tintinant auresgemina etteguntur
  lumina nocte.

otiumCatulletibimolestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:

15

otium etreges prius et beatas
  perdidit urbes.

 

LII

[in Nonium.]

metrum: trimeterArchilochiusquidestCatulle? quid moraris emori?
sella in curuli struma Noniussedet
per consulatum peierat Vatinius:
quid estCatulle?quid moraris emori?

 

LIII

[adGaium Licinium Calvum.]

metrum: hendecasyllabusrisinescio quem modo e corona
quicum mirifice Vatiniana
meuscrimina Calvos explicasset
admirans ait haec manusque tollens

5

 • «dimagnisalaputium disertum!&raquo;

   

  LIV

  [deOthonis capite.]

  metrum: hendecasyllabus  Othoniscaput oppido est pusillum
  Hirri rustica semilauta crura
  subtileet leve peditum Libonis
  ...................
  ...................
  sinon omnia displicere vellem

  5

 • tibi etFufidio seni recocto -
  irascere iterum meis iambis
  inmerentibusunice imperator.

   

   

  LV

  [adCamerium.]

  metrum: hendecasyllabus  oramussi forte non molestum est
  demonstres ubi sint tuae tenebrae.
  teCampo quaesivimus minore
  te in Circote in omnibus libellis

  5

  te in templosummi Iovis sacrato.
  in Magni simul ambulatione
  femellasomnesamiceprendi
  quas vultu vidi tamen sereno.
  aveltesic ipse flagitabam

  10

  «Cameriummihi pessimae puellae.»
  quaedam inquitnudum re<clusapectus>
  «em hic in roseis latet papillis.&raquo;
  sedte iam ferre Herculi labos est;
  tanto te in fastu negasamice.

  15

  dic nobisubi sis futurusede
  audactercommittecrede luci.
  nunc telacteolae tenent puellae?
  si linguam clauso tenes in ore
  fructusproicies amoris omnes.

  20

  verbosagaudet Venus loquella.
  velsi vislicet obseres palatum
  dumvestri sim particeps amoris.

   

  LVI

  [adCatonem.]

  metrum: hendecasyllabus  orem ridiculamCatoet iocosam
  dignamque auribus et tuocachinno!
  ride quidquid amasCatoCatullum:
  res est ridiculaet nimis iocosa.

  5

  deprendi modopupulum puellae
  trusantem; hunc egosi placet Dionae
  protelorigida mea cecidi.

   

  LVII

  [adGaium Iulium Caesarem.]

  metrum: hendecasyllabus  pulcreconvenit improbis cinaedis
  Mamurrae pathicoque Caesarique.
  necmirum: maculae pares utrisque
  urbana altera et illa Formiana

  5

  impressaeresident nec eluentur:
  morbosi paritergemelli utrique
  unoin lecticulo erudituli ambo
  non hic quam ille magis voraxadulter
  rivales socii puellularum.

  10

  pulcreconvenit improbis cinaedis.

   

   

  LVIII

  [adMarcum Caelium Rufum.]

  metrum: hendecasyllabus  CaeliLesbia nostraLesbia illa.
  illa Lesbiaquam Catullus unam
  plusquam se atque suos amavit omnes
  nunc in quadriviis et angiportis

  5

  glubitmagnanimi Remi nepotes.

   

  LVIIIa

  [adCamerium.]

  metrum: hendecasyllabus  noncustos si fingar ille Cretum
  non Ladas ego pinnipesvePerseus
  non si Pegaseo ferar volatu
  non Rhesi niveaecitaeque bigae;

  5

  adde hucplumipedas volatilesque
  ventorumque simul require cursum
  quosiunctosCamerimihi dicares:
  defessus tamen omnibus medullis
  etmultis languoribus peresus

  10

  essem temihiamicequaeritando.

   

  LIX

  [inRufam.]

  metrum: choliambus  BononiensisRufa Rufulum fellat
  uxor Menenisaepe quam insepulcretis
  vidistis ipso rapere de rogo cenam
  cum devolutumex igne prosequens panem

  5

  ab semirasotunderetur ustore.

   

  LX

  [adLesbiam.]

  metrum: choliambus  numte leaena montibus Libystinis
  aut Scylla latrans infima inguinumparte
  tam mente dura procreavit ac taetra
  ut supplicis vocemin novissimo casu

  5

  contemptamhaberesanimis fero corde?

   

  LXI

  [carmennuptiale Viniae et Manlii.]

  metrum: Glyconeuset Pherecrateus  colliso Heliconii
  cultorUraniae genus
  qui rapis teneram advirum
  virginemo Hymenaee Hymen

  5

    oHymen Hymenaee;

  cinge tempora floribus
  suave olentisamaraci
  flammeum cape laetushuc
  huc veniniveo gerens

  10

    luteumpede soccum;

  excitusque hilari die
  nuptialiaconcinens
  voce carmina tinnula
  pelle humum pedibusmanu

  15

    pineamquate taedam.

  namque Vinia Manlio
  qualis Idaliumcolens
  venit ad Phrygium Venus
  iudicembona cum bona

  20

    nubetalite virgo

  floridis velut enitens
  myrtus Asiaramulis
  quos Hamadryades deae
  ludicrum sibi roscido

  25

    nutriuntumore.

  quare agehuc aditum ferens
  perge linquereThespiae
  rupis Aonios specus
  nympha quos super irrigat

  30

    frigeransAganippe.

  ac domum dominam voca
  coniugis cupidamnovi
  mentem amore revinciens
  ut tenax hedera huc et huc

  35

    arboremimplicat errans.

  vosque item simulintegrae
  virginesquibus advenit
  par diesagite in modum
  diciteo HymenaeeHymen

  40

    oHymen Hymenaee.

  ut libentiusaudiens
  se citarier adsuum
  munushuc aditum ferat
  dux bonae Venerisboni

  45

    coniugatoramoris.

  quis deus magis est ama-
  tis petendusamantibus?
  quem colent homines magis
  caelitumo HymenaeeHymen

  50

    oHymen Hymenaee?

  te suis tremulus parens
  invocattibivirgines
  zonula solvunt sinus
  te timens cupida novos

  55

    captataure maritus.

  tu fero iuveni in manus
  floridam ipsepuellulam
  dedis a gremio suae
  matriso Hymenaee Hymen

  60

    oHymen Hymenaee.

  nil potest sine te Venus
  fama quod bonacomprobet
  commodi capereat potest
  te volente. quis huic deo

  65

    compararierausit?

  nulla quit sine te domus
  liberos darenecparens
  stirpe nitier; ac potest
  te volente. quis huic deo

  70

    compararierausit?

  quae tuis careat sacris
  non queat darepraesides
  terra finibus: at queat
  te volente. quis huic deo

  75

    compararierausit?

  claustra pandite ianuae.
  virgo adest. viden utfaces
  splendidas quatiunt comas?
  . . . . . . . .

  80

    .. . . . .

  . . . . . . . .
  . . . . . . . .
  tardetingenuus pudor.
  quem tamen magis audiens

  85

    fletquod ire necesse est.

  flere desine. non tibi Au-
  runculeiapericulum est
  ne qua femina pulcrior
  clarum ab Oceano diem

  90

    videritvenientem.

  talis in vario solet
  divitis dominihortulo
  stare flos hyacinthinus.
  sed morarisabit dies.

  95

    prodeasnova nupta.

  prodeas nova nuptasi
  iam videturetaudias
  nostra verba. viden? faces
  aureas quatiunt comas:

  100

    prodeasnova nupta.

  non tuus levis in mala
  deditus uiradultera
  probra turpia persequens
  a tuis teneris volet

  105

    secubarepapillis

  lenta sed velut adsitas
  vitis implicatarbores
  implicabitur in tuum
  complexum. sed abit dies:

  110

    prodeasnova nupta.

  o cubilequod omnibus
  . . . . . . .
  . . .. . . .
  . . . . . . .

  115

    candidopede lecti

  quae tuo veniunt ero
  quanta gaudiaquaevaga
  noctequae medio die
  gaudeat! sed abit dies:

  120

    prodeasnova nupta.

  tolliteo puerifaces:
  flammeum videovenire.
  ite concinite in modum
  «io Hymen Hymenaeeio

  125

    ioHymen Hymenaee.&raquo;

  ne diu taceat procax
  Fescenninaiocatio
  nec nuces pueris neget
  desertum domini audiens

  130

    concubinusamorem.

  da nuces puerisiners
  concubine! satisdiu
  lusisti nucibus: lubet
  iam servire Talasio.

  135

    concubinenuces da.

  sordebant tibi villicae
  concubinehodie atqueheri:
  nunc tuum cinerarius
  tondet os. miser a miser

  140

    concubinenuces da.

  diceris male te a tuis
  unguentate glabrismarite
  abstineresed abstine.
  io Hymen Hymenaee io

  145

    ioHymen Hymenaee.

  scimus haec tibi quae licent
  sola cognitased marito
  ista non eadem licent.
  io Hymen Hymenaee io

  150

    ioHymen Hymenaee.

  nuptatu quoque quae tuus
  vir petet cavene neges
  ni petitum aliunde eat.
  io Hymen Hymenaee io

  155

    ioHymen Hymenaee.

  en tibi domus ut potens
  et beata viritui
  quae tibi sine serviat
  (io Hymen Hymenaee io

  160

    ioHymen Hymenaee)

  usque dum tremulum movens
  cana tempusanilitas
  omnia omnibus annuit.
  io Hymen Hymenaee io

  165

    ioHymen Hymenaee.

  transfer omine cum bono
  limen aureolospedes
  rasilemque subi forem.
  io Hymen Hymenaee io

  170

    ioHymen Hymenaee.

  aspice intus ut accubans
  vir tuus Tyrio intoro
  totus immineat tibi.
  io Hymen Hymenaee io

  175

    ioHymen Hymenaee.

  illi non minus ac tibi
  pectore uriturintimo
  flammased penite magis.
  io Hymen Hymenaee io

  180

    ioHymen Hymenaee.

  mitte brachiolum teres
  praetextatepuellulae:
  iam cubile adeat viri.
  io Hymen Hymenaee io

  185

    ioHymen Hymenaee.

  vos bonae senibus viris
  cognitae benefeminae
  collocate puellulam.
  io Hymen Hymenaee io

  190

    ioHymen Hymenaee.

  iam licet veniasmarite:
  uxor in thalamotibi est
  ore floridulo nitens
  alba parthenice velut

  195

    luteumvepapaver.

  atmariteita me iuvent
  caelitesnihilominus
  pulcer esneque te Venus
  neglegit. sed abit dies:

  200

    pergene remorare.

  non diu remoratus es:
  iam venis. bona teVenus
  iuveritquoniam palam
  quod cupis cupiset bonum

  205

    nonabscondis amorem.

  ille pulveris Africi
  siderumquemicantium
  subducat numerum prius
  qui vestri numerare volt

  210

    multamilia ludi.

  ludite ut lubetet brevi
  liberos date. nondecet
  tam vetus sine liberis
  nomen essesed indidem

  215

    semperingenerari.

  Torquatus volo parvulus
  matris e gremiosuae
  porrigens teneras manus
  dulce rideat ad patrem

  220

    semihiantelabello.

  sit suo similis patri
  Manlio et facileinsciis
  noscitetur ab omnibus
  et pudicitiam suae

  225

    matrisindicet ore.

  talis illius a bona
  matre laus genusapprobet
  qualis unica ab optima
  matre Telemacho manet

  230

    famaPenelopeo.

  claudite ostiavirgines:
  lusimus satis. atboni
  coniugesbene vivite et
  munere assiduo valentem

  235

    exerceteiuventam!

   

  LXII

  [carmennuptiale.]

  metrum: hexameterdactylicus  Vesperadestiuvenesconsurgite: Vesper Olympo
  exspectata diu vixtandem lumina tollit.
  surgere iam tempusiam pinguis linqueremensas
  iam veniet virgoiam dicetur hymenaeus.

  5

    Hymeno HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

  cernitisinnuptaeiuvenes? consurgite contra;
  nimirum Oetaeos ostendit Noctiferignes.
  sic certest; viden ut perniciter exsiluere?
  non temereexsiluerecanent quod vincere par est.

  10

    Hymeno HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

  non facilis nobisaequalespalma parata est:
  aspiciteinnuptae secum ut meditatarequirunt.
  non frustra meditantur: habent memorabile quodsit;
  nec mirumpenitus quae tota mente laborant.

  15

  nos aliomentesalio divisimus aures;
  iure igitur vincemur: amat victoriacuram.
  quare nunc animos saltem convertite vestros;
  dicere iamincipientiam respondere decebit.
    Hymen o HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

  20

  Hesperequis caelo fertur crudelior ignis?
  qui natam possis complexuavellere matris
  complexu matris retinentem avellere natam
  etiuveni ardenti castam donare puellam.
  quid faciunt hostes captacrudelius urbe?

  25

    Hymeno HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

  Hesperequis caelo lucetiucundior ignis?
  qui desponsa tua firmes conubia flamma
  quaepepigere viripepigerunt ante parentes
  nec iunxere prius quamse tuus extulit ardor.

  30

  quid datur adivis felici optatius hora?
    Hymen o HymenaeeHymenades o Hymenaee!

  Hesperus e nobisaequalesabstulit unam.
  .. . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . ..
  namque tuo adventu vigilat custodia semper
  nocte latentfuresquos idem saepe revertens

  35

  Hesperemutato comprendis nomine Eous
  at lubet innuptis ficto te carperequestu.
  quid tumsi carpunttacita quem menterequirunt?
    Hymen o HymenaeeHymen ades oHymenaee!

  ut flos in saeptis secretus nascitur hortis

  40

  ignotuspecorinullo convolsus aratro
  quem mulcent auraefirmat soleducat imber;
  multi illum puerimultae optavere puellae:
  idemcum tenui carptus defloruit ungui
  nulli illum puerinullaeoptavere puellae:

  45

  sic virgodum intacta manetdum cara suis est;
  cum castum amisit pollutocorpore florem
  nec pueris iucunda manetnec carapuellis.
    Hymen o HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

  utvidua in nudo vitis quae nascitur arvo

  50

  numquam seextollitnumquam mitem educat uvam
  sed tenerum prono deflectenspondere corpus
  iam iam contingit summum radice flagellum;
  hancnulli agricolaenulli coluere iuvenci:
  at si forte eadem estulmo coniuncta marito

  55

  multi illamagricolaemulti coluere iuvenci:
  sic virgo dum intacta manetdum inculta senescit;
  cum par conubium maturo tempore adeptaest
  cara viro magis et minus est invisa parenti.
    Hymeno HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

  et tu ne pugna cum taliconiuge virgo.

  60

  non aequomest pugnarepater cui tradidit ipse
  ipse pater cum matrequibus parere necesse est.
  virginitas non tota tua estex parteparentum est
  tertia pars patrestpars est data tertiamatri
  tertia sola tua est: noli pugnare duobus

  65

  qui generosuo iura simul cum dote dederunt.
    Hymen o HymenaeeHymen ades o Hymenaee!

   

  LXIII

  [deAtti.]

  metrum: galliambus  superalta vectus Attis celeri rate maria
  Phrygium ut nemus citatocupide pede tetigit
  adiitque opaca silvis redimita locadeae
  stimulatus ibi furenti rabievagus animis

  5

  devolsit iliacuto sibi pondera silice
  itaque ut relicta sensit sibi membrasine viro
  etiam recente terrae sola sanguine maculans
  niveiscitata cepit manibus leve typanum
  typanum tuumCybebetuamater initia

  10

  quatiensqueterga tauri teneris cava digitis
  canere haec suis adorta esttremebunda comitibus.
  «agite ite ad altaGallaeCybeles nemora simul
  simul iteDindymenae dominae vagapecora
  aliena quae petentes velut exules loca

  15

  sectam meamexsecutae duce me mihi comites
  rapidum salum tulististruculentaque pelagi
  et corpus evirastis Veneris nimioodio;
  hilarate erae citatis erroribus animum.
  mora tarda mentecedat: simul itesequimini

  20

  Phrygiam addomum CybebesPhrygia ad nemora deae
  ubi cymbalum sonat voxubi tympana reboant
  tibicen ubi canit Phryx curuo gravecalamo
  ubi capita Maenades vi iaciunt hederigerae
  ubi sacrasancta acutis ululatibus agitant

  25

  ubi suevitilla divae volitare vaga cohors
  quo nos decet citatis celeraretripudiis.&raquo;

  simul haec comitibus Attis cecinitnotha mulier
  thiasus repente linguis trepidantibus ululat
  levetympanum remugitcava cymbala recrepant.

  30

  viridemcitus adit Idam properante pede chorus.
  furibunda simul anhelansvaga vadit animam agens
  comitata tympano Attis per opaca nemoradux
  veluti iuvenca vitans onus indomita iugi;
  rapidae ducemsequuntur Gallae properipedem.

  35

  itaqueutdomum Cybebes tetigere lassulae
  nimio e labore somnum capiuntsine Cerere.
  piger his labante languore oculos sopor operit;
  abitin quiete molli rabidus furor animi.
  sed ubi oris aurei Solradiantibus oculis

  40

  lustravitaethera albumsola duramare ferum
  pepulitque noctis umbrasvegetis sonipedibus
  ibi Somnus excitam Attin fugiens citusabiit;
  trepidante eum recepit dea Pasithea sinu.
  ita de quietemolli rapida sine rabie

  45

  simul ipsapectore Attis sua facta recoluit
  liquidaque mente vidit sinequis ubique foret
  animo aestuante rusum reditum ad vadatetulit.
  ibi maria vasta visens lacrimantibus oculis
  patriamallocuta maestast ita voce miseriter.

  50

  «patriao mei creatrixpatria o mea genetrix
  ego quam miser relinquensdominos ut erifugae
  famuli solentad Idae tetuli nemorapedem
  ut aput nivem et ferarum gelida stabula forem
  et earumomnia adirem furibunda latibula

  55

  ubinam autquibus locis te positampatriareor?
  cupit ipsa pupula ad tesibi derigere aciem
  rabie fera carens dum breve tempus animusest.
  egone a mea remota haec ferar in nemora domo?
  patriabonisamicisgenitoribus abero?

  60

  abero foropalaestrastadio et gyminasiis?
  miser a miserquerendum estetiam atque etiamanime.
  quod enim genus figurastego non quodobierim?
  ego mulierego adulescensego ephebusego puer
  egogymnasi fui flosego eram decus olei:

  65

  mihi ianuaefrequentesmihi limina tepida
  mihi floridis corollis redimitadomus erat
  linquendum ubi esset orto mihi Sole cubiculum.
  egonunc deum ministra et Cybeles famula ferar?
  ego Maenasego meiparsego vir sterilis ero?

  70

  ego viridisalgida Idae nive amicta loca colam?
  ego vitam agam sub altisPhrygiae columinibus
  ubi cerva silvicultrixubi apernemorivagus?
  iam iam dolet quod egiiam iamquepaenitet.&raquo;

  roseis ut huic labellis sonitus citusabiit

  75

  geminasdeorum ad aures nova nuntia referens
  ibi iuncta iuga resolvensCybele leonibus
  laevumque pecoris hostem stimulans italoquitur.
  «agedum&raquo; inquit «ageferox ifac ut hunc furor <agitet>
  fac uti furoris ictureditum in nemora ferat

  80

  mea liberenimis qui fugere imperia cupit.
  age caede terga caudatuaverbera patere
  fac cuncta mugienti fremitu locaretonent
  rutilam ferox torosa cervice quate iubam.&raquo;
  aithaec minax Cybebe religatque iuga manu.

  85

  ferus ipsesese adhortans rapidum incitat animo
  vaditfremitrefringitvirgulta pede vago.
  at ubi umida albicantis loca litorisadiit
  teneramque vidit Attin prope marmora pelagi
  facitimpetum. illa demens fugit in nemora fera;

  90

  ibi semperomne vitae spatium famula fuit.

  deamagna deaCybebedeadomina Dindymi
  procul a mea tuos sit furor omniseradomo:
  alios age incitatosalios age rabidos.

   

  LXIV

  [carmennuptiale Thetidis et Pelei.]

  metrum: hexameterdactylicus  Peliacoquondam prognatae vertice pinus
  dicuntur liquidas Neptuni nasseper undas
  Phasidos ad fluctus et fines Aeetaeos
  cum lectiiuvenesArgivae robora pubis

  5

  auratamoptantes Colchis avertere pellem
  ausi sunt vada salsa citadecurrere puppi
  caerula verrentes abiegnis aequora palmis.
  divaquibus retinens in summis urbibus arces
  ipsa levi fecitvolitantem flamine currum

  10

  pineaconiungens inflexae texta carinae.
  illa rudem cursu prima imbuitAmphitriten;
  quae simul ac rostro ventosum prosciditaequor
  tortaque remigio spumis incanuit unda
  emersere freticandenti e gurgite vultus

  15

  aequoreaemonstrum Nereides admirantes.
  illaatque <haud> aliaviderunt luce marinas
  mortales oculis nudato corporeNymphas
  nutricum tenus exstantes e gurgite cano.
  tum ThetidisPeleus incensus fertur amore

  20

  tum Thetishumanos non despexit hymenaeos
  tum Thetidi pater ipse iugandumPelea sensit.
  o nimis optato saeclorum tempore nati

  23a

  heroessalvetedeum genus! o bona matrum

  23b

  progeniessalvete iter<um> ...
  vos ego saepemeo vos carminecompellabo.

  25

  teque adeoeximie taedis felicibus aucte
  Thessaliae columen PeleucuiIuppiter ipse
  ipse suos divum genitor concessit amores;
  teneThetis tenuit pulcerrima Nereine?
  tene suam Tethys concessitducere neptem

  30

  Oceanusquemari totum qui amplectitur orbem?

  quae simul optatae finitotempore luces
  adveneredomum conventu tota frequentat
  Thessaliaoppletur laetanti regia coetu:
  dona ferunt prae sedeclarantgaudia vultu.

  35

  deseriturCieroslinquunt Pthiotica Tempe
  Crannonisque domos ac moeniaLarisaea
  Pharsalum coeuntPharsalia tecta frequentant.
  ruracolit nemomollescunt colla iuvencis
  non humilis curvispurgatur vinea rastris

  40

  non glaebamprono convellit vomere taurus
  non falx attenuat frondatorumarboris umbram
  squalida desertis rubigo infertur aratris.
  ipsiusat sedesquacumque opulenta recessit
  regiafulgenti splendentauro atque argento.

  45

  candet ebursoliiscollucent pocula mensae
  tota domus gaudet regalisplendida gaza.
  pulvinar vero divae geniale locatur
  sedibus inmediisIndo quod dente politum
  tincta tegit roseo conchylipurpura fuco.

  50

  haec vestispriscis hominum variata figuris
  heroum mira virtutes indicatarte.

  namque fluentisono prospectans litore Diae
  Theseacedentem celeri cum classe tuetur
  indomitos in corde gerensAriadna furores

  55

  necdum etiamsese quae visit visere credit
  utpote fallaci quae tum primumexcita somno
  desertam in sola miseram se cernat harena.
  immemorat iuvenis fugiens pellit vada remis
  irrita ventosae linquenspromissa procellae.

  60

  quem proculex alga maestis Minois ocellis
  saxea ut effigies bacchantisprospiciteheu
  prospicit et magnis curarum fluctuat undis
  nonflavo retinens subtilem vertice mitram
  non contecta levi velatumpectus amictu

  65

  non teretistrophio lactentis vincta papillas
  omnia quae toto delapsa ecorpore passim
  ipsius ante pedes fluctus salis alludebant.
  sedneque tum mitrae neque tum fluitantis amictus
  illa vicem curanstoto ex te pectoreTheseu

  70

  toto animotota pendebat perdita mente.

  miseraassiduis quam luctibusexternavit
  spinosas Erycina serens in pectore curas
  illatempestateferox quo ex tempore Theseus
  egressus curvis elitoribus Piraei

  75

  attigitiniusti regis Gortynia templa.
  nam perhibent olim crudeli pestecoactam
  Androgeoneae poenas exsolvere caedis
  electos iuvenessimul et decus innuptarum
  Cecropiam solitam esse dapem dareMinotauro.

  80

  quis angustamalis cum moenia vexarentur
  ipse suum Theseus pro caris corpusAthenis
  proicere optavit potius quam talia Cretam
  funeraCecropiae nec funera portarentur.
  atque ita nave levi nitens aclenibus auris

  85

  magnanimumad Minoa venit sedesque superbas.
  hunc simul ac cupido conspexitlumine virgo
  regiaquam suavis exspirans castus odores
  lectulusin molli complexu matris alebat
  quales Eurotae praecinguntflumina myrtus

  90

  auravedistinctos educit verna colores
  non prius ex illo flagrantiadeclinavit
  luminaquam cuncto concepit corpore flammam
  funditusatque imis exarsit tota medullis.
  heu misere exagitans immiticorde furores

  95

  sancte puercuris hominum qui gaudia misces
  quaeque regis Golgos quaequeIdalium frondosum
  qualibus incensam iactastis mentepuellam
  fluctibusin flavo saepe hospite suspirantem!
  quantosilla tulit languenti corde timores!

  100

  quanto saepemagis fulgore expalluit auri
  cum saevum cupiens contracontendere monstrum
  aut mortem appeteret Theseus aut praemialaudis!
  non ingrata tamen frustra munuscula divis
  promittenstacito succepit vota labello.

  105

  nam velut insummo quatientem brachia Tauro
  quercum aut conigeram sudanticortice pinum
  indomitus turbo contorquens flamine robur
  eruit(illa procul radicitus exturbata
  prona caditlate quaevis cumqueobvia frangens)

  110

  sic domitosaevum prostravit corpore Theseus
  nequiquam vanis iactantemcornua ventis.
  inde pedem sospes multa cum laudereflexit
  errabunda regens tenui vestigia filo
  ne labyrintheise flexibus egredientem

  115

  tectifrustraretur inobservabilis error.

  sed quid ego a primodigressus carmine plura
  commemoremut linquens genitoris filiavultum
  ut consanguineae complexumut denique matris
  quaemisera in gnata deperdita laeta<batur>

  120

  omnibus hisThesei dulcem praeoptarit amorem:
  aut ut vecta rati spumosa adlitora Diae
  <venerit>aut ut eam devinctam luminasomno
  liquerit immemori discedens pectore coniunx?
  saepe illamperhibent ardenti corde furentem

  125

  clarisonasimo fudisse e pectore voces
  ac tum praeruptos tristemconscendere montes
  unde aciem <in> pelagi vastosprotenderet aestus
  tum tremuli salis adversas procurrere inundas
  mollia nudatae tollentem tegmina surae

  130

  atque haecextremis maestam dixisse querellis
  frigidulos udo singultus orecientem:

  «sicine me patriis avectamperfideabaris
  perfidedeserto liquisti in litoreTheseu?
  sicinediscedens neglecto numine divum

  135

  immemor a!devota domum periuria portas?
  nullane res potuit crudelisflectere mentis
  consilium? tibi nulla fuit clementiapraesto
  immite ut nostri vellet miserescere pectus?
  at nonhaec quondam blanda promissa dedisti

  140

  voce mihinon haec miserae sperare iubebas
  sed conubia laetased optatoshymenaeos
  quae cuncta aereii discerpunt irrita venti.
  nunciam nulla viro iuranti femina credat
  nulla viri speret sermonesesse fideles;

  145

  quis dumaliquid cupiens animus praegestit apisci
  nil metuunt iurarenihil promittere parcunt:
  sed simul ac cupidae mentis satiatalibido est
  dicta nihil metuerenihil periuria curant.
  certeego te in medio versantem turbine leti

  150

  eripuietpotius germanum amittere crevi
  quam tibi fallaci supremo intempore dessem.
  pro quo dilaceranda feris daboralitibusque
  praedaneque iniacta tumulabor mortua terra.
  quaenamte genuit sola sub rupe leaena

  155

  quod mareconceptum spumantibus exspuit undis
  quae Syrtisquae Scyllarapaxquae vasta Carybdis
  talia qui reddis pro dulci praemiavita?
  si tibi non cordi fuerant conubia nostra
  saeva quodhorrebas prisci praecepta parentis

  160

  at tamen investras potuisti ducere sedes
  quae tibi iucundo famularer servalabore
  candida permulcens liquidis vestigia lymphis
  purpureavetuum consternens veste cubile.
  sed quid ego ignaris nequiquamconquerar auris

  165

  externatamaloquae nullis sensibus auctae
  nec missas audire queunt necreddere voces?
  ille autem prope iam mediis versatur in undis
  necquisquam apparet vacua mortalis in alga.
  sic nimis insultansextremo tempore saeva

  170

  fors etiamnostris invidit questibus auris.
  Iuppiter omnipotensutinam netempore primo
  Gnosia Cecropiae tetigissent litorapuppes
  indomito nec dira ferens stipendia tauro
  perfidus inCretam religasset navita funem

  175

  nec malushic celans dulci crudelia forma
  consilia in nostris requiessetsedibus hospes!
  nam quo me referam? quali spe perditanitor?
  Idaeosne petam montes? at gurgite lato
  discernens pontitruculentum dividit aequor.

  180

  an patrisauxilium sperem? quemne ipsa reliqui
  respersum iuvenem fraternacaede secuta?
  coniugis an fido consoler memet amore?
  quinefugit lentos incurvans gurgite remos?
  praeterea nullo colitursola insula tecto

  185

  nec patetegressus pelagi cingentibus undis.
  nulla fugae rationulla spes:omnia muta
  omnia sunt desertaostentant omnia letum.
  nontamen ante mihi languescent lumina morte
  nec prius a fessosecedent corpore sensus

  190

  quam iustama divis exposcam prodita multam
  caelestumque fidem postremacomprecer hora.
  quare facta virum multantes vindicepoena
  Eumenidesquibus anguino redimita capillo
  fronsexspirantis praeportat pectoris iras

  195

  huc hucadventatemeas audite querellas
  quas egovae miseraextremisproferre medullis
  cogor inopsardensamenti caeca furore.
  quaequoniam verae nascuntur pectore ab imo
  vos nolite pati nostrumvanescere luctum

  200

  sed qualisolam Theseus me mente reliquit
  tali mentedeaefunestet sequesuosque.&raquo;

  has postquam maesto profudit pectorevoces
  supplicium saevis exposcens anxia factis
  annuitinvicto caelestum numine rector;

  205

  quo motutellus atque horrida contremuerunt
  aequora concussitque micantiasidera mundus.
  ipse autem caeca mentem caligine Theseus
  consitusoblito dimisit pectore cuncta
  quae mandata prius constanti mentetenebat

  210

  dulcia necmaesto sustollens signa parenti
  sospitem Erechtheum se ostenditvisere portum.
  namque ferunt olimclassi cum moeniadivae
  linquentem gnatum ventis concrederet Aegeus
  taliacomplexum iuveni mandata dedisse:

  215

  «gnatemihi longa iucundior unice vita
  gnateego quem in dubios cogordimittere casus
  reddite in extrema nuper mihi finesenectae
  quandoquidem fortuna mea ac tua fervida virtus
  eripitinvito mihi tecui languida nondum

  220

  lumina suntgnati cara saturata figura
  non ego te gaudens laetanti pectoremittam
  nec te ferre sinam fortunae signa secundae
  sed primummultas expromam mente querellas
  canitiem terra atque infusopulvere foedans

  225

  inde infectavago suspendam lintea malo
  nostros ut luctus nostraeque incendiamentis
  carbasus obscurata dicet ferrugine Hibera.
  quod tibi sisancti concesserit incola Itoni
  quae nostrum genus ac sedesdefendere Erecthei

  230

  annuituttauri respergas sanguine dextram
  tum vero facito ut memori tibicondita corde
  haec vigeant mandatanec ulla oblitteret aetas;
  utsimul ac nostros invisent lumina collis
  funestam antennaedeponant undique vestem

  235

  candidaqueintorti sustollant vela rudentes
  quam primum cernens ut laetagaudia mente
  agnoscamcum te reducem aetas prosperasistet.&raquo;

  haec mandata prius constanti mentetenentem
  Thesea ceu pulsae ventorum flamine nubes

  240

  aereum niveimontis liquere cacumen.
  at paterut summa prospectum ex arcepetebat
  anxia in assiduos absumens lumina fletus
  cum primuminfecti conspexit lintea veli
  praecipitem sese scopulorum evertice iecit

  245

  amissumcredens immiti Thesea fato.
  sic funesta domus ingressus tectapaterna
  morte ferox Theseusqualem Minoidi luctum
  obtuleratmente immemoritalem ipse recepit.
  quae tum prospectans cedentemmaesta carinam

  250

  multiplicesanimo voluebat saucia curas.

  at parte ex alia florensvolitabat Iacchus
  cum thiaso Satyrorum et Nysigenis Silenis

  253a

  te quaerensAriadnatuoque incensus amore.

  253b

  . . . . . .. . . . .
  quae tum alacres passim lymphata mente furebant

  255

  euhoebacchanteseuhoe capita inflectentes.
  harum pars tectaquatiebant cuspide thyrsos
  pars e divolso iactabant membraiuvenco
  pars sese tortis serpentibus incingebant
  parsobscura cavis celebrabant orgia cistis

  260

  orgia quaefrustra cupiunt audire profani;
  plangebant aliae proceris tympanapalmis
  aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant;
  multisraucisonos efflabant cornua bombos
  barbaraque horribili stridebattibia cantu.

  265

  talibusamplifice vestis decorata figuris
  pulvinar complexa suo velabatamictu.
  quae postquam cupide spectando Thessala pubes
  expletaestsanctis coepit decedere divis.
  hicqualis flatu placidummare matutino

  270

  horrificansZephyrus proclivas incitat undas
  Aurora exoriente vagi sublimina Solis
  quae tarde primum clementi flamine pulsae
  proceduntleviterque sonant plangore cachinni
  post vento crescente magismagis increbescunt

  275

  purpureaqueprocul nantes ab luce refulgent:
  sic tum vestibuli linquentesregia tecta
  ad se quisque vago passim pede discedebant.
  quorumpost abitum princeps e vertice Pelei
  advenit Chiron portanssilvestria dona:

  280

  namquoscumque ferunt campiquos Thessala magnis
  montibus ora creatquos propter fluminis undas
  aura parit flores tepidi fecundaFavoni
  hos indistinctis plexos tulit ipse corollis
  quopermulsa domus iucundo risit odore.

  285

  confestimPenios adestviridantia Tempe
  Tempequae silvae cingunt superimpendentes
  Minosim linquens doris celebranda choreis
  nonvacuos: namque ille tulit radicitus altas
  fagos ac recto procerasstipite laurus

  290

  non sinenutanti platano lentaque sorore
  flammati Phaethontis et aereacupressu.
  haec circum sedes late contexta locavit
  vestibulumut molli velatum fronde vireret.
  post hunc consequitur sollerticorde Prometheus

  295

  extenuatagerens veteris vestigia poenae
  quam quondam silici restrictusmembra catena
  persoluit pendens e verticibus praeruptis.
  indepater divum sancta cum coniuge natisque
  advenit caelote solumPhoeberelinquens

  300

  unigenamquesimul cultricem montibus Idri:
  Pelea nam tecum pariter sororaspernata est
  nec Thetidis taedas voluit celebrare iugales.

  quipostquam niveis flexerunt sedibus artus
  large multipliciconstructae sunt dape mensae

  305

  cum intereainfirmo quatientes corpora motu
  veridicos Parcae coeperunt ederecantus.
  his corpus tremulum complectens undique vestis
  candidapurpurea talos incinxerat ora
  at roseae niveo residebant verticevittae

  310

  aeternumquemanus carpebant rite laborem.
  laeva colum molli lana retinebatamictum
  dextera tum leviter deducens fila supinis
  formabatdigitistum prono in pollice torquens
  libratum tereti versabatturbine fusum

  315

  atque itadecerpens aequabat semper opus dens
  laneaque aridulis haerebantmorsa labellis
  quae prius in levi fuerant exstantia filo:
  antepedes autem candentis mollia lanae
  vellera virgati custodibantcalathisci.

  320

  haec tumclarisona pellentes vellera voce
  talia divino fuderunt carminefata
  carmineperfidiae quod post nulla arguet aetas:

  «odecus eximium magnis virtutibus augens
  Emathiae tutamenOpiscarissime nato

  325

  accipequodlaeta tibi pandunt luce sorores
  veridicum oraclum: sed vosquaefata sequuntur
    currite ducentes subtegminacurritefusi.
  adveniet tibi iam portans optata maritis
  Hesperusadveniet fausto cum sidere coniunx

  330

  quae tibiflexanimo mentem perfundat amore
  languidulosque paret tecumconiungere somnos
  levia substernens robusto bracchiacollo.
    currite ducentes subtegminacurritefusi.
  nulla domus tales umquam contexit amores

  335

  nullus amortali coniunxit foedere amantes
  qualis adest Thetidiqualisconcordia Peleo.
    currite ducentes subtegminacurritefusi.
  nascetur vobis expers terroris Achilles
  hostibushaud tergosed forti pectore notus

  340

  qui persaepevago victor certamine cursus
  flammea praevertet celeris vestigiacervae.
    currite ducentes subtegminacurritefusi.
  non illi quisquam bello se conferet heros
  cum PhrygiiTeucro manabunt sanguine <campi

  345

  Troicaqueobsidens longinquo moenia bello
  periuri Pelopis vastabit tertiusheres.
    currite ducentes subtegminacurritefusi.
  illius egregias virtutes claraque facta
  saepe fatebunturgnatorum in funere matres

  350

  cum incultumcano solvent a vertice crinem
  putridaque infirmis variabuntpectora palmis.
    currite ducentes subtegminacurritefusi.
  namque velut densas praecerpens messor aristas
  sole subardenti flaventia demetit arva

  355

  Troiugenuminfesto prosternet corpora ferro.
    currite ducentessubtegminacurritefusi.
  testis erit magnis virtutibus undaScamandri
  quae passim rapido diffunditur Hellesponto
  cuiusiter caesis angustans corporum acervis

  360

  altatepefaciet permixta flumina caede.
    currite ducentessubtegminacurritefusi.
  denique testis erit morti quoquereddita praeda
  cum teres excelso coacervatum aggerebustum
  excipiet niveos perculsae virginis artus.

  365

    curriteducentes subtegminacurritefusi.
  nam simul ac fessis dederitfors copiam Achivis
  urbis Dardaniae Neptunia solvere vincla
  altaPolyxenia madefient caede sepulcra;
  quaevelut ancipitisuccumbens victima ferro

  370

  proiciettruncum summisso poplite corpus.
    currite ducentessubtegminacurritefusi.
  quare agite optatos animi coniungiteamores.
  accipiat coniunx felici foedere divam
  dedatur cupidoiam dudum nupta marito.

  375

    curriteducentes subtegminacurritefusi.
  non illam nutrix orienti lucerevisens
  hesterno collum poterit circumdare filo
  anxia necmater discordis maesta puellae

  380

  secubitucaros mittet sperare nepotes.
    currite ducentessubtegminacurritefusi.&raquo;

  talia praefantesquondam felicia Pelei
  carmina divino cecinerunt pectoreParcae.
  praesentes namque ante domos invisere castas

  385

  heroumetsese mortali ostendere coetu
  caelicolae nondum spreta pietatesolebant.
  saepe pater divum templo in fulgente revisens
  annuacum festis venissent sacra diebus
  conspexit terra centumprocumbere tauros.

  390

  saepe vagusLiber Parnasi vertice summo
  Thyiadas effusis euantis crinibusegit
  cum Delphi tota certatim ex urbe ruentes
  acciperentlaeti divum fumantibus aris.
  saepe in letifero belli certamineMavors

  395

  aut rapidiTritonis era aut Amarunsia virgo
  armatas hominum est praesenshortata catervas.
  sed postquam tellus scelere est imbutanefando
  iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt
  perfuderemanus fraterno sanguine fratres

  400

  destititextinctos gnatus lugere parentes
  optavit genitor primaevi funeranati
  liber ut innuptae poteretur flore novercae
  ignaro matersubsternens se impia nato
  impia non verita est divos scelerarepenates.

  405

  omnia fandanefanda malo permixta furore
  iustificam nobis mentem averteredeorum.
  quare nec talis dignantur visere coetus
  nec secontingi patiuntur lumine claro.

   

  LXV

  [adHortensium Hortalum.]

  metrum: distichondactylicum  etsime assiduo confectum cura dolore
    sevocat a doctisHortalevirginibus
  nec potis est dulcis Musarum expromerefetus
    mens animitantis fluctuat ipsa malis -

  5

  namque meinuper Lethaeo in gurgite fratris
    pallidulum manansalluit unda pedem
  Troia Rhoeteo quem subter litoretellus
    ereptum nostris obterit ex oculis.
  alloquaraudiero numquam tua <facta> loquentem

  10

    numquamego tevita frater amabilior
  aspiciam posthac? at certe semperamabo
    semper maesta tua carmina morte canam
  qualiasub densis ramorum concinit umbris
    Dauliasabsumptifata gemens Ityli -

  15

  sed tamen intantis maeroribusHortalemitto
    haec expressa tibicarmina Battiadae
  ne tua dicta vagis nequiquam creditaventis
    effluxisse meo forte putes animo
  ut missumsponsi furtivo munere malum

  20

    procurritcasto virginis e gremio
  quod miserae oblitae molli sub vestelocatum
    dum adventu matris prosilitexcutitur
  atqueillud prono praeceps agitur decursu
    huic manat tristiconscius ore rubor.

   

  LXVI

  [Berenicescaesaries.]

  metrum: distichondactylicum  omniaqui magni dispexit lumina mundi
    qui stellarum ortuscomperit atque obitus
  flammeus ut rapidi solis nitorobscuretur
    ut cedant certis sidera temporibus

  5

  ut Triviamfurtim sub Latmia saxa relegans
    dulcis amor gyrodevocet aereo:
  idem me ille Conon caelesti in limine vidit
    eBereniceo vertice caesariem
  fulgentem clarequam multis illadearum

  10

    leviaprotendens brachia pollicita est
  qua rex tempestate novo auctushymenaeo
    vastatum finis iuerat Assyrios
  dulcianocturnae portans vestigia rixae
    quam de virgineisgesserat exuviis.

  15

  estne novisnuptis odio Venus? anne parentum
    frustrantur falsisgaudia lacrimulis
  ubertim thalami quas intra liminafundunt?
    nonita me divivera gemuntiuerint.
  idmea me multis docuit regina querellis

  20

    invisentenovo proelia torva viro.
  et tu non orbum luxti desertacubile
    sed fratris cari flebile discidium?
  quampenitus maestas exedit cura medullas!
    ut tibi tunctoto pectore sollicitae

  25

  sensibusereptis mens excidit! at <te> ego certe
    cognorama parva virgine magnanimam.
  anne bonum oblita es facinusquoregium adepta es
    coniugiumquod non fortior ausitalis?
  sed tum maesta virum mittens quae verba locuta est!

  30

    Iuppiterut tristi lumina saepe manu!
  quis te mutavit tantus deus? an quodamantes
    non longe a caro corpore abesse volunt?
  atqueibi me cunctis pro dulci coniuge divis
    non sinetaurino sanguine pollicita es

  35

  si reditumtetulisset. is haut in tempore longo
    captam AsiamAegypti finibus addiderat.
  quis ego pro factis caelesti redditacoetu
    pristina vota novo munere dissolvo.
  invitao reginatuo de vertice cessi

  40

    invita:adiuro teque tuumque caput
  digna ferat quod si quis inaniteradiurarit:
    sed qui se ferro postulet esse parem?
  illequoque eversus mons estquem maximum in oris
    progeniesThiae clara supervehitur

  45

  cum Medipeperere novum marecumque iuventus
    per mediumclassi barbara navit Athon.
  quid facient crinescum ferro taliacedant?
    Iuppiterut Chalybon omne genus pereat
  etqui principio sub terra quaerere venas

  50

    instititac ferri stringere duritiem!
  abiunctae paulo ante comae mea fatasorores
    lugebantcum se Memnonis Aethiopis
  unigenaimpellens nutantibus aera pennis
    obtulit ArsinoesLocridis ales equos

  55

  isque peraetherias me tollens avolat umbras
    et Veneris castocollocat in gremio.
  ipsa suum Zephyritis eo famulumlegarat
    Graiia Canopitis incola litoribus.
  hi diiven ibi vario ne solum in lumine caeli

  60

    exAriadnaeis aurea temporibus
  fixa corona foretsed nos quoquefulgeremus
    devotae flavi verticis exuviae
  uvidulama fluctu cedentem ad templa deum me
    sidus in antiquisdiva novum posuit.

  65

  virginis etsaevi contingens namque Leonis
    luminaCallistoiuncta Lycaoniae
  vertor in occasumtardum dux anteBooten
    qui vix sero alto mergitur Oceano.
  sedquamquam me nocte premunt vestigia divum

  70

    luxautem canae Tethyi restituit
  (pace tua fari hic liceatRamnusiavirgo
    namque ego non ullo vera timore tegam
  necsi me infestis discerpent sidera dictis
    condita quinveri pectoris evoluam)

  75

  non his tamlaetor rebusquam me afore semper
    afore me adominae vertice discrucior
  quicum egodum virgo quondam fuitomnibus expers
    unguentisuna milia multa bibi.
  nuncvosoptato quas iunxit lumine taeda

  80

    nonprius unanimis corpora coniugibus
  tradite nudantes reiecta vestepapillas
    quam iucunda mihi munera libet onyx
  vesteronyxcasto colitis quae iura cubili.
    sed quae seimpuro dedit adulterio

  85

  illius amala dona levis bibat irrita pulvis:
    namque ego abindignis praemia nulla peto.
  sed magiso nuptaesemperconcordia vestras
    semper amor sedes incolatassiduus.
  tu veroreginatuens cum sidera divam

  90

    placabisfestis luminibus Venerem
  unguinis expertem non siris esse tuamme
    sed potius largis affice muneribus.
  sideracorruerint utinam! coma regia fiam
    proximus Hydrochoifulgeret Oarion!

   

  LXVII

  [deianua moechae cuiusdam.]

  metrum: distichondactylicum  Catullus:
  o dulci iucunda viroiucunda parenti
    salveteque bona Iuppiter auctet ope
  ianuaquam Balbo dicunt servissebenigne
    olimcum sedes ipse senex tenuit

  5

  quamqueferunt rursus gnato servisse maligne
    postquam esporrecto facta marita sene.
  dic agedum nobisquare mutataferaris
    in dominum veterem deseruisse fidem.

  ianua:
  non (ita Caecilio placeamcui tradita nunc sum)

  10

    culpamea estquamquam dicitur esse mea
  nec peccatum a me quisquampote dicere quicquam:
    verum istius populi ianua quite facit
  qui quacumque aliquid reperitur non bene factum
    adme omnes clamant: «ianuaculpa tua est.&raquo;

  Catullus:

  15

  non istucsatis est uno te dicere verbo.
    sed facere ut quivissentiat et videat.

  ianua:
  qui possum? nemo quaerit necscire laborat?

  Catullus:
    nos volumus: nobisdicere ne dubita.

  ianua:
  primum igiturvirgo quod ferturtradita nobis

  20

    falsumest. non illam vir prior attigerit
  languidior tenera cui pendenssicula beta.
    numquam se mediam sustulit adtunicam;
  sed pater illius gnati violasse cubile
    dicituret miseram conscelerasse domum

  25

  sive quodimpia mens caeco flagrabat amore
    seu quod inerssterili semine natus erat
  ut quaerendum unde <unde> foretnervosius illud
    quod posset zonam solverevirgineam.

  Catullus:
  egregium narras mira pietateparentem.

  30

    quiipse sui gnati minxerit in gremium.

  ianua:
  atqui nonsolum hoc dicit se cognitum habere
    Brixia Cycneaesupposita speculae
  flavus quam molli praecurrit flumineMella
    Brixia Veronae mater amata meae

  35

  sed dePostumio et Corneli narrat amore
    cum quibus illamalum fecit adulterium.
  dixerit hic aliquis: «quid? tuistaecianuanosti
    cui numquam domini limineabesse licet
  nec populum auscultaresed hic suffixa tigillo

  40

    tantumoperire soles aut aperire domum?&raquo;
  saepe illam audivifurtiva voce loquentem
    solam cum ancillis haec suaflagitia
  nomine dicentem quos diximusutpote quae mi
    speraretnec linguam esse nec auriculam.

  45

  praetereaaddebat quendamquem dicere nolo
    nominene tollatrubra supercilia.
  longus homo estmagnas cui lites intulitolim
    falsum mendaci ventre puerperium.

   

  LXVIII

  [adAllium.]

  metrum: distichondactylicum  :::epistulae initio :::

  quod mihi fortuna casuque oppressusacerbo
    conscriptum hoc lacrimis mittisepistolium
  naufragum ut eiectum spumantibus aequorisundis
    sublevem et a mortis limine restituam

  5

  quem nequesancta Venus molli requiescere somno
    desertum inlecto caelibe perpetitur
  nec veterum dulci scriptorum carmineMusae
    oblectantcum mens anxia pervigilat
  idgratum est mihime quoniam tibi dicis amicum

  10

    muneraqueet Musarum hinc petis et Veneris.
  sed tibi ne mea sint ignotaincommodaMani
    neu me odisse putes hospitisofficium
  accipequis merser fortunae fluctibus ipse
    neamplius a misero dona beata petas.

  15

  tempore quoprimum vestis mihi tradita pura est
    iocundum cumaetas florida ver ageret
  multa satis lusi; non est dea nescianostri
    quae dulcem curis miscet amaritiem:
  sedtotum hoc studium luctu fraterna mihi mors

  20

    abstulit.o misero frater adempte mihi
  tu mea tu moriens fregisti commodafrater
    tecum una tota est nostra sepultadomus
  omnia tecum una perierunt gaudia nostra
    quaetuus in vita dulcis alebat amor.

  25

  cuius egointeritu tota de mente fugavi
    haec studia atque omnesdelicias animi.
  quarequod scribis Veronae turpe Catullo
    essequod hic quisquis de meliore nota
  frigida deserto tepefactatmembra cubili

  30

    idManinon est turpemagis miserum est.
  ignosces igitur siquaemihi luctus ademit
    haec tibi non tribuo muneracumnequeo.
  namquod scriptorum non magna est copia apud me
    hocfitquod Romae vivimus: illa domus

  35

  illa mihisedesillic mea carpitur aetas;
    huc una ex multiscapsula me sequitur.

  quod cum ita sitnolim statuas nosmente maligna
    id facere aut animo non satisingenuo
  quod tibi non utriusque petenti copia posta est:

  40

    ultroego deferremcopia si qua foret.

  ::: elegia :::

  nonpossum reticeredeaequa me Allius in re
    iuveritaut quantis iuverit officiis
  ne fugiens saeclis obliviscentibusaetas
    illius hoc caeca nocte tegat studium:

  45

  sed dicamvobisvos porro dicite multis
    milibus et facite haeccarta loquatur anus
  . . . . . . . .
    notescatquemagis mortuus atque magis
  nec tenuem texens sublimis araneatelam
    in deserto Alli nomine opus faciat.

  50

  nammihiquam dederit duplex Amathusia curam
    scitiset inquo me torruerit genere
  cum tantum arderem quantum Trinacriarupes
    lymphaque in Oetaeis Malia Thermopylis

  55

  maesta nequeassiduo tabescere lumina fletu
    cessarent. tristiqueimbre madere genae.

  qualis in aerii perlucens verticemontis
    rivus muscoso prosilit e lapide
  quicumde prona praeceps est valle volutus

  60

    permedium densi transit iter populi
  dulce viatori lasso in sudorelevamen
    cum gravis exustos aestus hiulcatagros
  hicvelut in nigro iactatis turbine nautis
    leniusaspirans aura secunda venit

  65

  iam precePollucisiam Castoris implorata:
    tale fuit nobisAllius auxilium.
  is clausum lato patefecit limite campum
    isquedomum nobis isque dedit dominae
  ad quam communes exerceremusamores.

  70

    quomea se molli candida diva pede
  intulit et trito fulgentem inlimine plantam
    innixa arguta constituitsolea

  coniugis ut quondam flagrans advenitamore
    Protesilaeam Laodamia domum

  75

  inceptamfrustranondum cum sanguine sacro
    hostia caelestispacificasset eros.
  nil mihi tam valde placeatRamnusiavirgo
    quod temere invitis suscipiatur eris.
  quamieiuna pium desideret ara cruorem

  80

    doctaest amisso Laudamia viro
  coniugis ante coacta novi dimitterecollum
    quam veniens una atque altera rursushiemps
  noctibus in longis avidum saturasset amorem
    possetut abrupto vivere coniugio:

  85

  quod scibantParcae non longo tempore abisse
    si miles muros issetad Iliacos.

  nam tum Helenae raptu primoresArgivorum
    coeperat ad sese Troia ciere viros
  Troia(nefas) commune sepulcrum Asiae Europaeque

  90

    Troiavirum et virtutum omnium acerba cinis:

  quaene etiam nostroletum miserabile fratri
    attulit. ei misero frateradempte mihi
  ei misero fratri iocundum lumen ademptum
    tecumuna tota est nostra sepulta domus

  95

  omnia tecumuna perierunt gaudia nostra
    quae tuus in vita dulcisalebat amor.
  quem nunc tam longe non inter nota sepulcra
    necprope cognatos compositum cineris
  sed Troia obscenaTroiainfelice sepultum

  100

    detinetextremo terra aliena solo.

  ad quam tum properans fertur simulundique pubes
    Graecae penetralis deseruisse focos
  neParis abducta gavisus libera moecha
    otia pacatodegeret in thalamo.

  105

  quo tibi tumcasupulcerrima Laudamia
    ereptum est vita dulciusatque anima
  coniugium: tanto te absorbens vertice amoris
    aestusin abruptum detulerat barathrum
  quale ferunt Grai Pheneum propeCylleneum

  110

    siccareemulsa pingue palude solum
  quod quondam caesis montis fodissemedullis
    audit falsiparens Amphitryoniades
  temporequo certa Stymphalia monstra sagitta
    perculit imperiodeterioris eri

  115

  pluribus utcaeli tereretur ianua divis
    Hebe nec longavirginitate foret.
  sed tuus altus amor barathro fuit altiorillo
    qui tunc indomitam ferre iugum docuit.

  namnec tam carum confecto aetate parenti

  120

    unacaput seri nata nepotis alit
  qui cum divitiis vix tandeminventus avitis
    nomen testatas intulit intabulas
  impia derisi gentilis gaudia tollens
    suscitata cano volturium capiti:

  125

  nec tantumniveo gavisa est ulla columbo
    comparquae multodicitur improbius
  oscula mordenti semper decerpere rostro
    quamquae praecipue multivola est mulier:
  sed tu horum magnos vicistisola furores

  130

    utsemel es flavo conciliata viro.
  aut nihil aut paulum cui tumconcedere digna
    lux mea se nostrum contulit ingremium
  quam circumcursans hinc illinc saepe Cupido
    fulgebatcrocina candidus in tunica.

  135

  quaetamenetsi uno non est contenta Catullo
    raraverecunde furta feremus erae
  ne nimium simus stultorum moremolesti:
    saepe etiam Iunomaximacaelicolum
  coniugis in culpa flagrantem concoquit iram

  140

    noscensomnivoli plurima furta Iovis.

  atqui nec divis hominescomponere <fas est>

  141a

  . . . . . .. . . .

  141b

  . . . . . .. aequum est:
    ingratum tremuli tolle parentisonus.
  nec tamen illa mihi dextra deducta paterna
    fragrantemAssyrio venit odore domum

  145

  sed furtivadedit mira munuscula nocte
    ipsius ex ipso demptaviri gremio.
  quare illud satis estsi nobis is datur unis
    quemlapide illa dies candidiore notat.

  ::: conclusio epistulae:::

  hoc tibiquod potuiconfectum carmine munus

  150

    promultisAlliredditur officiis
  ne vestrum scabra tangatrubigine nomen
    haec atque illa dies atque alia atquealia.
  huc addent divi quam plurimaquae Themis olim
    antiquissolita est munera ferre piis.

  155

  sitisfelices et tu simul et tua vita
    et domusin qua<nos> lusimus et domina
  et qui principio nobis terramdedit haustis
    a quo sunt primo omnia nata bona
  etlonge ante omnes mihi quae me carior ipso est

  160

    luxmeaqua viva vivere dulce mihi est!

   

  LXIX

  [adRufum.]

  metrum: distichondactylicum  noliadmirariquare tibi femina nulla
    Rufevelittenerum supposuisse femur
  non si illam rarae labefactes munerevestis
    aut perluciduli deliciis lapidis.

  5

  laedit tequaedam mala fabulaqua tibi fertur
    valle sub alarumtrux habitare caper.
  hunc metuunt omnesneque mirum: nam malavalde est
    bestianec quicum bella puellacubet.
  quare aut crudelem nasorum interfice pestem

  10

    autadmirari desine cur fugiunt.

   

  LXX

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  nullise dicit mulier mea nubere malle
    quam mihinon si seIuppiter ipse petat.
  dicit: sed mulier cupido quod dicitamanti
    in vento et rapida scribere oportet aqua.

   

  LXXI

  [adAllium.]

  metrum: distichondactylicum  sicui iure bono sacer alarum obstitit hircus
    aut siquem merito tarda podagra secat.
  aemulus iste tuusqui vestremexercet amorem
    mirifice est<Alli> nactusutrumque malum.

  5

 • nam quotiensfutuittotiens ulciscitur ambos:
    illam affligitodoreipse perit podagra.

   

  LXXII

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  dicebasquondam solum te nosse Catullum
    Lesbianec prae mevelle tenere Iovem.
  dilexi tum te non tantum ut vulgusamicam
    sed pater ut gnatos diligit et generos.

  5

 • nunc tecognovi: quare etsi impensius uror
    multo mi tamen esvilior et levior.
  qui potis estinquis? quod amantem iniuriatalis
    cogit amare magissed bene velle minus.

   

  LXXIII

  [omniasunt ingrata.]

  metrum: distichondactylicum  desinede quoquam quicquam bene velle mereri
    aut aliquemfieri posse putare pium.
  omnia sunt ingratanihil fecissebenigne
    <prodest>immo etiam taedet obestquemagis;

  5

 • ut mihiquem nemo gravius nec acerbius urget
    quam modo quime unum atque unicum amicum habuit.

   

   

  LXXIV

  [adGellium.]

  metrum: distichondactylicum  Gelliusaudierat patruum obiurgare solere
    si quis deliciasdiceret aut faceret.
  hoc ne ipsi accideretpatrui perdepsuitipsam
    uxoremet patruum reddidit Harpocratem.

  5

  quod voluitfecit: namquamvis irrumet ipsum
    nunc patruumverbum non faciet patruus.

   

   

  LXXV

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  hucest mens deducta tua meaLesbiaculpa
    atque ita seofficio perdidit ipsa suo
  ut iam nec bene velle queat tibisioptima fias
    nec desistere amareomnia si facias.

   

  LXXVI

  [deprofundis.]

  metrum: distichondactylicum  siqua recordanti benefacta priora voluptas
    est hominicum se cogitat esse pium
  nec sanctam violasse fidemnec foederenullo
    divum ad fallendos numine abusum homines

  5

  multa paratamanent in longa aetateCatulle
    ex hoc ingratogaudia amore tibi.
  nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicerepossunt
    aut facerehaec a te dictaque factaquesunt.
  omnia quae ingratae perierunt credita menti.

  10

    quareiam te cur amplius excrucies?
  quin tu animo offirmas atque istincteque reducis
    et dis invitis desinis essemiser?
  difficile est longum subito deponere amorem
    difficileestverum hoc qua lubet efficias:

  15

  una salushaec est. hoc est tibi pervincendum
    hoc faciassiveid non pote sive pote.

  o disi vestrum est misereriaut siquibus umquam
    extremam iam ipsa in morte tulistisopem
  me miserum aspicite etsi vitam puriter egi

  20

    eripitehanc pestem perniciemque mihi
  quae mihi subrepens imos ut torporin artus
    expulit ex omni pectore laetitias.
  noniam illud quaerocontra me ut diligat illa
    autquod non potis estesse pudica velit:

  25

 • ipse valereopto et taetrum hunc deponere morbum.
    o diredditemi hoc pro pietate mea

   

  LXXVII

  [adRufum.]

  metrum: distichondactylicum  Rufemihi frustra ac nequiquam credite amice
    (frustra?immo magno cum pretio atque malo)
  sicine subrepsti miatqueintestina perurens
    ei misero eripuisti omnia nostrabona?

  5

 • eripuistiheu heu nostrae crudele venenum
    vitaeeheu nostraepestis amicitiae.

   

  LXXVIII

  [adGallum.]

  metrum: distichondactylicum  Gallushabet fratresquorum est lepidissima coniunx
    alteriuslepidus filius alterius.
  Gallus homo est bellus: nam dulcesiungit amores
    cum puero ut bello bella puella cubet.

  5

 • Gallus homoest stultusnec se videt esse maritum
    qui patruuspatrui monstret adulterium.

   

   

  LXXVIIIa

  [fragmentum.]

  metrum:distichondactylicum


  ..............................
  ..............................
  sednunc id doleoquod purae pura puellae
    suaviacomminxit spurca saliva tua.
  verum id non impune feres: nam teomnia saecla
    noscent etqui sisfama loqueturanus.
    qui patruus patrui monstret adulterium.

   

   

  LXXIX

  [adLesbium.]

  metrum: distichondactylicum  Lesbiusest pulcer. quid ni? quem Lesbia malit
    quam te cumtota genteCatulletua.
  sed tamen hic pulcer vendat cum genteCatullum
    si tria natorum suavia reppererit.

   

  LXXX

  [adGellium.]

  metrum: distichondactylicum  quiddicamGelliquare rosea ista labella
    hiberna fiantcandidiora nive
  mane domo cum exis et cum te octava quiete
    emolli longo suscitat hora die?

  5

 • nescio quidcerte est: an vere fama susurrat
    grandia te mediitenta vorare viri?
  sic certe est: clamant Victoris ruptamiselli
    iliaet emulso labra notata sero.

   

  LXXXI

  [adIuventium.]

  metrum: distichondactylicum  nemonein tanto potuit populo esseIuventi
    bellus homoquem tu diligere inciperes.
  praeterquam iste tuus moribunda absede Pisauri
    hospes inaurata palladior statua

  5

 • qui tibinunc cordi estquem tu praeponere nobis
    audesetnescis quod facinus facias?

   

   

  LXXXII

  [ad Quintium.]

  metrum: distichondactylicum  Quintisi tibi vis oculos debere Catullum
    aut aliud si quidcarius est oculis
  eripere ei nolimulto quod carius illi
    estoculis seu quid carius est oculis.

   

   

  LXXXIII

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  Lesbiami praesente viro mala plurima dicit:
    haec illi fatuomaxima laetitia est.
  mulenihil sentis? si nostri oblitataceret
    sana esset: nunc quod gannit et obloquitur

  5

 • non solummeminitsedquae multo acrior est res
    irata est.hoc esturitur et loquitur.

   

  LXXXIV

  [adArrium.]

  metrum: distichondactylicum  «chommoda&raquo;dicebatsi quando «commoda&raquo; vellet
    dicereet «insidias&raquo; Arrius «hinsidias&raquo;
  ettum mirifice sperabat se esse locutum
    cum quantumpoterat dixerat «hinsidias&raquo;.

  5

  credosicmatersic liber avunculus eius.
    sic maternus avusdixerat atque avia.
  hoc misso in Syriam requierant omnibusaures
    audibant eadem haec leniter et leviter
  necsibi postilla metuebant talia verba

  10

 •   cumsubito affertur nuntius horribilis
  Ionios fluctuspostquamilluc Arrius isset
    iam non "Ionios"esse sed "Hionios".

   

   

  LXXXV

  [odi et amo.]

  metrum: distichondactylicum  odiet amo. quare id faciamfortasse requiris.
    nesciosed fieri sentio et excrucior.

   

   

  XCI

  [adGellium.]

  metrum: distichondactylicum  nonideoGellisperabam te mihi fidum
    in misero hocnostrohoc perdito amore fore
  quod te cognossem beneconstantemve putarem
    aut posse a turpi menteminhibere probro;

  5

  sed nequequod matrem nec germanam esse videbam
    hanc tibicvius me magnus edebat amor.
  et quamuis tecum multo coniungererusu
    non satis id causae credideram esse tibi.
  tusatis id duxti: tantum tibi gaudium in omni

  10

    culpaestin quacumque est aliquid sceleris.

   

   

  XCII

  [adLesbia.]

  metrum: distichondactylicum  Lesbiami dicit semper male nec tacet umquam
    de me: Lesbiame dispeream nisi amat.
  quo signo? quia sunt totidem mea:deprecor illam
    assidueverum dispeream nisi amo.

   

   

  XCIII

  [adGaium Iulium Caesarem.]

  metrum: distichondactylicum  nilnimium studeoCaesartibi velle placere
    nec scireutrum sis albus an ater homo.

   

  XCIV

  [adMentulam.]

  metrum: distichondactylicum  «Mentulamoechatur». moechatur mentula? certe.
    hocest quod dicunt: «ipsa olera olla legit&raquo;.

   

  XCV

  [adGaium Helvium Cinnam.]

  metrum: distichondactylicum  Smyrnamei Cinnae nonam post denique messem
    quam coepta estnonamque edita post hiemem
  milia cum interea quingentaHortensius uno
    <versiculorum anno quolibetediderit.>

  5

  Smyrna cavasSatrachi penitus mittetur ad undas
    Smyrnam cana diusaecula pervoluent.
  at Volusi annales Paduam morientur adipsam
    et laxas scombris saepe dabunt tunicas.
  parvamei mihi sint cordi monumenta <sodalis>:

  10

 •   atpopulus tumido gaudeat Antimacho.

   

   

  XCVI

  [adGaium Licinium Calvum.]

  metrum: distichondactylicum  siquicquam mutis gratum acceptumque sepulcris
    acciderea nostroCalvedolore potest
  quo desiderio veteres renovamusamores
    atque olim missas flemus amicitias

  5

  certe nontanto mors immatura dolori est
    Quintiliaequantumgaudet amore tuo.

   

  XCVII

  [adAemilium.]

  metrum: distichondactylicum  non(ita me di ament) quicquam referre putavi
    utrumne osan culum olfacerem Aemilio.
  nilo mundius hocnihiloque immundiusillud
    verum etiam culus mundior et melior:

  5

  nam sinedentibus est. hic dentis sesquipedalis
    gingivas veroploxeni habet veteris
  praeterea rictum qualem diffissus inaestu
    meientis mulae cunnus habere solet.
  hicfutuit multas et se facit esse venustum

  10

    etnon pistrino traditur atque asino?
  quem siqua attingitnon illamposse putemus
    aegroti culum lingere carnificis?

   

  XCVIII

  [adVictium.]

  metrum: distichondactylicum  intesi in quemquamdici poteputide Victi
    id quodverbosis dicitur et fatuis.
  ista cum linguasi usus veniat tibipossis
    culos et crepidas lingere carpatinas.

  5

  si nos omninovis omnes perdereVicti
    hiscas: omnino quod cupisefficies.

   

  XCIX

  [adIuventium.]

  metrum: distichondactylicum  surripuitibidum ludismellite Iuventi
    suaviolum dulcidulcius ambrosia.
  verum id non impune tuli: namque ampliushoram
    suffixum in summa me memini esse cruce

  5

  dum tibi mepurgo nec possum fletibus ullis
    tantillum vestraedemere saevitiae.
  nam simul id factum estmultis dilutalabella
    guttis abstersisti omnibus articulis
  nequicquam nostro contractum ex ore maneret

  10

    tamquamcommictae spurca saliva lupae.
  praeterea infesto miserum metradere amori
    non cessasti omnique excruciaremodo
  ut mi ex ambrosia mutatum iam foret illud
    suaviolumtristi tristius elleboro.

  15

  quam quoniampoenam misero proponis amori
    numquam iam posthacbasia surripiam.

   

  C

  [adMarcum Caelium.]

  metrum: distichondactylicum  CaeliusAufillenum et Quintius Aufillenam
    flos Veronensumdepereunt iuvenum
  hic fratremille sororem. hoc estquoddiciturillud
    fraternum vere dulce sodalicium.

  5

  cui faveampotius? Caelitibi: nam tua nobis
    perspecta ex igniest unica amicitia
  cum vesana meas torreret flammamedullas.
    sis felixCaelisis in amore potens.

   

  CI

  [adinferias.]

  metrum: distichondactylicum  multasper gentes et multa per aequora vectus
    advenio hasmiserasfraterad inferias
  ut te postremo donarem muneremortis
    et mutam nequiquam alloquerer cinerem.

  5

  quandoquidemfortuna mihi tete abstulit ipsum.
    heu miser indignefrater adempte mihi
  nunc tamen interea haecprisco quae moreparentum
    tradita sunt tristi munere adinferias
  accipe fraterno multum manantia fletu

  10

    atquein perpetuumfraterave atque vale!

   

  CII

  [adCornelium Nepotem.]

  metrum: distichondactylicum  siquicquam tacito commissum est fido ab amico
    cuiussit penitus nota fides animi
  meque esse invenies illorum iuresacratum
    Corneliet factum me esse puta Harpocratem

   

  CIII

  [adSilonem.]

  metrum: distichondactylicum  autsodes mihi redde decem sestertiaSilo
    deinde estoquamvis saevus et indomitus:
  autsi te nummi delectantdesinequaeso
    leno esse atque idem saevus et indomitus.

   

  CIV

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  credisme potuisse meae maledicere vitae
    ambobus mihi quaecarior est oculis?
  non potuinecsi possemtam perditeamarem:
    sed tu cum Tappone omnia monstra facis.

   

  CV

  [adMentulam.]

  metrum: distichondactylicum  Mentulaconatur Pipleium scandere montem:
    Musae furcillispraecipitem eiciunt.

   

  CVI

  [depuero et praecone.]

  metrum: distichondactylicum  cumpuero bello praeconem qui videt esse
    quid credatnisi se vendere discupere?

   

  CVII

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  siquicquam cupido optantique optigit umquam
    insperantihoc est gratum animo proprie.
  quare hoc est gratum nobis quoquecarius auro
    quod te restituisLesbiami cupido.

  5

  restituiscupido atque insperantiipsa refers te
    nobis. olucem candidiore nota!
  quis me uno vivit felicior aut magis hacest
    optandus vita dicere quis poterit?

   

  CVIII

  [adCominium.]

  metrum: distichondactylicum  siCominipopuli arbitrio tua cana senectus
    spurcataimpuris moribus intereat
  non equidem dubito quin primum inimicabonorum
    lingua exsecta avido sit data vulturio

  5

 • effossosoculos voret atro gutture corvus
    intestina canescetera membra lupi.

   

  CIX

  [adLesbiam.]

  metrum: distichondactylicum  iucundummea vitamihi proponis amorem
    hunc nostrum inter nosperpetuumque fore.
  di magnifacite ut vere promitterepossit
    atque id sincere dicat et ex animo

  5

 • ut liceatnobis tota perducere vita
    aeternum hoc sanctae foedusamicitiae.

   

  CX

  [adAufilenam.]

  metrum: distichondactylicum  Aufilenabonae semper laudantur amicae:
    accipiunt pretiumquae facere instituunt.
  tuquod promistimihi quod mentitainimica es
    quod nec das et fers saepefacisfacinus.

  5

  aut facereingenuae estaut non promisse pudicae
    Aufilenafuit: sed data corripere
  fraudando officiisplus quam meretricisavarae <est>
    quae sese toto corporeprostituit.

   

  CX

  [adAufilenam.]

  metrum: distichondactylicum  Aufilenabonae semper laudantur amicae:
    accipiunt pretiumquae facere instituunt.
  tuquod promistimihi quod mentitainimica es
    quod nec das et fers saepefacisfacinus.

  5

  aut facereingenuae estaut non promisse pudicae
    Aufilenafuit: sed data corripere
  fraudando officiisplus quam meretricisavarae <est>
    quae sese toto corporeprostituit.

   

  CXI

  [adAufilenam.]

  metrum: distichondactylicum  Aufilenaviro contentam vivere solo
    nuptarum laus ex laudibuseximiis:
  sed cuivis quamvis potius succumbere par est
    quammatrem fratres <efficere> ex patruo.

   

  CXII

  [adNasonem.]

  metrum: distichondactylicum  multushomo esNasoneque tecum multus homo estqui
    descendit:Nasomultus es et pathicus.

   

  CXIII

  [adGaium Helvium Cinnam.]

  metrum: distichondactylicum  consulePompeio primum duoCinnasolebant
    Maeciliam: factoconsule nunc iterum
  manserunt duosed creverunt milia inunum
    singula. fecundum semen adulterio.

   

  CXIV

  [adMentulam.]

  metrum: distichondactylicum  Firmanussaltus non falsoMentuladives
    ferturqui tot resin se habet egregias
  aucupium omne genuspiscisprataarvaferasque.
    nequiquam: fructus sumptibus exsuperat.

  5

  quareconcedo sit divesdum omnia desint.
    saltum laudemusdummodo ipse egeat.

   

  CXV

  [adMentulam.]

  metrum: distichondactylicum  Mentulahabet instar triginta iugera prati
    quadraginta arvi:cetera sunt maria.
  cur non divitiis Croesum superare potissit
    uno qui in saltu tot bona possideat

  5

  prata arvaingentes silvas saltusque paludesque
    usque adHyperboreos et mare ad Oceanum?
  omnia magna haec sunttamenipsest maximus ultro
    non homosed vero mentulamagna minax.

   

  CXVI

  [adGellium.]

  metrum: distichondactylicum  saepetibi studioso animo venante requirens
    carmina utipossem mittere Battiadae
  qui te lenirem nobisneuconarere
    tela infesta <meum> mittere in usquecaput

  5

  hunc videomihi nunc frustra sumptum esse laborem
    Gellinecnostras hic valuisse preces.
  contra nos tela ista tua evitabimusamitha
    at fixus nostris tu dabis supplicium.

   

  Fragmenta


  I.

  metrum: Priapeus


  hunclucum tibi dedico consecroquePriape
  qua domus tua Lampsaci estquaque Priape.
  nam te praecipue in suis urbibus colitora
  Hellespontiaceteris ostriosior oris.


  II.

  metrum:Priapeus


  _. _ . . de meo ligurrire libido est.


  III.

  metrum:hendecasyllabus


  atnon effugies meos iambos.