Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it

Yoga Roma Parioli Pony Express Raccomandate Roma

Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)

Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)

Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it


Apicii

Dere coquinaria

 

Conditumparadoxum
[1] Conditi paradoxi compositio: mellis pondo XV inaeneum uas mittunturpraemissis uini sextariis duobusut in cocturamellis uinum decoquas. quod igni lento et aridis lignis calefactumcommotum ferula dum coquitursi efferuere coeperituini rorecompesciturpraeter quod subtracto igni in se redit. cumperfrixeritrursus accenditur. hoc secundo ac tertio fietac tumdemum remotum a foco postridie despumatur. tum piperis uncias IV iamtritimastichis scrupulos IIIfolii et croci drachmae singulaedactylorum ossibus torridis quinqueisdemque dactylis uino mollitisintercedente prius suffusione uini de suo modo ac numerout trituralenis habeatur. his omnibus paratis supermittis uini lenis sextariaXVIII. carbones perfecto aderunt.

Conditummelizomum uiatorium
[2] Conditum melizomum perpetuumquodsubministratur per uiam peregrinanti: piper tritum cum melledespumato in cupellam mittis conditi locoet ad momentum quantum sitbibendumtantum aut mellis proferas aut uini misceas sedsi uaseritnonnihil uini melizomo mittasadiciendum propter mellis exitumsolutiorem.

AbsinthiumRomanum


Attenzionequesta ricetta velenosa

[3]Absinthium Romanum sic facies: conditi Camerini praeceptis utique proabsinthio cessantein cuius uicem absinthi Pontici purgatiterendique unciamThebaicam dabismastichisfolii IIIcostiscrupulos senoscroci scrupulos IIIuini eius modi sextarios XVIII.carbones amaritudo non exigit.

[4]Rosatum sic facies: folia rosarumalbo sublatolino inseris utsutilis facias et uino quam plurimas infundesut septem diebus inuino sint. post septem dies rosam de uino tolliset alias sutilesrecentes similiter mittisut per dies septem in uino requiescantetrosam eximis. similiter et tertio facieset rosam eximis et uinumcolas etcum ad bibendum uoles utiaddito melle rosatum conficies.sane custodito ut rosam a rore siccam et optimam mittas.

[5]Similiter ut supraet de uiola uiolacium facieset eodem modo melletemperabis.

[6]Rosatum sine rosa sic facies: Folia citri uiridia in sportella palmeain dolium musti mittes antequam ferueatet post quadraginta diesexime. cum necesse fueritmel addes et pro rosato utere.

[7] OleumLiburnicum sic facies: In oleo Spano mittes helenium et cyperi etfolia lauri non uetustatunsa omnia et cribellataad leuissimumpuluerem redactaet sales frictos et tritoset per triduum uel pluspromisce diligenter. post haec aliquanto tempore patere requiescereet Liburnicum omnes putabunt.

[8] Uinumex atro candidum facies: Lomentum ex faba factum uel ouorum triumalborem in lagonam mittis et diutissime agitas. alia die eritcandidum. et cineres uitis albae idem faciunt.

Deliquamine emendando
[9] Liquamen si odorem malum fecerituasinane inuersum fumiga lauro et cupressoet in hoc liquamen infundeante uentilatum.

[10] Sisalsum fueritmellis sextarium mittes et moues spicaset emendasti.sed et mustum recens idem praestat.

[11] Utcarnes sine sale quouis tempore recentes sintcarnes recentes qualesuolueris melle tegantursed uas pendeat et quando uolueris utere.hoc hieme melius fitaestate paucis diebus durabit. et in carnecocta itidem facies.

[12]Callum porcinum uel bubulum et ungellae coctae ut diu durentinsinapi ex acetosalemelle facta mittis ut tegantur et quandouolueris utere. miraberis.

Ut carnemsalsam dulcem facias
[13] Carnem salsam dulcem faciessi prius inlacte coquas et postea in aqua.

[14] Utpisces fricti diu durenteodem momento quo friguntur et leuanturabaceto calido perfunduntur.

Ostrea utdiu durent
[15] Uas ab acetoaut ex aceto uasculum picatumlauaet ostrea compone.

Ut uncialaseris toto tempore utaris
[16] Laser in spatiosum doliolumuitreum mittis et nucleos pineos ut puta uiginticumque utendumfuerit laserenucleos contereset in cibis miraberis sapores. ettantum numero nucleoram doliolo reserentur.

Ut dulciamelle diu durent
[17] Accipies quod Graeci dicunt et faciesfarinam et admisces cum melle eo tempore quo dulcia facturus es.

Ut melmalum bonum facias
[18] Mel malum bonum facies ad uendendumunampartem mali et duas boni si simul miscueris.

Melcorruptum ut probes
[19] Inlunium infundes in melle et incende. siincorruptum estlucet.

Uuae utdiu seruentur
[20] Accipies uuas de uite inlaesaset aquampluuialem ad tertias decoqueset mittis in uas in quo et uuasmittis. uas picari et gypsari facieset in locum frigidumubi solaccessum non habetreponi facieset quando uolueris uuas uiridesinuenies. et ipsam aquam pro hydromelli aegris dabis. et si in hordeoobruasinlaesas inuenies.

Ut mala etmala granata diu durent
[21] In calidam feruentem mergeet statimleua et suspende.

Ut malaCydonia diu seruentur
[22] Eligis mala sine uitio cum ramulis etfoliiset condes in uaset suffundes mel et defritumet diuseruabis.

Ficumrecentemmalaprunapiracerasia ut diu serues
[23] Omnia cumpetiolis diligenter legito et in melle ponitone se contingent.

Citria utdiu durent
[24] In uas citrium mittegypsasuspende.

Mora utdiu durent
[25] Ex moris sucum facitoet cum sapa misceet inuitreo uase cum mora mitte; custodies multo tempore.

Holera utdiu seruentur
[26] Holera electa non satis matura in uas picatumrepone.

Rapae utdiu seruentur
[27] Ante accuratas et compositas asperges myrtaebacis cum melle et aceto.

[28]Aliter: Sinape tempera melleacetosale et super compositas rapasinfundes.

Tubera utdiu seruentur
[29] Tubera (quae aquae non uexauerint) componis inuas alternisalternis scobem siccam mittiset gypsaset locofrigido pones.

DuracinaPersica ut diu durent
[30] Eligito optima et mitte in muriam.postera die eximeet spongiabis diligenteret collocabis in uas.fundes salemacetumsatureiam.

Salesconditos ad multa
[31] Sales conditos ad digestionemad uentremmouendumet omnes morbos et pestilentiam et omnia frigora prohibentgenerarisunt autem et suauissimi ultra quam speras. sales communesfrictos libram Isales ammonicos frictos libras IIpiperis albiuncias IIIgingiber uncias IIunciam I semisthymi unciam I semisapii seminis unciam I semis (si apii semen mittere noluerispetroselini mittis uncias III)origani uncias IIIerucae semenunciam I semispiperis nigri uncias IIIcroci unciam IhysopiCretici uncias IIfolium uncias IIpetroselinum uncias IIanethiuncias II.

Oliuasuirides seruare ut quouis tempore oleum facias
[32] Oliuas dearbore sublatas in illud mittiset erunt tales quouis tempore quasimox de arbore demptae. de quibussi uoluerisoleum uiridem facies.

Cuminatumin ostrea et conchylia
[33] Piperligusticumpetroselinummentam siccamfoliummalabathrumcuminum plusculummelacetum etliquamen.

[34]Aliter: piperligusticumpetroselinummentam siccamcuminumplusculummelacetumliquamen.

Laseratum
[35]Laser Cyrenaicum uel Parthicum tepida dissoluis cum acetoliquaminetemperatum.

[36] Uelpiperpetroselinummentam siccamlaseris radicemmelacetumliquamen.

[37]Aliter: pipercareumanethumpetroselinummentam siccamsilphifoliummalabathrumspicam Indicamcostum modicummelacetumliquamen.

Oenogarumin tubera
[38] Piperligusticumcoriandrumrutamliquamenmelet oleum modice.

[39]Aliter: thymumsatureiampiperligusticummelliquamen et oleum.

Oxyporum
[40]Cumini uncias IIgingiberis unciam Irutae uiridis unciam Initriscrupulos VIdactylorum pinguium scrupulos XIIpiperis unciam Imellis uncias IX. cuminum Aethiopicum aut Syriacum aut Libycum acetoinfundessicca et sic tundes. postea melle comprehendis. cum necessefueritoxygaro uteris.

Hypotrimma
[41]Piperligusticummentam aridamnucleos pineosuuam passamcaryotamcaseum dulcemmelacetumliquamenuinumoleumdefritum aut caroenum.

Oxygarumdigestibilem
[42] Piperis semunciamsilis Gallici scrupulos IIIcardamomi scrupulos VIcumini scrupulos VIfolli scrupulum Imentam siccam scrupulos VItunsa cribrataque melle colligis. cumopus fueritliquamen et acetum addis.

[43]Aliter: piperis unciam Ipetroselinumcareiligustici unciassingulas. melle colliguntur. cum opus fueritliquamen et acetumaddes.

[44]Moretaria
Mentamrutamcoriandrumfeniculumomnia uiridialigusticumpipermelliquamen. si opus fueritacetum addes.

Isicia
[45]Isicia fiunt marina de cammaris et astacisde lolliginede sepiade locusta. isicium condies pipereligusticocuminolaserisradice.

[46]Isicia de lolligine: sublatis crinibus in fulmento tundessicutiadsolet. pulpa et in mortario et in liquamine diligenter fricaturetexinde isicia plassantur.

[47]Isicia de scillis de cammaris amplis: cammari uel scillae de testasua eximunturet in mortario teruntur cum pipere et liquamineoptimo. pulpae isicia plassantur.

[48]Omentata ita fiunt: assas iecur porcinum et eneruas. ante tamen terespiperrutamliquamen. et sic superinmittis iecur et teres etmiscessicut pulpa omentata et singula inuoluuntur folia laurietad fumum suspenduntur quamdiu uoles. cum manducare uolueristollesde fumo et denuo assas.

[49]Isicium: adicies in mortarium piperligusticumoriganumfricabissuffundes liquamenadicies cerebella coctateres diligenterneastulas habeat. adicies oua quinque et dissolues diligenterut unumcorpus efficias. liquamine temperas et in patella aenea exinaniescoques. cum coctum fuerituersas in tabula munda; tessellasconcides. adicies in mortarium piperligusticumoriganumfricabis.in se commisces in caccabum facies ut ferueat. cum ferbuerittractumconfringesobligascoagitabiset exinanies in boletari. piperasperges et appones.

[50]Isicia ex sphondylis: elixatos sphondylos conteres et neruos eorumeximesdeinde cum eis alicam elixatam. oua conteres pipere. inomento assabisoenogaro perfundeset pro isiciis inferes.

[51]Isicia omentata: pulpam concisam teres cum medulla siligenei in uinoinfusi. piperliquamensi ueliset bacam myrtam extenteratam simulconteres. pusilla isicia formabisintus nucleis et pipere positis.inuoluta omento subassabis cum caroeno.

Hydrogarumet apothermum et amulatum
[52] Isicia plena: accipies adipesFasiani recentespraeduras et facis ex eo tessellas. cum pipereliquaminecaroeno in isicio includesex hydrogaro coques etinferes.

[53]Hydrogarata isicia sic facies: teres piperligusticumpyrethrumminimumsuffundes liquamen. temperas aquam cisterninamdum inducetexinanies in caccaboet tum isicia ad uaporem ignis ponesutcaleatet sic sorbendum inferes.

[54] Inisiciato pullo: olei floris libram Iliquaminis quartariumpiperissemunciam.

[55]Aliter de pullo: piperis grana XXXI conteresmittis liquaminisoptimi calicemcaroeni tantundemaquae undecim mitteset aduaporem ignis pones.

[56]Isicium simplex: ad unum liquaminis acetabulum aquae septem mittesmodicum apii uiridistriti piperis cochleare. isiciola incoquesetsic ad uentrem soluendum dabis. hydrogaro faeces conditi addes.

[57]Isicia de pauo primum locum habent ita si fricta fuerint ut callumuincant. item secundum locum habent de Fasianisitem tertium locumhabent de cuniculisitem quartum locum habent de pullisitemquintum locum habent de porcello tenero.

[58]Isicia amulata a balineo sic facies: teres piperligusticumoriganummodicum silphigingiber minimummellis modicumliquaminetemperabis; misces; adicies super isicia; facies ut ferueat. cum benebulliueritamulo obligas spissoet sorbendum inferes.

[59]Amulatum aliter: piper teres pridie infusumcui subinde liquamensuffundes ita ut bene tritum ac lutulentum facias piperatum. cuidefritum admiscesquod fit de cotoniisquod sole torrente in mellissubstantiam cogitur. quod si non fuerituel caricarum defritummittesquod Romani "colorem" uocant. ac deinceps amuluminfusum adicies uel oryzae sucum et lento igni feruere facias.

[60]Amulatum aliter: ossucla de pullis expromas. deinde mittis incaccabum porrosanethumsalem. cum cocta fuerintaddes piperapiisemendeinde oryzam infusam teresaddes liquamen et passum ueldefritumomnia misces et cum isiciis inferes.

[61]Apothermum sic facies: alicam elixa cum nucleis et amygdalisdepilatis et in aqua infusis et lotis ex creta argentariaut adcandorem pariter perducantur. cui admiscebis uuam passamcaroenumuel passum. desuper confractum asparges et in boletari inferes.

Uuluulaebotella
[62] Uuluulae isiciatae sic fiunt: piper tritum etcuminumcapita porrorum breuia duo ad molle purgatarutamliquamen; admiscentur pulpae bene tunsae et fricatae. denuo ipsosubtrito ita ut commisceri possitmittantur piperis grana et nucleiet calcabis in materia bene lota. et sic coquuntur ex aquaoleoliquaminefasciculo porrorum et anetho.

[63]Botellum sic facies: sex oui uitellis coctisnucleis pineisconcisiscepamporrum concisumius crudum miscespiper minutumet sic intestinum farcies. adicies liquamen et uinumet sic coques.

Lucanicae
[64]Lucanicas similiter ut supra scriptum est. teritur pipercuminumsatureiarutapetroselinumcondimentumbacae lauriliquamenetadmiscetur pulpa bene tunsaita ut denuo bene cum ipso subtritofricetur. cum liquamine admixtopipere integro et abundantipinguedine et nucleis inicies in intestinum perquam tenuatimperductumet sic ad fumum suspenditur.

Farcimina
[65]Oua et cerebella teresnucleos pineospiperliquamenlasermodicumet his intestinum implebis. elixaspostea assas et inferes.

[66]Aliter: coctam alicam et tritam cum pulpa concisa et trita una cumpipere et liquamine et nucleis. farcies intestinum et elixabisdeinde cum sale assabis et cum siniapi inferesuel sic concisum indisco.

[67]Aliter: alicam purgas et cum liquamine intestini et albamine porriconcisi minutatim simul elixas. elixa tollespinguedinem concides etcopadia pulpaein se omnia commisces. teres piperligusticumouatriahaec omnia in mortario permisces cum nucleis et piper integro.liquamen suffundesintestina impleselixas et subassasuel elixatantum appones.

[68]Aliter circellos isiciatos: reples intestinum impensam isicii etcircellum facies rotundumfumas. cum miniaueritsubassasexomasoenogaro Fasiani perfundessed cuminum addes.

Deholeribus
[69] Ut omne holus smaragdinum fiat: omne holussmaragdinum fitsi cum nitro coquatur.

Pulmentariumad uentrem
[70] Betas minutas et porros requietos elixabisinpatina compones. teres pipercuminumsuffundes liquamenpassumutquaedam dulcedo sit. facias ut ferueat. cum ferbueritinferes.

[71]Similiter: polypodium in tepidam mittes. ubi mollierit rades etminutum cum pipere et cuminum tritum in patinam feruentem mittes etuteris.

[72]Aliter ad uentrem: facies betaciorum fasces. detergesne laues. ineorum medium nitrum asparges et adligas singulos fasces. mittes inaquam. cum coxeriscondies patinamcum eadem passum uel caroenum etcuminum et piper asparges et oleum modicum. ubi ferbueritpolypodiumet frusta nucum cum liquamine teres. feruentem patinam fundescooperies. statim depones ut uteris.

Aliterbetacios Uarronis
[73] Uarro: betaciossed nigrosquorumdetersas radices et mulso decoctas cum sale modico et oleo uel saleaqua et oleo in se coctas iusculum facere et potarimelius etiam siin eo pullus sit decoctus.

[74]Aliter ad uentrem: apios uirides cum suis radicibus lauabis etsiccabis ad solem. deinde albam et capita porrorum simul elixabis incaccabo nouoita ut aqua ad tertias deferueat. postea teres piperliquamen et aliquantum mellis umore temperabiset aquam apiorumdecoctorum colabis in mortarioet superfundes porris. cum simulferbuerit appones etsi libitum fueritapios adicies.

Aspharagos
[75]Aspharagos siccabisrursum in calidam summittascallosiores reddes.

Cucurbitas
[76]Gustum de cucurbitis: cucurbitas coctas expressas in patinamcompones. adicies in mortarium pipercuminumsilphi modicerutammodicumliquamine et aceto temperabis. mittes defritum modicum utcoloretur. ius exinanies in patinam. cum ferbuerint iterum ac tertiodepones et piper minutum asparges.

[77]Aliter cucurbitas iure colocasioram: cucurbitas coques ex aqua inmodum colocasiorum. teres pipercuminumrutamsuffundes acetumliquamentemperabis in caccabumcui adicies oleum modicum et eascucurbitas incisasexpressas in ius mittes ut ferueant. amuloobligaspiper asparges et inferes.

[78]Cucurbitas more Alexandrino: elixatas cucurbitas exprimissaleaspargesin patina compones. teres pipercuminumcoriandri semenmentam uiridemlaseris radicem. suffundes acetum. adicies caryotamnucleumteres. melleacetoliquaminedefrito et oleo temperabiset cucurbitas perfundes. cum ferbuerintpiper asparges et inferes.

[79]Aliter cucurbitas elixatas: ex liquamineoleomero.

[80]Aliter cucurbitas frictas: oenogaro simplici et pipere.

[81]Aliter cucurbitas elixatas et frictas: in patina componescuminatumsuperfundesmodico oleo super adiecto. feruere facies et inferes.

[82]Aliter cucurbitas frictas tritas: piperligusticumcuminumoriganumcepamuinumliquamen et oleum. amulo obligabis in patinaet inferes.

[83]Aliter cucurbitas cum gallina: duracinatuberapipercareumcuminumsilphicondimenta uiridiamentamapiumcoriandrumpuleiumcaryotammeluinumliquamenoleum et acetum.

Citrium
[84]Sil montanumsilphimentam siccamacetumliquamen.

Cucumeres
[85]Cucumeres rasossiue ex liquamine siue ex oenogarosine ructu etgrauitudine teneriores senties.

[86]Aliter cucumeres rasos: elixabis cum cerebellis elixiscumino etmelle modicoapii semineliquamine et oleo. ouis obligabispiperasparges et inferes.

[87]Aliter cucumeres: piperpuleiummel uel passumliquamen et acetum.interdum et silphi accedit.

[88]Pepones et melones: Piperpuleiummel uel passumliquamenacetum.interdum et silphi accedit.

Maluas
[89]Maluas minores elaeogaro ex liquamineoleoaceto.

[90]Maluas maiores in oenogaropiperliquaminecaroeno uel passo.

Cymas etcoliculos
[91] Cymas: cuminumsalemuinum uetusoleum. Siuolesaddes piper et ligusticummentamrutamcoriandrumfoliacoliculorumliquamenuinumoleum.

[92]Aliter: coliculos elixatos mediabissumma foliarum teres cumcoriandrocepacuminopiperepasso uel caroeno et oleo modico.

[93]Aliter: coliculi elixati in patina compositi condiuntur liquamineoleomerocumino. piper aspargesporrumcuminumcoriandrumuiridem super concides.

[94]Aliter: coliculi conditiut supracum elixis porris coquantur.

[95]Aliter: coliculos condies ut supraadmisces oliuas uirides et simulferueant.

[96]Aliter: coliculis conditis ut supra superfundes alicam elixam cumnucleis et uua passa. piper asparges.

Porros
[97]Porros maturos fieri: pugnum salisaquam et oleum: mixtum facies etibi coques et eximes. cum oleoliquaminemero et inferes.

[98]Aliter porros: opertos foliis coliculorum et in prunis coques utsupraet inferes.

[99]Aliter porros: in aqua coctos ut supraet inferes.

[100]Aliter porros: si in aqua elixati eruntfabae nondum conditaeplurimum admisce condituraein qua eos manducaturus es.

Betas
[101]Concides porrumcoriandrumcuminumuuam passamfarinam et omniain medullam mittes. ligabis et ita inferes ex liquamineoleo etaceto.

[102]Aliter betas elixas: ex sinapioleo modico et aceto bene inferuntur.

Holisera
[103]Holisera in fasciculum redacta a manu ex liquamineoleo et mero beneinferunturuel cum piscibus assis.

Rapas siuenapos
[104] Rapas siue napos elixatos exprimesdeinde terescuminum plurimumrutam minuslaser Parthicummelacetumliquamendefritum et oleum modice. feruere facies et inferes.

[105]Aliter rapas siue napos: elixasinferes. oleum superinstillabis. siuolesacetum adde.

Raphanos
[106]Raphanos cum piperatoita ut piper cum liquamine teras.

Holusmolle
[107] Holus molle ex holisatro: coctum ex aqua nitrataexpressum concides minutum et teres piperligusticumsatureiamsiccam cum cepa siccaliquamenoleum et uinum.

[108]Aliter holus molle: apium coques ex aqua nitrataexprimes etconcides minutatim. in mortario teres piperligusticumoriganumcepamuinumliquamen et oleum. coques in pultarioet sic apiumcommisces.

[109]Aliter holus molle ex foliis lactucarum cum cepis: coques ex aquanitrataexpressa concides minutatim. in mortario teres piperligusticumapii semenmentam siccamcepamliquamenoleum etuinum.

Attenzionequesta ricetta velenosa.


[110]Aliter holus molle: ne arescatsumma quaeque amputantur etpurgamenta et caules madefactos in aqua absinthi contegito.

Herbaerusticae
[111] Liquamineoleoaceto a manu uel in patina piperecuminobacis lentisci.

Urticae
[112]Urticam feminamsole in ariete positoaduersus aegritudinem sumessi uoles.

Intubae etlactucae
[113] Intuba ex liquamine et oleo modico mero cepaconcisa.

[114] Prolactucis uero hieme intuba ex embammate uel melle et aceto acri.

[115]Lactucas cum oxyporio et aceto et modico liquamine.

[116] Addigestionem et inflationem et ne lactucae laedant: cuminum unciasIIIgingiberis unciam Irutae uiridis unciam Idactyloram pinguiumscrupulos XIIpiperis unciam Imellis uncias IXcuminum autAethiopicum aut Syriacum aut Libycum. tundes cuminum et posteainfundes in aceto. cum siccaueritpostea melle omnia comprehendes.cum necesse fueritdimidium cochlearum aceto et liquamine modicomisces aut post cenam dimidium cochlearem accipies.

Cardui
[117]Carduos liquamineoleo et ouis concisis.

[118]Aliter carduos: rutammentamcoriandramfeniculumomnia uiridiateres. addes piperligusticummelliquamen et oleum.

[119]Aliter carduos elixos: pipercuminumliquamen et oleum.

Sphondyli
[120]Sphondyli fricti ex oenogaro simplici.

[121]Aliter: sphondyli elixi ex saleoleomerocoriandro uiridi concisoet pipere integro.

[122]Aliter: sphondylos elixos perfundes amulato infra scripto.

[123] Apiisemenrutammelpiper terespassumliquamen et oleum modice.amulo obligaspiper asparges et inferes.

[124]Aliter sphondylos: teres cuminumrutamliquamencaroenum modiceoleumcoriandrum uiridem et porrumet sphondylos inferes pro salso.

[125]Aliter: sphondylos elixatos praedurabismittes in caccabum oleumliquamenpiper. passum colorabis et obligas.

[126]Aliter: sphondylos oleum liquamen complebisuel oleo et saleassabis. piper asparges et inferes.

[127]Aliter: sphondylos elixatos conteres et neruos eorum eximes. deindecum eis alicam elixatam et oua conteres liquamenpiper. isicia exhis facies cum nucleis et pipere. in omento assabisoenogarocontinges et pro isiciis inferes.

Caroetaeseu pastinacae
[128] Caroetae frictae oenogaro inferuntur.

[129]Aliter caroetas: saleoleo puro et aceto.

[130]Aliter: caroetas elixatas concisas in cuminato oleo modico. coques etinferes. cuminatum coliculorum facies.

Salacattabia
[131]Salacattabia: pipermentamapiumpuleium aridumcaseumnucleospineosmelacetumliquamenouorum uitellaaquam recentem. panemex posca maceratum exprimescaseum bubulumcucumeres in caccabulocomponesinterpositis nucleis. mittes concisi capparis minuti ...iocusculis gallinarum. ius profundessuper frigidam collocabis etsic appones.

[132]Aliter salacattabia Apiciana: adicies in mortario apii semenpuleiumaridummentam aridamgingibercoriandrum uiridemuuam passamenucleatammelacetumoleum et uinum. conteres. adicies incaccabulo panis Picentini frustrainterpones pulpas pulliglandulashaedinascaseum Uestinumnucleos pineoscucumerescepas aridasminute concisas. ius supra perfundes. insuper niuem sub hora aspargeset inferes.

[133]Aliter salacattabia: panem Alexandrinum excauabisin poscamacerabis. adicies in mortarium pipermelmentamaliumcoriandrumuiridemcaseum bubulum sale conditumaquamoleum. insuper niuem etinferes.

Patinaepisciumholerumpomorum
[134] Patina cotidiana: cerebellaelixata teres. tum pipercuminumlaser cum liquaminecaroenumlacte et ouis ad ignem lenem uel ad aquam calidam coques.

[135]Aliter patina uersatilis: nucleosnuces fractastorres eas et terescum mellepipereliquaminelacte et ouis. olei modicum.

[136]Aliter patina: thyrsum lactucae teres cum pipereliquaminecaroenoaquaoleo. coquesouis obligabis. piper asparges et inferes.

[137]Aliter patina fusilis: accipies holisatrapurgaslauascoquesrefrigerabisrestringues. accipies cerebella IVeneruabiscoques.adicies in mortario piper scrupulos VIsuffundes liquamenfricabis.postea adicies cerebellafricabis iterum. adicies holisatra et simulconteres. postea franges oua VIIIadicias cyathum liquaminisuinicyathumpassi cyathumcontrita simul temperabis. patinam perunguesimpones in thermospodio. postea quod coctum fueritpiper asparges etinferes.

[138]Aliter patina de asparagis frigida: accipies asparagos purgatosinmortario fricabisaqua suffundesperfricabisper colum colabis. etmittes ficetulas curatas. teres in mortario piperis scrupulos sexadicies liquamenfricabis. uini cyathum Ipassi cyathum Imittesin caccabum olei uncias III. illic ferueant. perungues patinamin eaoua VI cum oenogaro miscescum suco asparagi impones cineri calidomittes impensm supra scriptam. tunc ficetulas compones. coquespiperasparges et inferes.

[139]Aliter patina de asparagis: adicies in mortario asparagorumpraecisurasquae proiciunturteressuffundes uinumcolas. terespiperligusticumcoriandrum uiridemsatureiamcepamuinumliquamen et oleum. sucum transferes in patellam perunctam etsiuoluerisoua dissolues ad ignemut obliget. piper minutum asparges.

[140]Patinam ex rusticis siue tamnis siue sinapi uiridi siue cucumere siuecoliculis ita facies: si uoluerissubsternes pulpas piscium uelpullorum.

[141]Aliter: patina de sabuco calida et frigida: accipies semen de sabucopurgabisex aqua decoquessuper colum exsiccabispatinam perungeset in patinam compones ad surcellum. adicies piperis scrupulos VI.suffunde liquamen. postea adicies liquaminis cyathum Iuini cyathumpassi cyathum. terestum in patinam mittes oleum uncias IVpones inthermospodio et facies ut ferueat. cum ferbueritfranges postea ouaVIagitabis et patinam sic obligabis. cum obligauerispiperasparges et inferes.

[142]Patinam de rosis: accipies rosas et exfoliabis. album tollesmittesin mortariumsuffundes liquamenfricabis. postea mittes liquaminiscyathum unum semiset sucum per colum colabis. accipies cerebellaquattuoreneruabis et teres piperis scrupulos VIII. suffundes exsucofricabis. postea oua VIII frangisuini cyathum unum semis etpassi cyathum Iolei modicum. postea patinam perunges et eam imponescineri calidoet sic impensam supra scriptam mittes. cum coctafuerit in thermospodiopiperis puluerem super asparges et inferes.

[143]Patina de cucurbitis: cucurbitas elixas et frictas in patinacomponescuminatum superfundesmodico oleo super adiecto. feruerefacias et inferes.

[144]Patina de apua: apuam lauasex oleo macerasin Cumana componesadicies oleumliquamenuinum. alligas fasciculos rutae et origaniet subinde fasciculos apobaptizabis. cum cocta fueritproiciesfasciculoset piper asperges et inferes.

[145]Patina de apua sine apua: pulpas piscis assi uel elixi minutatimfacies ita abundanterut patinam qualem uoles implere possit. terespiper et modicum rutaesuffundes liquamen quod satis erit et oleimodicumet commisces in patina cum pulpissic et oua crudaconfractaut unum corpus fiat. desuper leuiter compones urticasmarinasut non cum ouis misceantur. impones ad uaporemut cum ouisire non possint etcum siccauerintsuper aspargis piper tritum etinferes. ad mensam nemo agnoscet quid manducet.

[146]Patinam ex lacte: nucleos infundes et siccas. echinos recenteshabebis. accipies patinamet in eam compones singula infra scripta.mediana maluaram et betarum et porros maturosapiosholus molle etuiridia elixapullum carptum ex iure coctumcerebella elixaLucanicasoua dura per medium incisa. mittes longaones porcinos exiure Terentino farsoscoctosconcisosiecinera pullorumpulpaspiscis aselli frictiurticas marinaspulpas ostreorumcaseosrecentes. alternis componesnucleos et piper integrum asparges. iustale perfundes: piperligusticumapii semensilphi. coques. at ubicocta fueritlactem colascui cruda oua commiscesut unum corpusfiatet super illa omnia perfundes. cum cocta fuerit echinosrecentiorespiper asparges et inferes.

[147]Patinam Apicianam sic facies: frustra suminis coctipulpas pisciumpulpas pullificetulas uel pectora turdorum cocta et quaecumqueoptima fuerint. haec omnia concides diligenter praeter ficetulas. ouauero cruda cum oleo dissoluis. teres piperligusticumsuffundesliquamenuinumpassumet in caccabum mittis ut calefiatet amuloobligas. antea tamen pulpas concisas uniuersas illuc mitteset sicbulliat. atubi coctum fueritleuabis cum iure suo et in patellaalternis de trulla refundes cum piperis grana integra et nucleispineisita ut per singula coria substernas diploidemin laganumsimiliter. quotquot lagana posueristot trullas impensae desuperadicies. unum uero laganum fistula percuties et super impones. piperasparges. ante tamen illas pulpas ouis confractis obligabiset sicin caccabum mittes cum impensa. patellam aeneam qualem debes habereinfra ostenditur.

[148]Patina cotidiana: accipies frustra suminis coctapulpas pisciumcoctaspulpas pulli coctas. haec omnia concides diligenter. accipiespatellam aeneamoua confringes in caccabum et dissolues. adicies inmortarium piperligusticum. fricabissuffundes liquamenuinumparsumoleum modicereexinanies in caccabum. facies ut ferueat. cumferbuerit et obligas. pulpasquas subcultrastiin ius mittis.substerne diploides patinam aeneamet trullam plenam pulpaeetdisparges oleum. laganum pones similiter. quotquot lagana posueristot trullas impensae adicies. unum laganum fistula percuties. insuperficiem pones. a superficie uersas in discum. piper asperges etinferes.

[149]Patina uersatilis uice dulci: nucleos pineosnuces fractas etpurgatasattorrebis easteres cum mellepipereliquaminelacteouismodico mero et oleo.

[150]Patellam tyrotaricham ex quocumque salso uolueris: coques ex oleo.exossabis et cerebella coctapulpas pisciumiocuscula pullorumouaduracaseum mollem excaldatumhaec omnia calefacies in patella.teres piperligusticumoriganumrutae bacamuinummulsumoleum.patella ad lentum ignemut coquaturouis crudis obligabis.adordinabiscuminum minutum asparges et inferes.

[151]Patellam isiciatam: isicia de thursione: eneruabisconcidesminutatim. teres piperligusticumoriganumpetroselinumcoriandrumcuminumrutae bacammentam siccamipsum thursionem.isicia deformabis. uinumliquamenoleumcoques. coctum in patellamcollocabis. ius in ea facies: piperligusticumsatureiamcepamuinumliquamenoleum. patellam pones ut coquatur. ouis obligabispiper asparges et inferes.

[152]Patellam ex holisatro: elixas ex aqua nitrataexprimis in patellam.teres piperligusticumcoriandrumsatureiamcepamuinumliquamenacetumoleum. transferes in patellamcoquesamuloobligas. thymum et piper minutum asparges. et de quacumque herbasiuoluerisfacies ut supra.

[153]Patina de apua fricta: apuam lauasoua confringes et cum apuacommisces. adicies liquamenuinumoleum. facies ut ferueatet cumferbueritmittes apuam. cum duxeritsubtiliter uersas. facies utcoloretoenogarum simplex perfundes. piper asparges et inferes.

[154]Patina ex lagitis et cerebella: friges oua duracerebella elixas eteneruasgizeria pullorum coques. haec omnia diuides praeter piscem.compones in patina praemixtasalsum coctum in medio pones. terespiperligusticumsuffundes ut dulcis sit. piperatum mittes inpatinam. facies ut ferueat. cum ferbueritramo rutae agitabis etamulo obligabis.

[155]Patina mullorum loco salsi: mullos radesin patina munda componesadicies ... facies ut ferueat. cum ferbueritmulsum mittes autpassum. piper asparges et inferes.

[156]Patina piscium loco salsi: pisces qualeslibet curatos frigesinpatinam componesadicies olei quod satis est et salsum interpones.facies ut ferueat. cum ferbueritmittes mulsam et ius agitabis.

[157]Patina piscium: pisces qualeslibet rades et curatos mittes. cepassiccas Ascalonias uel alterius generis concides in patinam et piscessuper compones. adicies liquamenoleum. cum coctum fueritsalsumcoctum in medio pones. addendum acetum. asparges et coronam bubulam.

[158]Patellam Lucretianam: cepas pallacanas purgasuiridia earumproiciesin patinam concides. liquaminis modicumoleum et aquam.dum coquitursalsum crudum in medium ponis. at ubi cum salso propecocta fueritmelle cochleare aspargesaceti et defriti pusillum.gustas. si fatuum fueritliquamen adiciessi salsummellismodicumet coronam bubulam aspargeset bulliat.

[159]Patinam de lagitis: lagitas radeslauas. oua confringis et cumlagitis commiscis. adicies liquamenuinumoleum. facies ut ferueat.cum ferbueritoenogarum simplex perfundis. piper asperges etinferes.

[160]Patina zomoteganona: crudos quoslibet pisces in patina compones.adicies oleumliquamenuinum coctumfasciculum porricoriandri.dum coquiturteres piperligusticumorigani fasciculumfricabis.suffundes ius de suo sibioua cruda dissoluestemperas. elixaniesin patinamfacies ut obligetur. cum tenueritpiper aspergis etinferes.

[161]Patina solearum: soleas battues et curatas compones in patina.adicies oleumliquamenuinum. dum coquiturteres piperligusticumoriganumfricabissuffundes iusoua cruda et unumcorpus facies. super soleas refundeslento igni coques. cum duxeritpiper asparges et inferes.

[162]Patina de piscibus: piperis unciamcaroeni heminamconditi heminamolei uncias II.

[163]Patina de pisciculis: uuam passampiperligusticumoriganumcepamuinumliquamenoleum. transferes in patellam. cum coctafueritadicies in ipsam pisciculos coctos. amulo obligas et inferes.

[164]Patina de piscibus: denticemauratam et mugilem accipies piscescuratos subassabispostea eos in pulpas carpes. deinde ostreacurabis. adicies in mortarium piperis scrupulos VIsuffundesliquamenfricabis. postea adicies liquaminis cyathum unum. uinicyathum unum mittes in caccabum et olei uncias III et ostrea.oenogarum facies feruere. cum ferbueritpatinam perunges et pulpamsupra scriptam mittes et condituram de ostreis. facies ut ferueat.cum ferbueritfranges oua XIinfundes super ostrea. cumstrinxerintpiper asparges et inferes.

[165]Patina de pisce lupo: teres pipercuminumpetroselinumrutamcepammelliquamenpassumolei guttas.

[166]Patina de sorbis calida et frigida: accipies sorbapurgasinmortario fricabisper colum colabis. cerebella eneruabis quattuorcoctamittes in mortario piperis scrupulos VIIIsuffundes liquamenfricabis. adicies sorbain se contemperabisfrangis oua VIIIadicies cyathum liquaminis unum. patinam mundam perunges et inthermospodio poneset sic eam impensam mittesac subtus suprathermospodium habeat. cum cocta fueritpiper minutum aspargis etinferes.

[167]Patina de Persicis: Persica duriora purgabisfrustratim concideselixasin patina componesolei modicum superstillabis et cumcuminato inferes.

[168]Patina de piris: pira elixa et purgata e medio teres cum piperecuminomelIepassoliquamineoleo modico. ouis missis patinamfaciespiper super aspargis et inferes.

[169]Patina urticarum calida et frigida: urticam accipieslauascolasper columexsiccabis in tabulaeam concides. teres piperisscrupulos Xsuffundes liquamenfricabis. postea adicies liquaminiscyathos duosolei uncias VI. caccabus ferueat. cum ferbueritcoctamtolles ut refrigescat. postea patinam mundam perunguesfranges ouaocto et agitabis. perfundessubtus supra cinerem calidam habeat.coctam piper minutum asparges et inferes.

[170]Patina de cydoneis: mala Cydonia cum porrismelleliquamineoleodefrito coques et inferesuel elixata ex melle.

Minutal depiscibus uel isiciis
[171] Minutal marinum: pisces in caccabumadicies liquamenoleumuinumcocturam. porros capitatoscoriandrum minutatim concidesisiciola de pisce minuta facies etpulpas piscis cocti concerpisurticas marinas bene lotas mittes.haec omnia cum cocta fuerintteres piperligusticumoriganumfricabis. liquamen suffundesius de suo sibiexinanies in caccabum.cum ferbuerittractam confringes. obligas. cum ferbueritagitas.piper aspargis et inferes.

[172]Minutal Terentinum: concides in caccabum albamen de porris minutatimadicies oleumliquamencocturamisiciola uel deminuta et sictemperas ut tenerum sit. isicium Terentinum facies: inter isiciaconfectionem inuenies. ius tale facies: piperligusticumoriganumfricabis. suffundes liquamenius de suo sibiuino et passotemperabis. mittes caccabum. cum ferbuerittractam confringesobligas. piper aspergis et inferes.

[173]Minutal Apicianum: oleumliquamenuinumporrum capitatummentampisciculosisiciola minutatesticulos caponumglandulasporcellinashaec omnia in se coquantur. teres piperligusticumcoriandrum uiridem uel semen. suffundis liquamenadicies mellismodicum et ius de suo sibiuino et melle temperabis. facies utferueat. cum ferbuerittractam confringesobligascoagitas. piperaspargis et inferes.

[174]Minutal Matianum: adicies in caccabum oleumliquamencocturamconcides porrumcoriandrumisicia minuta. spatulam porcinam coctamtessellatim concides cum sua sibi tergilla. facies ut simulcoquantur. media coctura mala Matianapurgata intrinsecusconcisatessellatim mittes. dum coquiturteres pipercuminumcoriandrumuiridem uel semenmentamlaseris radicemsuffundis acetummelliquamendefritum modice et ius de suo sibiaceto modicotemperabis. facies ut ferueat. cum ferbuerittractam confringes etex ea obligas. piper asparges et inferes.

[175]Minutal dulce ex citriis: adicies in caccabo oleumliquamencocturamporrum capitatumconcides coriandrum minutatimspatulamporcinam coctamisiciola minuta. dum coquiturteres pipercuminumcoriandrum uiridem uel semenrutam uiridemlaseris radicemsuffundis acetumdefritumius de suo sibiaceto temperabis. faciesut ferueat. cum ferbueritcitrium purgatum intro forastessellatimconcisum et elixatum in caccabum mittes. tractam confringes et ex eaobligas. piper aspargis et inferes.

[176]Minutal ex praecoquis: adicies in caccabum oleumliquamenuinumconcides cepam. ascaloniam aridamspatulam porcinam coctamtesseratim concides. his omnibus coctis teres pipercuminummentamsiccamanethum. suffundis melliquamenpassumacetum modiceiusde suo sibitemperabis. praecoqua enucleata mittisfacies utferueantdonec percoquantur. tractam confringesex ea obligas.piper aspargis et inferes.

[177]Minutal ex iecineribus et pulmonibus leporis: inuenies inter leporesquemadmodum facies. adicies caccabum liquamenuinumoleumcocturamporrum et coriandrum concisumisicia minutaspatulamporcinam coctam tessellatim concisamet in eundem caccabum inmittes.dum coquiturteres piperligusticumoriganumius de suo sibiuino et passo temperabis. facies ut ferueat. cum ferbuerittractamconfringes et ex ea obligas. piper aspargis et inferes.

[178]Minutal ex rosis: eodem iure supra scriptosed passum plus adicies.

Tisanamuel sucum
[179] Tisanam sic facies: tisanam lauando fricasquamante diem infundes. impones supra ignem calidum. cum bullieritmittes olei satis et anethi modicum fasciculumcepam siccamsatureiam et coloefiumut ibi coquantur propter sucum. mittescoriandrum uiridem et salem simul tritum et facies ut ferueat. cumbene ferbuerittolles fasciculum et transferes in alterum caccabumtisanam sicne fundum tangat propter combusturam. lias et colas incaccabulo supra acronem coloefium. teres piperligusticumpuleiaridi modicumcuminum et silphi frictum ut bene tegatursuffundisacetumdefritumliquamenrefundis in caccabum sed coloefiumacronem. facies ut ferueat super ignem lentum.

[180]Tisanam barricam: infundis cicerlenticulampisam. defricas tisanamet cum leguminibus elixas. ubi bene bullieritolei satis mittis etsuper uiridia concidis porrumcoriandrumanethumfeniculumbetammaluamcoliculum mollem et uiridia minuta concisa in caccabummittis. coliculos elixas et teres feniculi semen satisoriganumsilphiligusticum. postquam triuerisliquamine temperabiset superlegumina refundisagites. coliculorum minutas super concidis.

Gustum
[181]Gustum uersatile: albas betas minutasporros requietosapiosbulboscochleas elixasgizeria pullorumaucellasisicia coques exiure. perungis patinam et folia maluarum substernis et praemixtaholera componis sic ut laxapermisces bulbos inuersosDamascenascochleasisiciaLucanicas breues concidisliquamineoleouinoaceto ponis ut ferueat. cum ferbueritteres piperligusticumgingiberpyrethrum modicumfricabissuffundiset facies utbulliat patina. oua complura confringis et ius mortarii reliquumcommouescomiscispatinam obligabis. dum ducitoenogarum ad eamsic facies: teres piperligusticumfricabissuffundis liquamen etuinumpasso temperabis uel uino dulce. temperabis in caccabulomittis olei modicum. facies ut ferueat. cum ferbueritamulo obligas.patinam uersas in lancemfolia maluarum ante tollisoenogaroprofundisinsuper piper aspargis et inferes.

[182]Gustum de holeribus: condies bulbos liquamineoleo et uino. cumcocti fuerintiecinera porcelli et gallinarum et ungellas etaucellas diuisas. haec omnia cum bulbis ferueant. cum ferbuerintteres piperligusticumsuffundis liquamenuinum et passumutdulce sitius de suo sibi suffundisreuocas in bulbos. cumferbuerintad momentum amulo obligas.

[183]Gustum de cucurbitis farsilibus: cucurbitas a latere subtiliter admodum tessellae oblongae decidas et excauas et mittis in frigidam.impensam ad eas sic facies: teres piperligusticumoriganumsuffundis liquamencerebella cocta teresoua cruda dissolues etmittes ut unum corpus efficias. liquamine temperabis et cucurbitassupra scriptas non plene coctas ex ea impensa implesde tessella suarecludissurclas et coctas eximes et frigis. oenogarum sic facies:teres piperligusticumsuffundis uinum et liquamenpassotemperabisolei modicum mittis in caccabum et facies ut ferueat. cumferbueritamulo obligaset cucurbitas frictas oenogaro perfundis etpiper aspargis et inferes.

[184]Gustum de praecoquiis: dureina primotica pusilla praecoquia purgasenucleasin frigidam mittisin patina componis. teres pipermentamsiccamsuffundis liquamenadicies melpassumuinum et acetum.refundis in patinam super praecoquiaolei modicum mittis et lentoigni ferueat. cum ferbueritamulo obligas. piper aspargis etinferes.

Pultes
[185]Pultes Iulianae sic coquuntur: alica purgata infundiscoques. faciesut ferueat. cum ferbueritoleum mittis. cum spissaueritliasdiligenter. adicies cerebella duo cocta et selibram pulpae quasi adisicia liataecum cerebellis teres et in caccabum mittis. terespiperligusticumfeniculi semensuffundis liquamen et uinummodicemittis in caccabum supra cerebella et pulpam. ubi satisferbueritcum iure misces. ex hoc paulatim alicam condieset adtrullam permisces et liasut quasi sucus uideatur.

[186]Pultes cum iure oenococti: pultes oenococti iure condiescopadiasimilam siue alicam coctam hoc iure condieset cum copadiis porcinisadponis oenococti iure conditis.

[187]Pultes tractogalatae: lactis sextarium et aquae modicum mittes incaccabo nouo et lento igni ferueat. tres orbiculos tractae siccas etconfringis et partibus in lac summittis. ne uraturaquam miscendoagitabis. cum cocta fueritut est super ignemmittis melle.

[188] Exmusteis cum lacte similiter faciessalem et oleum minus mittis.

[189]Pultes: alicam purgatam infundiscoques. dum ferbueritoleummittis. cum spissaueritadicies cerebella duo cocta et selibrampulpae quasi ad isicia liataecum cerebellis teres et in caccabummittes. teres piperligusticumfeniculi semensuffundis; liquamenet meri modicumet mittis in caccabam supra cerebella et pulpam. ubisatis ferbueritcum iure misces. ex hoc paulatim alicam condiesetlias ut quasi sucus uideatur.

Lenticula
[190]Lenticula ex sphondylis: accipies caccabum mundumadicies inmortarium pipercuminumsemen coriandrimentamrutampuleiumfricabissuffundis acetumadicies melliquamen et defritumacetotemperabisreexinanies in caccabo. sphondylos elixatos teres etmittis ut ferueant. cum bene ferbuerintobligas. adicies in boletarioleum uiridem.

[191]Lenticulam de castaneis: accipies caccabum nouumet castaneaspurgatas diligenter mittis. adicies aquam et nitrum modicefacies utcoquatur. cum coquiturmittis in mortario pipercuminumsemencoriandrimentamrutamlaseris radicempuleiumfricabis.suffundis acetummelliquamenaceto temperabiset super castaneascoctas refundis. adicies oleum. facies ut ferueat. cum beneferbuerittunticulabis ut in mortario teres. gustassi quid deestaddes. cum in boletar miserisaddes oleum uiridem.

[192]Aliter lenticulam: coquis. cum despumaueritporrum et coriandrumuiridem supermittis. teres coriandri semenpuleiumlaseris radicemsemen mentae et rutaesuffundis acetumadicies melleliquamineacetodefrito temperabisadicies oleumagitabis. si quid opusfueritmittis. amulo obligasinsuper oleum uiridem mittispiperaspargis et inferes.

Pisa
[193]Pisum coques. cum despumaueritporrumcoriandrum et cuminum supramittis. teres piperligusticumcareumanethumocymum uiridemsuffundis liquamenuino et liquamine temperabis. facies ut ferueat.cum ferbueritagitabis. si quid defueritmittis et inferes.

[194]Pisam farsilem: coques. cui oleum mittis. accipies abdomenet mittisin caccabum liquamen et porrum capitatumcoriandrum uiridem. imponisut coquatur. isicia minuta facies quadrataet coques simul turdosuel aucellas uel de pullo conciso et cerebella prope cocta cumiuscello coques. Lucanicas assaspetasonem elixasporros ex aquacoquesnucleorum heminam frigis. teres piperligusticumoriganumgingiberius abdominis fundislias. angularem accipiesqui uersaripotestet omentis tegis. oleo perfundisdeinde nucleos aspargis etsupra pisam mittis ut tegas fundum angulariset sic componis suprapetasonis pulpasporrosLucanicas concisas. iterum pisamsupermittis. item alternis aptabis obsoniaquousque impleaturangularis. nouissime pisam admittisut intus omnia contineat. coquesin furno uel lento igni imponisut ducat ad se deorsum. oua durafacies; uitella eiciesin mortario mittis cum pipere albonucleismelleuino candido et liquamine modico. teres et mittis in uas utferueat. cum ferbuerit pisam mittis in lancemet hoc iure perfundis.hoc ius candidum appellatur.

[195]Pisum Indicum: pisum coques. cum despumaueritporrum et coriandrumconcidis et mittis in caccabum ut ferueat. et accipies sepiasminutassic quomodo sunt cum atramento suout simul coquantur.adicies oleumliquamen et uinumfasciculum porri et coriandri.facies ut coquantur. cum coctum fueritteres piperligusticumoriganumcarei modicumsuffundis ius de suo sibiuino et passotemperabis. sepias minutatim concidis et in pisum mittis. piperasparges.

[196]Pisum coquesagitabis et mittis in frigidam. cum refrigeraueritdeinde agitabis. concidis cepam minutatim et albamentum ouioleo etsale condiesaceti modicum adicies. in boletari uitellum oui cocticolasinsuper oleum uiridem mittis et inferes.

[197]Pisam Uitellianam siue fabam: pisam coqueslias. teres piperligusticumgingiberet super condimenta mittis uitella ouorumquaedura coxerismellis uncias IIIliquamenuinum et acetum. haecomnia mittis in caccabum et condimenta quae triuisti. adiecto oleoponis ut ferueat. condies pisamlias si aspera fuerit. melle mittiset inferes.

[198]Aliter pisa siue faba: ubi despumaueritteres melliquamencaroenumcuminumrutamapii semenoleum et uinum. tutunculabis.cum pipere trito et cum isiciis inferes.

[199]Aliter pisam siue fabam: despumatam subtrito lasare Parthicoliquamen et caroeno condies. oleum modice superfundis et inferes.

[200]Pisam adulteram uersatilem: coques pisam. cerebella uel aucellas uelturdos exossatos a pectoreLucanicasiecineragizeria pullorum incaccabum mittisliquamenoleum. fasciculos porri capitaticoriandrum uiridem concidiset cum cerebellis coques. teres piperligusticum et liquamen.

[201]Pisam siue fabam Uitellianam: pisam siue fabam coques. cumdespumaueritmittis porrumcoriandrum et flores maluarum. dumcoquiturteres piperligusticumoriganumfeniculi semensuffundis liquamen et uinum in caccabumadicies oleum. cumferbueritagitas. oleum uiridem insuper mittis et inferes.

Conchicla
[202]Conchicla cum faba: coques. teres piperligusticumcuminumcoriandram uiridemsuffundis liquamenuino et liquamine temperabismittis in caccabumadicies oleum. lento igni ferueat et inferes.

[203]Conchiclam Apicianam: accipies Cumanam mundamubi coques pisumcuimittis Lucanicas concisasisiciola porcinapulpaspetasonem. terespiperligusticumoriganumanethumcepam siccamcoriandrumuiridemsuffundis liquamenuino et liquamine temperabis. mittis inCumanamcui adicies oleumpungis ubique ut combibat oleum. ignilento coques ita ut ferueat et inferes.

[204]Conchiclam de pisa simplici: pisam coques. cum despumaueritfasciculum porri et coriandri mittis. dum coquiturteres piperligusticumoriganumfasciculumde suo sibifricabissuffundisliquamine temperabismittis. super adicies oleumet lento igniferueatet inferes.

[205]Conchicla Commodiana: pisam coques. cum despumaueritteres piperligusticumanethumcepam siccamsuffundis liquamenuino etliquamine temperabis. mittis in caccabum ut combibat. deinde oua IVsoluesin sextarium pisae mittisagitasmittis in Cumanamadignem ponis ut ducatet inferes.

[206]Aliter conchiclam sic facies: concidis pullum minutatim. liquamineoleo et uino ferueat. concidis cepamcoriandrum minutumcerebellaeneruatamittes in eundem pullum. cum coctus fueritleuas etexossas. concides minutatim cepam et coriandrumcolas ibi pisamcoctam non conditam. accipies conchiclarempro modo componis uarie.deinde teres pipercuminumsuffundis ius de suo sibi. item inmortario oua duo dissoluestemperasius de suo sibi suffundis pisaeintegrae elixaeuel nucleis adornabiset lento igni feruere facieset inferes.

[207]Aliter conchicla: conchiclatus pullus uel porcellus exossatus:exossas pullum a pectorefemora eius iungis in porrectumsurculoalligaset impensam paras. et farcies alternis pisam lotamcerebellaLucanicas et cetera. teres piperligusticumoriganum etgingiberliquamen suffundispasso et uino temperabis. facies utferueat etcum ferbueritmittis modice. et impensam cum condierisalternis in pullo componisomento tegis et in operculo deponis et infurnum mittisut coquantur paulatimet inferes.

Tisanam etalicam
[208] Alicam uel sucum tisanae sic facies: tisanam uelalicam lauando fricasquam ante diem infundis. imponis supra ignemcalidum. cum bullieritmittis olei satis et anethi modicumfasciculumcepam siccamsatureiam et colyphiumut ibi coquanturpropter sucum. mittis coriandrum uiridem et salem simul tritum etfacies ut ferueat. cum bene ferbuerittollis fasciculum ettransferes in alterum caccabum tisanam sic ne fundum tangat proptercombusturam. lias bene et colas in caccabo super acronem colyphium.teres piperligusticumpulei aridi modicumcuminumsilphi frictumut bene tegatur. suffundis melacetumdefritumliquamenrefundisin caccabum super colyphium acronem. facies ut ferueat super ignemlentum.

[209]Aliter tisanam: infundis cicerlenticulampisam. defricas tisanamet cum leguminibus elixas. ubi bene bullieritolei satis mittis etsuper uiridia concidis porrumcoriandrumanethumfeniculum mollem.haec uiridia minuta concisa in caccabum mittis. coliculos elixas etteres feniculi semen satisoriganumsilphiligusticum. postquamtriuerisliquamine temperas et super legumina refundis. agitas.coliculorum minutas super concidis.

Fabaciaeuirides et Baianae
[210] Fabaciae uirides ex liquamineoleocoriandro uiridicumino et porro conciso coctae inferuntur.

[211]Aliter: fabaciae frictae ex liquamine inferuntur.

[212]Aliter: fabaciae ex sinapi tritomellenucleisrutacumino etaceto inferuntur.

[213]Baianas elixas minutatim concidis. rutaapio uiridiporroacetooleoliquaminecaroeno uel passo modico inferes.

FaenumGraecum
[214] Faenum Graecum ex liquamineoleo et uino.

Faseoli etcicer
[215] Faseoli uirides et cicer ex salecuminooleo et meromodico inferuntur.

[216]Aliter faseolus siue cicer: frictos ex oenogaro et pipere gustabis.et elixati sumpto semine cum ouis in patellafeniculo uiridepipereet liquamine et caroeno modico pro salso inferunturuel simpliciterut solet.

Instruthione
[217] In struthione elixo: pipermentamcuminumassumapii semendactylos uel caryotasmelacetumpassumliquamen et oleum modice. et in caccabo facies ut bulliat. amuloobligaset sic partes struthionis in lance perfundiset desuperpiper aspargis. si autem in condituram coquere uoluerisalicamaddis.

[218]Aliter in struthione elixo: piperligusticumthymum aut satureiammelsinapeacetumliquamen et oleum.

In grueuel anateperdiceturturepalumbocolumbo et diuersisauibus
[219] Gruem uel anatem lauas et ornas et includis in olla.adicies aquamsalemanethumdimidia coctura decoquesdumobdureturleuas et iterum in caccabum mittis cum oleo et liquaminecum fasciculo origani et coriandri. prope cocturam defritum modicemittisut coloret. teres piperligusticumcuminumcoriandrumlaseris radicemrutamcaroenummelsuffundis ius de suo sibiaceto temperas. in caccabo reexinanies ut calefiatamulo obligabis.imponis in lance et ius perfundis.

[220] Ingruein anate uel in pullo: pipercepam siccamligusticumcuminumapii semenpruna Damascena enucleatamulsumacetumliquamendefritumoleum et coques. gruem cum coquiscaput eiusaqua quam non contingatsed sit foris ab aqua. cum cocta fueritdesabano calido inuolues gruem et caput eius trahe. cum neruissequeturut pulpae uel ossa remaneantcum neruis enim manducare nonpotest.

[221]Gruem uel anatem ex rapis: lauasornas et in olla elixabis cum aquasale et anetho dimidia coctura. rapas coquesut exbromari possint.leuabis de ollaet iteram lauabiset in caccabum mittis anatem cumoleo et liquamine et fasciculo porri et coriandri. rapam lotam etminutatim concisam desuper mittisfacies ut coquatur. modica cocturamittis defritum ut coloret. ius tale parabis: pipercuminumcoriandrumlaseris radicemsuffundis acetum et ius de suo sibireexinanies super anatem ut ferueat. cum ferbueritamulo obligabiset super rapas adicies. piper aspargis et adponis.

[222]Aliter in gruem uel anatem elixam: piperligusticumcuminumcoriandrum siccummentamoriganumnucleoscaryotamliquamenoleummelsinape et uinum.

[223]Aliter gruem uel anatem: assas eas de hoc iure perfundis: terespiperligusticumoriganumliquamenmelaceti modicum et olei.ferueat bene. mittis amulum et supra ius rotulas cucurbitae elixaeuel colocasiae ut bulliant. si sunt et ungellae coques et iecinerapullorum in boletari. piper minutum adspargis et inferes.

[224]Aliter in grue uel anate elixa: piperligusticumapii semenerucamet coriandrammentamcaryotammelacetumliquamendefritum etsinape. idem facietet si in caccabo assas.

In perdiceet attagena et in turture elixis
[225] Piperligusticumapiisemenmentammyrtae bacas uel uuam passammeluinumacetumliquamen et oleum. uteris frigido.

[226]Perdicem cum pluma sua elixabis et madefactam depilabis. occisaperdix potest ex iure coquine indurescat; si dierum fueritelixacoqui debet.

[227] Inperdice et attagena et in turture: piperligusticummentamrutaesemenliquamenmerum et oleum. calefacies.

Inpalumbiscolumbis
[228] In assis: piperligusticumcoriandrumcareumcepam siccammentamoui uitellumcaryotammelacetumliquamenoleum et uinum.

[229]Aliter elixis: pipercareumapii semenpetroselinumcondimentamoretariacaryotammelacetumuinumoleum et sinape.

[230]Aliter: piperligusticumpetroselinumapii semenrutamnucleoscaryotammelacetumliquamensinape et oleum modice.

[231]Aliter: piperligusticumlaser uiuumsuffundis liquamenuino etliquamine temperabiset mittis super columbum uel palumbum. piperaspersum inferes.

Ius indiuersis auibus
[232] Pipercuminum frictumligusticummentamuuam passam enucleatam aut Damascenamel modice. uino myrteotemperabisacetoliquamen et oleo. calefacies et agitabis apio etsatureia.

[233]Aliter ius in auibus: piperpetroselinumligusticummentam siccamcneci flosuino suffundisadicies Ponticam uel amygdala tostamelmodicumuino et acetoliquamine temperabis. oleum in pultariumsuper ius mittiscalefaciesius agitabis apio uiridi et nepeta.incaraxas et perfundis.

[234] Iuscandidum in auem elixam: piperligusticumcuminumapii semenPonticam uel amygdala tosta uel nuces depilatasmel modicumliquamenacetum et oleum.

[235] Iusuiride in auibus: pipercareumspicam Indicamcuminumfoliumcondimenta uiridia omne genusdactylummelacetumuinum modiceliquamen et oleum.

[236] Iuscandidum in ansere elixo: pipercareumcuminumapii sementhymumcepamlaseris radicemnucleos tostosmelacetumliquamen etoleum.

[237] Adaues hircosas omni genere: piperligusticumthymummentam aridamcaluamcaryotammelacetumuinumliquamenoleumdefritumsinape.

[238] Auemsapidiorem et altiliorem facies et ei pinguedinem seruabissi eamfarina oleo subacta contextam in furnum miseris.

[239]Aliter auem: in uentrem eius fractas oliuas nouas mittis et consutamsic elixabisdeinde coctas oliuas eximens.

InPhoenicoptero
[240] Phoenicopterum eliberaslauasornasincludis in caccabumadicies aquamsalemanethum et aceti modicum.dimidia coctura alligas fasciculum porri et coriandriut coquatur.prope cocturam defritum mittiscoloras. adicies in mortarium pipercuminumcoriandrumlaseris radicemmentamrutamfricabissuffundis acetumadicies caryotamius de suo sibi perfundis.reexinanies in eundem caccabumamulo obligasius perfundis etinferes.

[241] Idemfacies et in psittaco.

[242]Aliter: assas auemteres piperligusticumapii semensesamumfrictumpetroselinummentamcepam siccamcaryotam. melleuinoliquamineacetooleo et defrito temperabis.

[243] Auesomnes ne liquescant: cum plumis elixare omnibus melius erit. priustamen extenterantur per guttur uel e naui ... assublata.

[244]Anserem elixum calidum ex iure frigido Apiciano: teres piperligusticumcoriandri semenmentamrutamrefundis liquamen etoleum modicetemperas. anserem elixum feruentem sabano mundoexsiccabisius perfundis et inferes.

[245] Inpullo elixo ius crudum: adicies in mortarium anethi semenmentamsiccamlaseris radicemsuffundis acetumadicies caryotamrefundisliquamensinapis modicum et oleumdefrito temperas et sic mittis.

[246]Pullum anethatum: mellis modiceliquamine temperabis. leuas pullumcoctum et sabano mundo siccascaraxas et ius scissuris infundisutcombibatet cum combiberitassabis et suo sibi iure pinnis tangis.piper aspersum inferes.

[247]Pullum Parthicum: pullum aperies a naui et in quadrato ornas. terespiperligusticumcarei modicum. suffunde liquamen. uino temperas.componis in Cumana pullum et condituram super pullum facies. laser etuinum interdas. dissolues et in pullum mittis simul et coques. piperaspersum inferes.

[248]Pullum oxyzomum: olei acetabulum maioremsatis modiceliquaminisacetabulum minoremaceti acetabulum perquam minorempiperisscrupulos sexpetroselinum scrupulumporros fascioulum.

[249]Pullum Numidicum: pullum curaselixasleuaslaser ac piper etassas. teres pipercuminumcoriandri semenlaseris radicemrutamcaryotamnucleossuffundis acetummelliquamen et oleumtemperabis. cum ferbueritamulo obligaspullum perfundispiperaspergis et inferes.

[250]Pullum laseratum: pullum aperies a nauilauabisornabis et inCumana ponis. teres piperligusticumlaser uiuumsuffundisliquamenuino et liquamine temperabiset mittis in pullum. coctussi fueritpiper aspersum inferes.

[251]Pullum paroptum: laseris modicumpiperis scrupulos sexoleiacetabulumliquaminis acetabulumpetroselini modice.

[252]Pullum elixum ex iure suo: teres pipercuminumthymi modicumfeniculi semenmentamrutamlaseris radicemsuffundis acetumadicies caryotam et teres. melleacetoliquamine et oleotemperabis. pullum refrigeratum et mittis siccatumquem perfusuminferes.

[253]Pullum elixum cum cucurbitis elixis: iure supra scriptoadditosiniapiperfundis et inferes.

[254]Pullum elixum cum colocasiis elixis: supra scripto iure perfundis etinferes. facis et in elixa et in ...

[255]....oliuis columbadibusnon ualde ita ut laxamentum habeatnedissiliat dum coquitur in ollasubmissus in sportella. cumbullieritfrequenter leuas et ponis ne dissiliat.

[256]Pullus Uardanus: pullum coques iure hoc: liquamineoleouinofasciculum porricoriandrisatureiae. cum coctus fueritterespipernucleos cyathos duos et ius de suo sibi suffundis etfasciculos proicies. lac temperaset reexinanies in mortarium suprapullumut ferueat. obligas eundem albamentis ouorum tritisponis inlance et iure supra scripto perfundis. hoc ius candidum appellatur.

[257]Pullum Frontonianum: pullum praeduracondies liquamineoleo mixtocui mittis fasciculum anethiporrisatureiae et coriandri uiridiset coques. ubi coctus fueritleuabis eumin lance defritoperunguespiper aspargis et inferes.

[258]Pullus tractogalatus: pullum coques liquamineoleouinocui mittisfasciculum coriandricepam. deindecum coctus fueritleuabis eumde iure suo et mittis in caccabum nouum lac et salem modicummel etaquae minimum. ponis ad ignem lentum ut tepescattractum confringiset mittis paulatimassidue agitasne uratur. pullum illic mittisintegrum uel carptumuersabis in lancequem perfundis ius tale:piperligusticumoriganumsuffundis mel et defritum modicum et iusde suo sibi temperas. in caccabulo facies ut bulliat. cum bullieritamulo obligas et inferes.

[259]Pullus farsilis: pullum sicuti liquaminatum a ceruice expedies. terespiperligusticumgingiberpulpam caesamalicam elixamterescerebellum ex iure coctumoua confringis et commiscisut unumcorpus efficias. liquamine temperas et oleum modice mittispiperintegrumnueleos abundantes. fac impensam et imples pullum uelporcellumita ut laxamentum habeat.

[260]Similiter in capo facies. ossibus eiectis coques.

[261]Pullus leucozomus. accipies pullum et ornas ut supra. aperies illum apectore. accipiat aquam et oleum Spanum abundans. agitatur ut ex seamulet et umorem consumat. posteacum coctus fueritquodcumqueporri remanserit inde leuas. piper aspargis et inferes.

Uuluaesterilescallumlabellicodiculae et ungellae
[262] Uuluaesteriles: laser Cyrenaicum uel Parthicumaceto et liquaminetemperatum adpones.

[263] Inuulua et sterile: piperapii semenmentam siccamlaseris radicemmelacetum et liquamen.

[264]Uuluae et steriles: pipereliquaminelasere Parthico adponis.

[265]Uuluae steriles: piperliquamine et condito modico adponis.

[266]Callumlabellicodiculaeungellae: cum pipereliquaminelasereadponis.

[267]Uuluam ut tostam faciesin cantabro inuolue et postea in muriammitte et sic coque.

Sumen
[268]Sumen elixasde cannis surclassale adspargis et in furnum mittisuel in craticulam. subassas. teres piperligusticumliquamenmeroet passoamulo obligas et sumen perfundis.

[269]Sumen plenum: teritur pipercareumechinus salsusconsuitur et siccoquitur. manducatur cum allecesinapi.

Ficatum
[270]In ficato oenogarum: piperthymumligusticumliquamenuinummodiceoleum.

[271]Aliter: ficatum praecidis ad cannaminfundis in liquamine. piperligusticumbacas lauri duas. inuolues in omento et in craticulaassas et inferes.

Ofellae
[272]Ofellas Ostienses: designans ofellas in cuteita ut cutis sicremaneatteres piperligusticumanethumcuminumsilphiumbacamlauri unamsuffundis liquamenfricasin angularem refundis simulcum ofellis. ubi requieueritin condimentis biduo uel triduo ponissurclas decussatimet in furnum mittis. cum coxeris ofellasquasdesignauerasseparabis et teres piperligusticumsuffundisliquamen et passum modicumut dulce fiat. cum ferbueritius amuloobligas. ofellas satias et inferes.

[273]Ofellas Apicianas: ofellas exosasin rotundum complicassurclasadfurnum admoues. postea praedurasleuas ut umorem exspuat. incraticula igni lento exsiccabisita ne urantur. teres piperligusticumcyperiscuminumliquamen et passo temperabiscum hociure ofellas in caccabum mittis. cum coctae fuerintleuas et siccassine iurepipere aspersoet inferes. si pingues fuerintcumsurclastollis cutem.

[274]Potest et de abdomine huiusmodi ofellas facere.

[275]Ofellae aprogineo more: ex oleoliquamine condiunturet mittitureis condimentumcum coctae fuerint. et super adicitur hiscum infoco suntcondituraet denuo bulliunt. piper tritumcondimentummelliquamenamulumcum iam bulliunt. et sine liquamine et oleoelixanturcoquuntur et sic pipere perfunduntur. ius supra scriptumet sic bulliunt.

[276]Aliter ofellae: recte friguntur ut paene assae reddantur. liquaminissummi cyathumaquae cyathumaceti cyathumolei cyathum. simulmixtis et immissis in patellam fictilemfrigis et inferes.

[277]Aliter ofellas: in sartagine abundanti oenogaro. piper asparges etinferes.

[278]Aliter ofellas: ofellae prius sale et cumino infusae in aquam rectefriguntur.

Assaturae
[279]Assaturam: assam a furno simplicem salis plurimi conspersam cum melleinferes.

[280]Aliter assaturas: petroselini scrupulos sexlaser scrupulos sexgingiberis scrupulos sexlauri bacas quinquecondimentilaserisradicem scrupulos sexorigani scrupulos sexcyperis scrupulos sexcosti modicepyrethri scrupulos tresapii seminis scrupulos VIpiperis scrupulos XIIliquaminis et olei quod sufficit.

[281]Aliter assaturas: myrtae siccae bacam extenteratam cum cuminopiperemelliquamendefrito et oleo tereset feruefactum amulas.carnem elixam sale subassatam perfundispiper aspargis et inferes.

[282]Aliter assaturas: piperis scrupulos sexligusticum scrupulos sexpetroselinum scrupulos sexapii semen scrupulos VIanethi scrupulossexlaseris radicem scrupulos VIasareos scrupulos VIpyrethrimodicecyperis scripulos VIcarei scrupulos VIcumini scrupulosVIgingiberis scrupulos VIliquaminis heminamolei acetabulum.

[283]Assaturas in collare: elixatur et infunditur in fretali pipercondimentummelliquamenet attorretur in clibano quousquecoquatur. elixum uero collaresi uolessine conditura assasetsiccum calidum perfundis.

In elixamet copadia
[284] Ius in elixam omnem: piperligusticumoriganumrutamsilphiumcepam siccamuinumcaroenummelacetumoleimodicum. persiccatam et sabano expressam elixam perfundis.

[285] Iusin elixam: piperpetroselinumliquamenacetumcaryotamcaepulllamolei modicum. perfundis calido iure.

[286] Iusin elixam: teres piperrutam aridamfeniculi semencepamcaryotamliquamen et oleum.

[287] Iuscandidum in elixam: piperliquamenuinumrutamcepamnucleosconditummodicum de buccellis maceratis unde stringatoleum. cumcoxeritius perfundis.

[288]Aliter ius candidum in elixam: pipercareumligusticumthymumoriganumcaepullamdactylummelacetumliquamenoleum.<P.[289] In copadiis ius album: pipercuminumligusticumrutae semenDamascenas. infundis uinumoenomeli et aceto temperabisthymo etorigano.

[290]Aliter ius candidum in copadiis: piperthymumcuminumapii semenfeniculummentambacam myrtaeuuam passam. mulso temperas.agitabis ramo satureiae.

[291] Iusin copadiis: piperligusticumcareummentamnardostachyumfoliumoui uitellummelmulsamacetumliquamen et oleum.agitabis satureia et porroamulabis.

[292] Iusalbum in copadiis: piperligusticumcuminumapii sementhymumnucleos infusosnuces infusas et purgatasmelacetumliquamen etoleum.

[293] Iusin copadiis: piperapii semencareumsatureiamcneci floscaepullamamygdala tostacaryotamliquamenoleumsinapismodicum. defrito coloras.

[294] Iusin copadiis: piperligusticumpetroselinumcaepullamamygdalatostadactylummelacetumliquamendefritumoleum.

[295] Iusin copadiis: oua dura incidispipercuminumpetroselinumporrumcoctummyrtae bacasplusculum melacetumliquamenoleum.

[296] Inelixam anethatum crudum: piperanethi semenmentam siccamlaserisradicemsuffundis acetumadicies caryotammelliquamensinapismodicumdefritooleo temperabis. et hoc in collari porcino.

[297] Iusin elixam allecatum: piperligusticumcareumapii sementhymumcaepullamdactylumallecem colatum. melle et uinum temperas. apiumuiridem incisum super aspargisoleum mittis et inferes.

Uentricula
[298]Uentrem porcinum bene exinaniesaceto et salepostea aqua lauasetsic hanc impensam imples: pulpam porcinam tunsam tritamita uteneruiata commisceas cerebella tria et oua crudacui nucleosinfundis et piper integrum mittis et hoc iure temperas. teres piperligusticumsilphiumanesumgingiberrutae modicumliquamenoptimum et olei modicum. reples aqualiculum sic ut laxamentum habeatne dissiliat in coctura. surclas ambas et in ollam bullientemsummittis. leuas et pungis acune crepet. cum ad dimidias coctumfueritleuas et ad fumum suspendis ut coloretur. et denuo eumperelixabisut coqui possitdeinde liquaminemerooleo modicoetcultello aperies et cum liquamine et ligustico adponis.

[299]Uentrem ut tostum facias: in cantabro inuoluepostea in muriammittis et sic coque.

Lumbi etrenes
[300] Lumbuli assi ita fiunt: aperiuntur in duas partes itaut expansi sintet aspergitur eis piper tritumnuclei et coriandrumconcisumminutatim factum et semen feniculi tritum. deinde lumbulirecluduntur assi et consuuntur et inuoluuntur omento et sicpraedurantur in oleo et liquamineinde assantur in clibano uelcraticula.

Perna
[301]Pernamubi eam cum caricis plurimis elixaueris et tribus laurifoliisdetracta cute tessellatim incidis et melle complebis. deindefarinam oleo subactam contexes et ei corium reddis utcum farinacocta fueriteximas furno ut est et inferes.

[302]Pernae cocturam: ex aqua cum caricis cocta simpliciterut soletinlata cum buccelliscaroeno uel condito. melius si cum musteis.

[303]Petasonem ex musteis: petasonem elixas cum bilibre hordei et caricisXXV. cum elixatus fueritdecarnas et aruillam illius candentiuatillo uris et melle contingis. quod meliusmissum in furnum etmelle oblinas. cum coloraueritmittis in caccabum passumpiperfasciculum rutaemerumtemperas. cum fuerit temperatumdimidium inpetasonem perfundis et aliam partem piperatibuccellas musteorumfractas perfundis. cum sorbuerintquod mustei recusauerintpetasonirefundis.

[304]Laridi coctura: tectum aqua cum multo anetho coquesoleum modicumdistillabis et modicum salis.

Iecinerasiue pulmones
[305] Iecinera haedina uel agnina sic coques: aquammulsam facieset ouapartem lactis admiscis eis ut incisa iecinerasorbeant. coques ex oenogaropiper asperso et inferes.

[306]Aliter in pulmonibus: ex lacte lauas pulmones et colas quod caperepossunt et infringes oua dua crudasalis grana paucamellisligulamet simul commiscis et imples pulmones. elixas et concidis.teres pipersuffundis liquamenpassummerum. pulmones confrigis ethoc oenogaro perfundis.

Dulciadomestica et melcae
[307] Dulcia domestica: palmulas uel dactylosexcepto seminenuce uel nucleis uel pipere trito infercies. saleforis contingisfrigis in melle coctoet inferes.

[308]Aliter dulcia: musteos Afros optimos rades et in lacte infundis. cumbiberintin furnum mittisne arescantmodice. eximes eos calidosmelle perfundiscompungis ut bibant. piper aspargis et inferes.

[309]Aliter dulcia: siligineos rasos frangiset buccellas maiores facies.in lacte infundisfrigis et in oleomel superfundis et inferes.

[310]Dulcia piperata: mittis melmerumpassumrutam. eo mittis nucleosnucesalicam elixatam. concisas nuces Auellanas tostas adiciesetinferes.

[311]Aliter dulcia: pipernucleosmelrutam et passum terescum lacteet tracta coques. coagulum coque cum modicis ouis. perfusum melleaspersum inferes.

[312]Aliter dulcia: accipies similamcoques in aqua calidaita utdurissimam pultem faciasdeinde in patellam expandis. cumrefrixeritconcidis quasi dulcia et frigis in oleo optimo. leuasperfundis melpiper aspargis et inferes. melius fecerissi lac proaqua miseris.

[313]Tyropatinam: accipies lacaduersus quod patinam aestimabistemperabis lac cum melle quasi ad lactantiaoua quinque ad sextariummittissi ad heminamoua tria. in lacte dissolues ita ut unumcorpus faciasin Cumana colas et igni lento coques. cum duxerit adsepiper adspargis et inferes.

[314] Ouaspongia ex lacte: oua quattuorlactis heminamolei unciam in sedissoluisita ut unum corpus facias. in patellam subtilem adiciesolei modicumfacies ut bulliatet adicies impensam quam parasti.una parte cum fuerit coctumin disco uertesmelle perfundispiperadspargis et inferes.

[315]Melcas: cum pipere et liquamineuel saleoleo et coriandro.

Bulbos
[316]Bulbos oleoliquamineaceto inferesmodico cumino adsperso.

[317]Aliter: bulbos tundis atque ex aqua coquesdeinde oleo frigis. iussic facies: thymumpuleiumpiperoriganummelacetum modice etsi placetet modice liquamen. piper aspargis et inferes.

[318]Aliter: bulbos elixos in pultarium pressosmittis thymumoriganummelacetumdefritumcaryotamliquamen et oleum modice. piperadspargis et inferes.

[319]Uarro: si quid de bulbis dixiin aquam qui Ueneris ostium quaeruntdeinde ut legitimis nuptiis in cena ponuntursed et cum nucleispineis aut cum erucae suco et pipere.

[320]Aliter: bulbos frictos oenogaro inferes.

Fungifarnei uel boleti
[321] Fungi farnei: elixicalidiexsiccatioenogaropipere accipiunturita ut piper cum liquamine teras.

[322] Infungis farneis: pipercaroenumacetum et oleum.

[323]Aliter fungi farnei: elixi ex saleoleomerocoriandro concisoinferuntur.

[324]Boletos fungos: caroenumfasciculum coriandri uiridis. ubiferbueritexempto fasciculo inferes.

[325]Boletos aliter: calyculos eorum liquamine uel sale aspersos inferunt.

[326]Boletos aliter: thyrsos eorum concisos in patellam nouam perfundisaddito pipereligusticomodico melle. liquamine temperabis. oleummodice.

Tubera
[327]Tubera radiselixassale aspergiset surculo infiges. subassasetmittes in caccabum oleumliquamencaroenumuinumpiper et mel.cum ferbueritamulo obligas. tubera exornas et inferes.

[328]Aliter tubera: elixas et asperso sale in surculis adfigis etsubassas. et mittes in caccabum liquamenoleum uiridemcaroenumuinum modice et piper confractum et mellis modicum et ferueat. cumferbueritamulo obligaset tubera compungesut combibant illud.exornas. cum bene sorbuerintinferes. si uolueriseadem tuberaomento porcino inuolues et assabis et sic inferes.

[329]Aliter tubera: oenogarumpiperligusticumcoriandrumrutamliquamenmeluinumoleum modice. calefacies.

[330]Aliter tubera: pipermentamrutammeloleumuinum modicum.calefacies et inferes.

[331]Aliter tubera: elixa cum porrodeinde salepipercoriandroconcisomerooleo modico inferes.

[332]Aliter tubera: pipercuminumsilphimentamapiumrutammelacetum uel uinumsalem uel liquamen et oleum modice.

Incolocasio
[333] In colocasio: pipercuminumrutammelliquamenolei modicum. cum ferbueritamulo obligas.

Cochleas
[334]Cochleas lacte pastas: accipies cochleasspongizabismembranamtollesut possint prodire. adicies in uas lac et salem uno dieceteris diebus lac per seet omni hora mundabis stercus. cum pastaefuerintut non possint se retrahere ex oleo friges. mittesoenogarum. similiter et pulte pasci possunt.

[335]Cochleas: sale puro et oleo assabis cochleas. lasereliquaminepipereoleo suffundis.

[336]Cochleas assas: liquaminepiperecuminosuffundes assidue.

[337]Aliter cochleas: uiuentes in lac siligineum infundes; ubi pastaefuerintcoques.

Oua
[338]Oua frixa: oenogarata.

[339] Ouaelixa: liquamineoleomero uel ex liquaminepiperelasere.

[340] Inouis hapalis: piperligusticumnucleos infusos. suffundes melacetumliquamine temperabis.

Inapro
[341] Aper ita conditur: spongiaturet sic aspergitur eisalcuminum tritumet sic manet. alia die mittitur in furnum. cumcoctus fueritperfunditur piper tritumcondimentum aprunummelliquamencaroenum et passum.

[342]Aliter in apro: aqua marina cum ramulis lauri aprum elixas quousquemadescat. corium ei tolles. cum salesiniapiaceto inferes.

[343]Aliter in apro: teres piperligusticumoriganumbacas myrtaeextenterascoriandrumcepassuffundes meluinumliquamenoleummodicecalefaciesamulo obligas. aprum in furno coctum perfundes.hoc et in omne genus carnis ferinae facies.

[344] Inaprum assum iura feruentia facies sic: pipercuminum frictumapiisemenmentamthymumsatureiamcneci flosnucleos tostos uelamygdala tostameluinumliquamen acetabulumoleum modice.

[345]Aliter in aprum assum iura feruentia: piperligusticumapii semenmentamthymumnucleos tostosuinumacetumliquamen et oleummodice. cum ius simplex bullierittunc triturae globum mittes etagitas cepam et rutae fasciculos. Si uolueris pinguius facereobligasi uisalbo ouorum liquidomoues paulatimaspargis pipertritum et inferes.

[346] Iusin aprum elixum: piperligusticumcuminumsilphioriganumnucleoscaryotammelsinapeacetumliquamen et oleum.

[347] Iusfrigidum in aprum elixum: pipercareumligusticumcoriandri semenfrictumanethi semenapii sementhymumoriganumcaepullammelacetumsinapeliquamenoleum.

[348]Aliter ius frigidum in aprum elixum: piperligusticumcuminumanethi semen et thymumoriganumsilphi modicumerucae semenplusculumsuffundes merumcondimenta uiridia modicacepamPonticas uel amygdala frictadactylummelacetummerum modicumcoloras defritoliquamenoleum.

[349]Aliter in apro: teres piperligusticumoriganumapii semenlaseris radicemcuminumfeniculi semenrutamliquamenuinumpassum. facies ut ferueat. cum ferbueritamulo obligas. aprum introforas tanges et inferes.

[350]Perna apruna ita impletur Terentina: per articulum pernae palummittes ita ut cutem a carne separesut possit condimentum accipereper cornulumut uniuersa impleatur. teres piperbacam laurirutam.Si uoluerislaser adiciesliquamen optimumcaroenum et oleiuiridis guttas. cum impleta fueritconstringitur illa pars quaimpleta est ex lino et mittitur in zemam. elixatur in aqua marina cumlauri turionibus et anetho.

Inceruo
[351] Ius in ceruum: teres piperligusticumcareumoriganumapii semenlaseris radicemfeniculi semenfricabissuffundes liquamenuinumpassumoleum modice. cum ferbueritamuloobligas. ceruum coctum intro foras tanges et inferes.

[352] Inplatone similiter et in omne genus uenationis eadem conditura uteris.

[353]Aliter: ceruum elixabis et subassabis. teres piperligusticumcareumapii semensuffundes melacetumliquamenoleum.calefactum amulo obligas et carnem perfundes.

[354] Iusin ceruo: piperligusticumcaepullamoriganumnucleoscaryotasmelliquamensinapeacetumoleum.

[355]Ceruinae conditura: pipercuminumcondimentumpetroselinumcepamrutammelliquamenmentampassumcaroenum et oleum modice. amuloobligascum iam bulliit.

[356] luraferuentia in ceruo: piperligusticumpetroselinumcuminum.suffundes nucleos tostos aut amygdalamelacetumuinumoleummodiceliquamenet agitabis.

[357]Embamma in ceruinam assam: pipernardostachyumfoliumapii semencepam aridamrutam uiridemmelacetumliquamen adiectumcaryotamuuam passam et oleum.

[358]Aliter in ceruum assum iura feruentia: piperligusticumpetroselinumDamascena maceratauinummelacetumliquamenoleummodice. agitabis porro et satureia.

Incaprea
[359] Ius in caprea: piperligusticumcareumcuminumpetroselinumrutae semenmelsinapeacetumliquamen et oleum.

[360] Iusin caprea assa: pipercondimentumrutamcepammelliquamenpassumoleum modice. amulum iam bulliet.

[361]Aliter ius in caprea: pipercondimentumpetroselinumoriganummodicumrutamliquamenmelpassum et olei modicum. amuloobligabis.

Inouifero
[362] Ius in ouifero feruens: piperligusticumcuminummentam siccamthymumsilphisuffundes uinoadicies Damascenamaceratameluinumliquamenacetumpassum ad coloremoleum.agitabis fasciculo origani et mentae siccae.

[363] Iusin uenationibus omnibus elixis et assis: piperis scrupulos VIIIrutamligusticumapii semeniuniperumthymummentam aridamscrupulos senospulei scrupulos III. haec omnia ad leuissimumpuluerem rediges et in uno commisces et teres. adicies in uasculummelle quod satis eritet his uteris cum oxygaro.

[364] Iusfrigidum in ouifero: piperligusticumthymumcuminum frictumnucleos tostosmelacetumliquamen et oleum. piper aspergis.

Bubulasiue uitellina
[365] Uitellina fricta: piperligusticumapiisemencuminumoriganumcepam siccamuuam passammelaectumuinumliquamenoleumdefritum.

[366]Uitulinam siue bubulam cum porriscydoneis uel cepis uel colocaseis:liquamenpiperlaser et olei modicum.

[367] Inuitulinam elixam: teres piperligusticumcareumapii semensuffundes melacetumliquamenoleum. calefaciesamulo obligas etcarnem perfundes.

[368]Aliter in uitulina elixa: piperligusticumfeniculi semenoriganumnucleoscaryotammelacetumliquamensinapi et oleo.

In haedouel agno
[369] Copadia haedina siue agnina: pipereliquaminecoques. cum faseolis faratariisliquaminepiperelaserecuminofrictobuccellis panis et oleo modico.

[370]Aliter haedinam siue agninam excaldatam: mittes in caccabum copadia.cepamcoriandrum minutum succidesteres piperligusticumcuminumliquamenoleumuinum. coquesexinanies in patinaamulo obligas.

[371]Aliter haedinam siue agninam excaldatam: a crudo trituram mortarioaccipere debetcaprina autem cum coquitur accipit trituram.

[372]Haedum siue agnum assum: haedi cocturam: ubi cum ex liquamine et oleocoxerisincisum infundes in piperelasereliquamineoleo modiceet in craticula assabis. eodem iure continges. piper asparges etinferes.

[373]Aliter haedum siue agnum assum: piperis semunciamasareos scrupulosVIgingiberis modicumpetroselini scrupulos VIlaseris modiceliquaminis optimi heminamolei acetabulum.

[374]Haedus siue agnus syringiatus: exossatur diligenter a gulasic ututer fiatet intestina eius integra exinanianturita ut in caputintestina sufflenturet per nouissimam partem stercus exinanibitur.aqua lauantur diligenter et sic implentur admixto liquamineet abumeris consuitur et mittitur in clibanum. cum coctus fueritperfunditur ius bulliens: lactepiper tritumliquamencaroenumdefritum modicesic et oleumet iam bullienti mittis amulum. uelcerte mittitur in retiaculo uel in sportella et diligenterconstringitur et bullienti zemae cum modico salis summittitur. cumbene illic tres undas bullieritleuaturet denuo bullit cum umoresupra scripto. bulliente conditura perfunditur.

[375]Aliter haedus siue agnus syringiatus: lactis sextarium unummellisuncias IVpiperis unciam Isalis modicumlaseris modicum. in iusipsius oleum acetabulumliquaminis acetabulummellis acetabulumdactylos tritos octouini boni heminamamulum modice.

[376]Haedus siue agnus cradus: oleo piper fricabis et asparges foris salempurum multo cum coriandri semine. in fumum mittisassatum inferes.

[377]Haedum siue agnum Tarpeianum: antequam coquaturornatus consuitur.piperrutamsatureiamcepamthymum modicumet liquamine collueshaedummacerabis; in furno in patella quae oleum habeat cumpercoxeritperfundes in patella impensamteres satureiamcepamrutamdactylosliquamenuinumcaroenumoleum. cum bene duxeritimpensamin disco ponespiper asparges et inferes.

[378]Haedum siue agnum pasticum: mittes in furnum. teres piperrutamcepamsatureiamDamascena enucleatalaseris modicumuinumliquamenet oleum. uinum feruens colluitur in discoex acetosumitur.

[379]Haedum laureatum ex lacte: haedum curasexossasinteranea eius cumcoagulo tolleslauas. adicies in mortarium piperligusticumlaseris radicembacas lauri duaspyrethri modicumcerebella duouel tria. haec omnia teressuffundes liquamentemperabis ex sale.super trituram colas lactis sextarios duosmellis ligulas duas. hacimpensa intestina reples; et super haedum componis in gyroet omentocharta cooperiessurclas. in caccabum uel patellam compones haedumadicies liquamenoleumuinum. cum ad mediam cocturam ueneritterespiperligusticumet ius de suo sibi suffundes. mittes defritimodicumteresreexinanies in caccabum. cum percoctus fueritexornasamulo obligas et inferes.

Inporcello
[380] Porcellum farsilem duobus generibus: curasagutture extenterasa ceruice ornas. antequam praeduressubaperiesauriculam sub cutemmittes impensam Terentinam in uesicam bubulam etfistulam auiarii rostro uesicae alligabisper quam exprimes in auremquantum ceperit. postea charta praecludes et infiblabis etpraeparabis aliam impensam. sic facies: teres piperligusticumoriganumlaseris radicem modicumsuffundes liquamenadiciescerebella coctaoua crudaalicam coctamius de suo sibi fueritaucellasnucleospiper integrumliquamine temperas. implesporcellumcharta obduras et fiblas. mittes in furnum. cum coctusfueritexornasperunges et inferes.

[381]Aliter porcellum: salemcuminumlaser.

[382]Porcellum liquaminatum: de porcello eicis utriculumita ut aliquaepulpae in eo remaneant. teres piperligusticumoriganumsuffundesliquamenadicies unum cerebellumoua duomisces in se. porcellumpraeduratum implesfiblabisin sportella feruenti ollae summittis.cocto fiblas tollesut ius ex ipso manare possit. piper aspersuminferes.

[383]Porcellum elixum farsilem: de porcello utriculum eiciespraeduras.teres piperligusticumoriganumsuffundes liquamencerebellacocta quod satis sitsimiliter oua dissoluesliquamine temperabisfarcimina cocta integra praecides. sed ante porcellum praeduratumliquamine delauasdeinde implesinfiblasin sportella feruentiollae summittes. coctum spongizas sine pipere inferes.

[384]Porcellum assum tractomelinum: porcellum curatum a guttureextenterassiccas. teres piperis unciammeluinumimpones utferueattractam siccatam confringes et partibus caccabo permisces.agitabis surculo lauri uiridistam diu coquesdonec lenis fiat etimpinguet. hac impensa porcellum implessurclasobduras chartainfurnum mittesexornas et inferes.

[385]Porcellum lacte pastum elixum calidum iure crudo Apiciano: adicies inmortarium piperligusticumcoriandri semenmentamrutamfricabissuffundes liquamenadicies meluinumet liquamen.porcellum elixum feruentem sabano mundo siccatum perfundes etinferes.

[386]Porcellum Uitellianum: porcellum ornas quasi aprumsale aspargesinfurno assas. adicies in mortarium piperligusticumsuffundesliquamenuino et passo temperabis. in caccabo cum oleo pusillumferueat. et porcellum assum iure aspergesita ut sub cute iusrecipiat.

[387]Porcellum Flaccianum: porcellum ornas in modum aprisale asperges etin furnum mittes. dum coquituradicies in mortarium piperligusticumcareumapii semenlaseris radicemrutam uiridemfricabissuffundes liquamen; uino et passo temperabis. in caccabocum olei modico ferueat. amulo obligas. porcellum coctum ab ossibustangesapii semen teres ita ut fiat puluisasperges et inferes.

[388]Porcellum laureatum: porcellum exossasquasi oenogaratum ornaspraeduras. laurum uiridem in medio franges satisin furno assasetmittes in mortarium piperligusticumcareumapii semenlaserisradicembacas lauri. fricabissuffundes liquamenet uino et passotemperabis. adicies in caccabo cum olei modicout ferueat. obligas.porcellum lauro eximes et ius ab ossa tanges et inferes.

[389]Porcellum Frontinianum: exossaspraedurasornas. adicies incaccabum liquamenuinumobligas fasciculum porrianethimediacoctura mittes defritum. coctum leuas et siccum mittes. piperasparges et inferes.

[390]Porcellum oenococtum: porcellum praedurasornas. adicies in caccabumoleumliquamenuinumaquamobligas fasciculum porricoriandri;media coctura colorabis defrito. adicies in mortarium piperligusticumcareumoriganumapii semenlaseris radicemfricabissuffundes liquamenius de suo sibiuino et passo temperabisexinanies in caccabum. facies ut ferueat. cum ferbueritamuloobligas. porcellum compositum in patina perfundespiper asparges etinferes.

[391]Porcellum Celsinianum: ornasinfundes pipererutacepasatureiasuco suo et oua infundes per auriculamet ex pipereliquamineuinomodico in acetabulum temperaset sumes.

[392]Porcellum assum: teres piperrutamsatureiamcepamouoramcoctorum medialiquamenuinumoleumconditum. bulliat. condituraporcellum in boletari perfundes et inferes.

[393]Porcellum hortulanum: porcellus hortulanus exossatur per gulam inmodum utris. mittitur in eo pullus isiciatus particulatim concisusturdificetulaeisicia de pulpa suaLucanicaedactyli exossatifabriles bulbicochleae exemptaemaluaebetaeporriapiumcauliculi elixicoriandrumpiper integrumnucleioua XVsuperinfundunturliquamen piperatum. oua mittantur trita etconsuitur et praeduratur. in furno assatur. deinde a dorso scindituret iure hoc perfunditur: piper teriturrutaliquamenpassummeloleum modicum. cum bullieritamulum mittitur.

[394] Iusfrigidum in porcellum elixum ita facies: teres pipercareumanethumoriganum modicenucleos pineossuffundes acetumliquamencaryotammelsinape factumsuperstillabis oleumpiper asparges etinferes.

[395]Porcellum Traianum sic facies: exossas porcellum et aptabis sicutioenococtum et ad fumum suspendeset adpendeaset quantum adpendeastantum salis in ollam mittes. et elixas ut coquaturet siccum inlance inferes pro salso recente.

[396] Inporcello lactante: piperis unciam Iuini heminamolei optimiacetabulum maiusliquaminis acetabulumaceti acetabulum minus.

Leporem
[397]Leporem madidum: in aqua praecoquitur modicedeinde componitur inpatinaac coquendus oleo in furnoet cum prope sit coctus ex aliooleo. pertangito de conditura infra scripta: teres pipersatureiamcepamrutamapii semenliquamenlaseruinum et modice olei.aliquotiens uersaturin ipsa percoquitur conditura.

[398] Itemaliam ad eum impensam: cum prope tolli debeatteres piperdactylumlaseruuam passamcaroenumliquamenoleum. suffundes etcumbullieritpiper asparges et inferes.

[399]Leporem farsum: nucleos integrosamygdalanuces siue glandesconcisaspiperis grana solidapulpam de ipso lepore. et ouisfractis obligaturde omento porcino in furno. sic iterum impensamfacies: rutampiper satiscepamsatureiamdactylosliquamencaroenum uel conditumdiu combulliat donec spissetet sicperfunditur. sed lepus in piperato liquamine et lasere maneat.

[400] Iusalbum in assum leporem: piperligusticumcuminumapii semenouiduri medium. trituram colligis et facies globum ex ea. in caccabulocoques liquamenuinumoleumacetum modicecaepullam concisampostea globulum condimentorum mittes et agitabis origano uelsatureia. si opus fueritamulas.

[401]Aliter in leporem: ex sanguine et iecinere et pulmonibus leporinisminutal: adicies in caccabum liquamen et oleumcocturamporrum etcoriandrum minutatim concidesiecinera et pulmones in caccabummittes. cum cocta fuerintteres pipercuminumcoriandrumlaserisradicemmentamrutampuleiumsuffundes acetumadicies iecineraleporum et sanguinemteres. mel et de suo sibiaceto temperabisexinanies in caccabumpulmones leporum minutatim concisos in eundemcaccabum mittes. facies ut ferueat. cum ferbueritamulo obligaspiper asparges et inferes.

[402]Aliter leporem ex suo iure: leporem curasexossasornasmittes incaccaboadicies oleumliquamencocturamfasciculum porricoriandrumanethum. dum coquituradicies in mortarium piperligusticumcuminumcoriandri semenlaseris radicemcepam aridammentamrutamapii semenfricabissuffundes liquamenadicies melius de suo sibidefritoaceto temperabis. facies ut ferueat. cumferbueritamulo obligabis. exornasius perfundesasparges etinferes.

[403]Leporem Passenianum: leporem ourasexossas extensum ornassuspendesad fumum. cum coloraueritfacies ut dimidia coctura coquatur. leuasasparges salemassasoenogaro tangesadicies in mortarium piperligusticumfricabissuffundes liquamenuino et liquaminetemperabis. in caccabum adicies oleum modicum. facies ut ferueat. cumferbueritamulo obligas. leporem assum a dorso tangispiperasparges et inferes.

[404]Leporem isiciatum: eandem condituram condies pulpamnucleos infusosadmiscesomento teges uel chartacolliges lacinias et surcla.

[405]Leporem farsilem: leporem curasornasquadratum imponis. adicies inmortarium piperligusticumoriganumsuffundes liquamenadiciesiecinera gallinaram coctacerebella coctapulpam concisamouacruda trialiquamine temperabis. omento teges et charta et surclas.lento igni subassas. adicies in mortarium piperligusticumfricabissuffundes liquamenuino et liquamine temperabis. facies utferueat. cum ferbueritamulo obligaset leporem subassatumperfundes. piper asparges et inferes.

[406]Aliter leporem elixum: ornasadicies in lance oleumliquamenacetumpassumcepam concides et rutam uiridemthymum subcultratumet sic adpones.

[407]Leporis conditura: teritur piperrutacaepulla et iecur leporisliquamencaroenumpassumolei modicum. amulum cum bullit.

[408]Leporem pipere sicco sparsum: et hunc praecondies sicut haedumTarpeianum. antequam coquaturornatus suitur. piperrutamsatureiamcepamthymum modicumliquamine colluespostea in furnumcoques et impensam talem circumsparges: piperis semunciamrutamcepamsatureiamdactylos IVuuam passam ustam super uatillum:uinumoleumliquamencaroenum. frequenter tangitur ut condituramsuam omnem tollatpostea ex pipere sicco in disco sumitur.

[409]Aliter leporem conditum: coques ex uinoliquamineaquasinapimodicoanethoporro cum capillo suo. cum se coxeritcondies:pipersatureiamcepae rotundumdactylosDamascenae duouinumliquamencaroenumolei modice. stringatur amulomodicum bulliat.conditura lepus in patina perfunditur.

Glires
[410]Glires: isicio porcinoitem pulpis ex omni membro glirium tritocumpiperenucleislasereliquamine farcies glireset sutos in tegulapositos mittes in furnum aut farsos in clibano coques.

Inlocusta
[411] Ius in locusta et cammaris: indura cepam pallacanamconcisam ...e ius: piperligusticumcareumcuminumcaryotammelacetumuinumliquamenoleumdefritum. hoc ius adicito sinapi inelixuris.

[412]Locustas assas sic facies: aperiuntur locustaeut assoletcum testasua et infunditur eis piperatumcoriandratumet sic in craticulaassantur. cum siccauerintadicies ius in craticula quotienssiccauerint quousque assantur beneinferes.

[413]Locusta elixa cum cuminato: piperligusticumpetroselinummentamsiccamcuminum plusculummelacetumliquamen. si uolesfolium etmalabathrum addes.

[414]Aliter locusta: isicia de cauda eius sic facies: folium nociuum priusdemes et elixasdeinde pulpam concidescum liquaminepipere etouis isicia formabis.

[415] Inlocusta elixa: pipercuminumrutammelacetumliquamen et oleum.

[416]Aliter in locusta: piperligusticumcuminummentamrutamnucleosmelacetumliquamen et uinum.

Intorpedine
[417] In torpedine: teritur piperrutacaepulla arida.melliquamenpassumuinum modiceolei boni guttas. cum bullirecoeperitamulo obligas.

[418] Intorpedine elixa: piperligusticumpetroselinummentamoriganumoui mediummelliquamenpassumuinumoleum. si uolesaddessinapeacetum. si calidum uoluerisuuam passam addes.

Inlolligine
[419] In lolligine in patina: teres piperrutammelmodicumliquamencaroenumolei guttas.

[420] Inlolligine farsile: piperligusticumcoriandrumapii semenouiuitellummelacetumliquamenuinum et oleum. obligabis.

Insepiis
[421] In sepia farsili: piperligusticumapii semencareummelliquamenuinumcondimenta coctiua. calefacieset sicaperies sepiam et perfundes.

[422] Sicfarcies eam sepiam coctam: cerebella elixa eneruiata teres cum pipercui commisces oua cruda quod satis eritpiper integrumisiciaminutaet sic consues et in bullientem ollam mittes ita ut coireimpensa possit.

[423]Sepias elixas a balineo: in frigidam missas cum piperelasereliquaminenucleisoua et condies ut uoles.

[424]Aliter sepias: piperligusticumcuminumcoriandrum uiridemmentamaridamoui uitellummelliquamenuinumacetum et oleum modicum.et ubi bullierit amulo obligas.

Inpolypo
[425] In polypo: pipereliquaminelasere inferes.

Inostreis
[426] In ostreis: piperligusticumoui uitellumacetumliquamenoleum et uinum. si uolueriset mel addes.

In omnegenus conchyliorum
[427] In omne genus conchyliorum: piperligusticumpetroselinummentam siccamcuminum plusculummelliquamen. si uolesfolium et malabathrum addes.

Inechino
[428] In echino: accipies pultarium nouumoleum modicumliquamenuinum dulcepiper minutum. facies ut ferueat. cumferbueritin singulos echinos mittesagitabister bulliat. cumcoxerispiper asparges et inferes.

[429]Aliter in echino: pipercoctum modicementam siccammulsumliquamenspicam Indicam et folium.

[430]Aliter in echino: solum mittes in aqua calidacoquesleuasinpatella componesaddes foliumpipermelliquamenolei modiceouaet sic obligas. in thermospodio coquespiper asparges etinferes.

[431] Inechino salso: echinum salsum cum liquamine optimocaroenopiperetemperabis et adpones.

[432]Aliter: echinis salsis liquamen optimum admisceset quasi recentesapparebuntita ut a balneo sumi possint.

Inmytulis
[433] In mytulis: liquamenporrum concisumcuminumpassumsatureiamuinum. mixtum facies aquatius et ibi mytuloscoques.

In sardacordulamugile
[434] In sardis: sardam farsilem sic facereoportet: sarda exossaturet teritur puleiumcuminumpiperis granamentamnucesmel. impletur et consuitur. inuoluitur in charta etsic supra uaporem ignis in operculo componitur. conditur ex oleocaroenoallece.

[435]Sarda ita fit: coquitur sarda et exossatur. teritur pipereligusticothymooriganorutacaryotamelle. et in uasculo ouisincisis ornatur impensa. uinum modiceacetumdefritum et oleumuiridem.

[436] Iusin sarda: piperoriganummentamcepamaceti modicum et oleum.

[437] Iusin sarda: piperligusticummentam aridamcepam coctammelacetumoleum. perfundesasperges ouis duris concisis.

[438] Iusin cordula assa: piperligusticumapii semenmentamrutamcaryotammelacetumuinum et oleum.

[439]Conuenit et in sarda.

[440] Iusin mugile salso: piperligusticumcuminumcepammentamrutamcaluamcaryotam melacetumsinape et oleum.

[441]Aliter ius in mugile salso: piperoriganumerucammentamrutamcaluamcaryotammeloleumacetum et sinape.

[442] Iusin siluroin pelamyde et in thynno salsis: piperligusticumcuminumcepammentamrutamcaluamcaryotammelacetumsinapeoleum.

[443] Iusin mullo Taricho: piperrutamcepamdactylumsinapi tritocommisces echinooleoet sic perfundes piscem frictum uel assatum.

[444]Salsum sine salso: iecur coquestereset mittes piper aut liquamenaut salem. addes oleum. iecur leporis aut haedi aut agni aut pulliet si uolueris in formella piscem formabis. oleum uiridem supraadicies.

[445]Aliter uice salsi: cuminumpiperliquamen tereset passum modiceuel caroenum et nuces tritas plurimas misces et simul conteres et insalsare defundes. oleum modice superstillabis et inferes.

[446]Aliter salsum sine salso: cuminum tantum quantum quinque digitistollispiperis ad dimidium eius et unam spicam alei purgatam teresliquamen superfundesoleum modice superstillabis. hoc aegrumstomachum ualde reficit et digestionem facit.

EmbractumBaianum
[447] Embractum Baianum: ostreas minutassphondylosurticas in caccabum mittesnucleos tostos concisosrutamapiumpipercoriandrumcuminumpassumliquamencaryotamoleum.

Inpiscibus
[448] Ius in pisce frixo: piscem quemlibet curaslauasfriges. teres pipercuminumcoriandri semenlaseris radicemoriganumrutamfricabissuffundes acetumadicies caryotammeldefritumoleumliquamentemperabisrefundes in caccabum. faciesut ferueat. cum ferbueritpiscem frictum perfundespiper aspergeset inferes.

[449] Iusin pisce elixo: piperligusticumcuminumcaepullamoriganumnucleoscaryotammelacetumliquamensinapeoleum modice; iuscalidum si uelisuuam passam.

[450]Aliter in pisce elixo: teres piperligusticumcoriandrum uiridemsatureiamcepamouorum uitella coctapassumacetumoleum etliquamen.

[451] Iusin pisce elixo: piscem curabis diligentermittes in mortarium salemcoriandri semenconteres beneuolues eumadicies in patinamcooperiesgypsabiscoques in furno. cum coctus fuerittollesaceto acerrimo asperges et inferes.

[452]Aliter ius in pisce elixo: cum curaueris piscemadicies insartaginem coriandri semenaquamanethum uiridem et ipsum piscem.cum coctus fueritasperges aceto et inferes.

[453] IusAlexandrinum in pisce asso: pipercepam siccamligusticumcuminumoriganumapii semenpruna Damascena enucleatamulsumacetumliquamendefritumoleumet coques.

[454]Aliter ius Alexandrinum in pisce asso: piperligusticumcoriandrumuiridemuuam passam enucleatamuinumpassumliquamenoleumetcoques.

[455]Aliter ius Alexandrinum in pisce asso: piperligusticumcoriandrumuiridemcepamDamascena enucleatapassumliquamenacetumoleumet coques.

[456] Iusin gongro asso: piperligusticumcuminum frictumoriganumcepamsiccamouorum uitella coctauinummulsumacetumliquamendefritumet coques.

[457] Iusin cornutam: piperligusticumoriganumcepamuuam passamenucleatamuinummelacetumliquamenoleumet coques.

[458] Iusin mullos assos: piperligusticumrutammelnucleosacetumuinumliquamenoleum modice. calefacies et perfundes.

[459]Aliter ius in mullos assos: rutammentamcoriandrumfeniculumomnia uiridiapiperligusticummelliquamen et oleum modice.

[460] Iusin pelamyde assa: piperligusticumoriganumcoriandrum uiridemcepamuuam passam enucleatampassumacetumliquamendefritumoleumet coques.

[461] Hocius conuenit et in elixa. si uiset mel addes.

[462] Iusin percam: piperligusticumcuminum frictumcepampruna Damascenaenucleatauinummulsumacetumoleumdefritumet coques.

[463] Iusin pisce rubellione: piperligusticumcareumserpyllumapiisemencepam siccamuinumpassumacetumliquamenoleum. amuloobligas.

Inmurenam
[464] Ius in murena assa: piperligusticumsatureiamcrocomagmacepapruna Damascena enucleatauinummulsumacetumliquamendefritumoleumet coques.

[465]Aliter ius in murena assa: piperligusticumpruna Damascenauinummulsumacetumliquamendefritumoleumet coques.

[466]Aliter ius in murena assa: piperligusticumnepetam montanamcoriandri semencepamnucleos pineosmelacetumliquamenoleumet coques.

[467]Aliter ius in murena elixa: piperligusticumanethumapii semenrhus Syriacumcaryotammelacetumliquamenoleumsinapedefritum.

[468]Aliter ius in murena elixa: piperligusticumcareumapii semencoriandrummentam aridamnucleos pineosrutammelacetumuinumliquamenoleum modice. calefacies et amulo obligas.

[469] Iusin murena elixa: piperligusticumcareumcuminumnucleoscaryotamsinapemelacetumliquamen et oleum et defritum.

[470] Iusin lacertos elixos: piperligusticumcuminumrutam uiridemcepammelacetumliquamenoleum modice. cum bullieritamulo obligas.

[471] Iusin pisce elixo: piperligusticumpetroselinumoriganumcepamaridammelacetumliquamenuinumoleum modice. cum bullieritamulo obligaset in lance inferes.

[472] Iusin pisce asso: piperligusticumthymumcoriandrum uiridemmelacetumliquamenuinumoleumdefritum. calefacies et agitabisrutae surculo et obligabis amulo.

[473] Iusin thynno: pipercuminumthymumcoriandrumcepamuuam passamacetummeluinumliquamenoleum. calefaciesamulo obligabis.

[474] Iusin thynno elixo: piperligusticumthymumcondimenta mortariacepamcaryotammelacetumliquamenoleumsinape.

[475] Iusin dentice asso: piperligusticumcoriandrummentamrutam aridammalum Cydonium coctummeluinumliquamenoleum. calefaciesamuloobligabis.

[476] Indentice elixo: piperanethumcuminumthymummentamrutamuiridemmelacetumliquamenuinumoleum modice. calefacies etamulo obligabis.

[477] Iusin pisce aurata: piperligusticumcareumoriganumrutae bacammentammyrtae bacamoui uitellummelacetumoleumuinumliquamen. calefacies et sic uteris.

[478] Iusin pisce aurata assa: pipercoriandrammentam aridamapii semencepamuuam passammelacetumuinumliquamen et oleum.

[479] Iusin scorpione elixo: pipercareumpetroselinumcaryotammelacetumliquamensinapeoleumdefritum.

[480] Inpisce oenogarum: teres piperrutammel commiscespassumliquamencaroenumet igni mollissimo calefacies.

[481] Inpisce oenogarum: ut supra facies. cum bullieritamulo obligabis.

Inanguillam
[482] Ius in anguilla: piperligusticumapii semenanethumrhus Syriacumcaryotammelacetumliquamenoleumsinape et defritum.

[483] Iusin anguillam: piperligusticumrhus Syriacummentam siccamrutaebacasouorum uitella coctamulsumacetumliquamenoleum. coques.

Excerptaa Uinidario uiro inlustri

Breuispimentorum quae in domo esse debeant ut condimentis nihildesit:
[484] Crocumpiperzingiberlasarfoliumbaca myrtaecostumcariofilumspica Indicaaddenacardamomumspica nardi.

[485] Deseminibus hoc: papauersemen rutaebaca rutaebaca laurisemenanethisemen apisemen feniculisemen ligusticisemen erucaesemen coriandricuminumanesumpetroselinumcareumsisama.

[486] Desiccis hoc: lasaris radicesmentanepetasaluiacupressumoriganumiuniperumcepagentimabacas thymicoriandrumpyrethrumfolia citripastinacacepa Ascaloniaradices iuncianethumpuleiumcyperumaliumospreasamsucuminnulasilphiumcardamomum.

[487] Deliquoribus hoc: meldefritumcaroenumpiperatumpassum.

[488] Denucleis hoc: nuces maioresnucleos pineosamygdalaAbellana.

[489] Depomis siccis hoc: Damascenadactylosuuam passamgranata. haecomnia in loco sicco ponene odorem et uirtutem perdant.

Caccabinamminorem
[490] Holera diuersa elixa compone et pullinam inter sesi uolueriscondis liquamine et oleoet bulliat. teres pipermodicum et folium et cum tritura commisces ouum et tribulas.

[491]Alias: trituraunde perfundes caccabinam: teres ergo folium quantumcompetat cum cerifolio una et quarta parte de lauri baca et mediumcaulis elixi et folia coriandri et solues de iuscello eius etuaporabis in cinere calido et ad horam antequam fundas in uasculoperfundis conditum et sic ponis.

[492]Caccabinam fusilem: Maluasporrosbetas siue coliculos elixatosturdos atque isiciatum pullumcopadia porcina siue pullina et ceteraquae in praesenti habere poteriscompones uariatim. teres piperligusticum cum uini ueteris pondo duoliquamen pondo Imel pondo Iolei aliquantum. gustataitem permixta et temperatamittis inpatinam et fac ut modice ferueat. et cum coquituradicies lactissextarium unumoua dissoluta cum lacte perfundes. patinammoxconstrinxeritinferes.

[493]Ofellas garatas: Ponis ofellas in sartagineadicies liquamen libramunamolei similitermellis aliquantum et sic frigis.

[494]Ofellas assas: Exbromabis diligenter et in sartagine mittis. frigesoenogaro. postea simul cum ipso oenogaro inferes et piper aspargis.

[495]Aliter ofellas: In liquamine frigantur et calidae melle unguantur etsic inferantur.

[496]Ofellas - : Lasarzingibercardamomum et uno acetabulo liquaminismisces cum his omnibus tritis et ibi ofellas coques.

[497]Pisces scorpiones rapulatos: Coquis in liquamine et oleo et cummediauerit cocturatolles. rapas elixas madidas et minutissimeconcisas manibus depressabisut umorem non habeantet cum pisceobligaset bulliat cum oleo abunde. etiam bulliuitteres cuminumlauri bacam dimidiamaddes propter colorem crocum. amulabis de oryzapropter spissitudinem. superfundes et tunc inferes. addes modicumacetum.

[498]Pisces frixos cuiuscumque generis sic facies: Teres pipercoriandrisemenlasaris radicesoriganumrutamcaryotamsuffundes acetumoleumliquamenadicies defritum. haec omnia temperabis et incaccabulo mittis et ferueat. cum calefeceriseosdem piscessuperfundes. asperso pipere inferes.

[499] Itempisces frixos sic facies: Teres piperligusticumbacam lauricoriandrammelliquamenuinumpassum uel caroenum temperas.coques igni lentoamulo oryzae obligas et inferes.

[500]Pisces assos: Teres piperligusticumsatureiamcepam siccamsuffundes acetumadicies caryotamanethumouoram uitellamelacetumliquamenoleumdefritum. haec omnia in uno mixta perfundes.

[501]Pisces: Friges piscesteres piperligusticumrutamcondimentauiridiacepam siccam. adicies oleumliquamen et inferes.

[502]Sardas sic facies: Teres piperligustici semenoriganumcepamsiccamouorum coctorum uitellaacetumoleum. haec in unum temperaset perfundes.

[503]Pisces : A crudo pisces quos uolueris lauascomponis in patinammittis oleumliquamenuinumfasciculos porri et coriandricoquitur. teres piperoriganumligusticum et fasciculos quoselixastiteres et suffundes impensam de patina. facis ut obliget.cum bene tenueritpipere asparso inferebis.

[504]Mullos acetatos sic facies: Rades pisceslauabisin patinamcomponisadicies oleumliquamenuinumfasciculos porri etcoriandrimittes ut coquatur. adicies piper in mortariofricabisadicies oleum et partem acetiuino passo temperabis. traicies incaccabumponis ut ferueat. amulo obligabis et patinam pisciumperfundis. insuper piper aspargis.

[505]Aliter mullos: Radeslauascomponis in patinam. adicies oleumliquamenuinumin coctura fasciculum porri et coriandriimponis utcoquatur. teres piperligusticumoriganumadicies de iure suouinopasso temperasmittis in caccaboponis ut ferueatamuloobligabis et patellam postea perfundespiper aspargis et inferes.

[506]Murenam aut anguillas uel mullos sic facies: Purgabiscomponis inpatinam diligenter. adicies in mortario piperligusticumoriganummentamcepam aridameffundes uinumacetabuli liquaminis dimidiummellis tertiam partemmodice defritum ad cochleare. debent autem hociure copeririut super cocturam supersit aliquid iuris.

[507]Locustam: Teres piperligusticumapii semeneffundes acetumliquamenouorum uitella et mixta in unum perfundis et inferes.

[508] Inpiscibus elixis: Teres piperligusticumapii semenoriganumsuffundes acetumadicies nucleos pineoscaryotam quod satis sitmelacetumliquamensinape. temperabis et uteris.

[509]Patina solearum ex ouis: Radespurgascomponis in patinamadiciesliquamenoleumuinumfasciculum porri et coriandri semenmittisut coquatur. teres piper modicumoriganumsuffundis ius ex suosibiadicies iuri decem cruda ouadissolues et in unum corpusfacies. traicies in patinam super soleas. ad ignem lentum pones utdecoquatet cum duxeritpiper adspargis.

[510]Porcellum coriandratum: Assas porcellum diligenterfacies mortariumsicin quo teres piperanethumoriganumcoriandrum uirideadmisces meluinumliquamenoleumacetumdefritum. haec omniacalefacta perfundes et aspargis uuam passamnucleos pineos et cepamconcisam et sic inferes.

[511]Porcellum oenococtum: Porcellum accipiesornabiscoque in oleo etliquamine. cum coquituradicies in mortario piperrutambacamlauriliquamenpassum siue caroenumuinum uetussimul omniaterestemperas et traicies in patinam aeneam. mittis eum.

[512]Porcellum eo iure percoquecum autem leuas amulo obligabis et sic inuas transferes et inferes.

[513]Porcellum thymo sparsum: Porcellum lactentem pridie occisum elixassale et anetho et in aqua frigida adsidue intingisut candoremhabeat. deinde condimenta uiridiathymumpuleium modicumoua duracepam concisam minutamea omnia superspargis et condis liquamenhemina unaolei pondo unopassum pondo unoet sic ministras.

[514]Porcellum oxyzomum: Porcellum accuratum ornabis et mittis iniuscellum sic conditum: adicies in mortario piper grana Lmellisquantum competatcepas siccas IIIcoriandri uiridis siue siccimodicumliquaminis heminamolei sextarium Iaquae heminam Isimultemperas in caccabulo. mittis in eo porcellum. dum bullire coeperitsaepius agitabisut spissum fiat. si aliquid minus iuris facerecoeperittunc adicies heminam I aquae. sic percoque et sic porcelluminferes.

[515]Porcellum lasaratum: Teres in mortario piperligusticumcareummisces cuminum paululumlasar uiuumlasaris radicemsuffundisacetumaddis nucleos pineoscaryotammelacetumliquamensinapefactum. oleo omnia temperas et perfundis.

[516]Porcellum iuscellatum: Mittes in mortario piperligusticum autanesumcoriandrumrutambacam laurifricabissuffundis liquamenporrumpassi siue mellis modicumuinum modicumolei aliquantum.cum coxerisamulo obligabis.

[517]Agnum simplicem: De agno decoriato facies copadiolalauabisdiligentermittes in caccabo. adicies oleumliquamenuinumporrumcoriandrum cultro concisum. cum bullire coeperitsaepiusagitabis et inferes.

[518]Haedum lasaratum: Haedi intestinas bene purgatas imples piperliquamenlasaroleum et intra haedum mittes et bene consues et cumhaedo simul coquuntur. et cum decoxeritadicies in mortario rutambacam lauriet leuato haedo atque exsucato ipso iure perfundis etsic ponis.

[519]Turdos : Teres piperlasarbacam lauriadmisces cuminumoenogarumet sic turdum per guttur imples et filo ligabis. et facies eiimpensamin quo decoquanturquae habeat oleumsalesaquamanethum et capita porrorum.

[520]Turtures: Aperiesornabis diligenterteres piperlasarliquamenmodicuminfundis ipsas turtures ut combibant sibiet sic assas.

[521] Iusin perdices: Teres in mortario piperapiummentam et rutamsuffundis acetumaddis caryotam. melacetumliquamenoleum. simulcoques et inferes.